Облік та аудит

1. Аудит та аналіз розрахунків по оплаті праці
2. Бухгалтерська звітність бюджетних установ
3. Бухгалтерський облік та аналіз статутного капіталу
4. Відображення в обліку результатів інвентаризації і надходжень товарів від постачальників
5. Господарські операції та їх вплив на статті балансу
6. Довгострокові кредити, організаційні засади їх обліку, аналізу та аудиту
7. Інвестиційні доходи, організаційні засади їх обліку, аналізу і аудиту
8. Методика і організація обліку та аналізу поточної дебіторської заборгованості
9. Методика складання бухгалтерського балансу та його аналіз
10. Методика складання та аудиту фінансових результатів підприємства
11. Методика та організація обліку контролю і аналізу запасів
12. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства
13. Облік, аналіз, аудит операційних витрат підприємства
14. Облік, аналіз і аудит в управлінні доходами підприємства в сучасних умовах господарювання
15. Облік, аналіз і аудит реалізованої продукції
16. Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
17. Облік, аналіз та аудит формування та змін власного капіталу на підприємстві
18. Облік і аналіз валових доходів підприємств різних галузей народного господарства
19. Облік і аналіз розрахунків підприємства по соціальному страхуванню
20. Облік і аудит та аналіз витрат підприємства на оплату праці
21. Облік, контроль і аудит розрахунків за страхуваннями
22. Облік, контроль та аналіз грошових коштів та доходів місцевих бюджетів
23. Облік та аудит в управлінні активами підприємства
24. Облік та аудит і аналіз розподілу та використання прибутку підприємства
25. Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві
26. Облік доходів на торгівельному підприємстві
27. Облік і аналіз готівкових грошових коштів на підприємстві
28. Облік і аналіз розрахунків за соціальним страхуванням
29. Облік і аудит розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства
30. Облік і аудит фінансових результатів діяльності
31. Облік розрахунків за страхуванням
32. Облік та аналіз розрахунків підприємства за пенсійним та соціальним страхуванням
33. Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства
34. Облік, аналіз та аудит витрат на збут підприємства
35. Організація бухгалтерського обліку і аналіз фінансово-господарської діяльності на малих підприємствах
36. Організація обліку, аудиту і аналізу собівартості продукції
37. Організація розрахунків з оплати праці на підприємствах, облік, аналіз та аудит
38. Організація бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту наявності та руху виробничих запасів підприємства
39. Методика складання Звіту про фінансові результати, аналіз та аудит його статей
40. Організація обліку, аналізу та аудиту еквівалентів грошових коштів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *