Педагогіка

1. Виховання гуманного ставлення до природи в старших дошкільників
2. Виховання дружних стосунків у дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої гри
3. Виховання культури поведінки дітей середнього дошкільного віку
4. Вплив стилю керівництва пізнавальної діяльності учня на її ефективність
5. Гуманізація навчання в процесі педагогічного спілкування
6. Інтерактивні методи підготовки фахівця у ВНЗ
7. Контроль та оцінка успішності студентів
8. Методика викладання дисципліни “Основи соціальної роботи” у майбутніх соціальних педагогів
9. Методика организации читательской деятельности старшекласников в процессе изучения эпических произведений
10. Наукові основи підвищення ефективності навчання студентів засобами дидактичної гри
11. Особливості навчання англійської мови в початковій школі
12. Педагогічні умови естетизації навчального середовища в ПТНЗ
13. Повторення навчального матеріалу в початковій школі
14. Професійна адаптація учнів ПТНЗ в процесі виробничої практики
15. Процес реформування педагогічної освіти в Україні 60-х рр. XIX ст.
16. Результати навчання з термодинаміки у професійній підготовці майбутніх вчителів фізики
17. Розробка змісту освіти розумово-відсталих дітей друга половина ХХ ст.
18. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки молоді
19. Становлення та розвиток Глухівського учительського інституту
20. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти в аграрному ВНЗ
21. Технології соціальної педагогічної роботи профілактики алкоголізму серед підлітків
22. Формування у дітей старшого шкільного віку морально-етичних уявлень в процесі ознайомлення дітей з казками
23. Формування ціннісного ставлення до природи у старших дошкільників

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *