Готові дипломні роботи

АПК
 1. Агроекономічний аналіз діяльності галузі рослинництва та технологія вирощування кукурудзи на силос
Банківська справа
 1. Аналіз активних операцій комерційного банку
 2. Банківський менеджмент на прикладі банку
 3. Депозитна політика та її аналітичні забезпечення
 4. Економічна привабливість клієнтів в банку
 5. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків
 6. Інвестиційний портфель банку проблеми оптимального управління
 7. Організація та управління депозитними операціями в банку
 8. Організація касових операцій комерційних банків
 9. Оцінювання фінансової стійкості та надійності банківського сектору
 10. Стратегічне управління банком
 11. Управління банківською ліквідністю на базі банку Аваль
 12. Управління залученими ресурсами банку
 13. Управління кредитними операціями банків
Біологія
 1. Птахи водно-болотних угідь Києва
Географія
 1. Вулканізм та його вплив на життя та діяльність людини
Документознавство
 1. Документування проблеми уніфікації та стандартизації документів
 2. Електронні ресурси Книжкової палати України
 3. Інформаційне забезпечення інституту президенства в Україні
Екологія
 1. Державно-громадський контроль у сфері охорони довкілля
 2. Оцінка антропогенного навантаження, вид роботи Бортницької станції біологічної очистки
 3. Проблеми сміття та утилізація в Подільському районі
 4. Проблеми сміття та утилізація в Шевченківському районі
Економіка
 1. Аналіз та планування доходів торговельного підприємства
 2. Аналіз та планування доходів торговельного підприємства
 3. Банкрутство підприємства та шляхи ліквідації збанкрутілих підприємств в ринкових умовах
 4. Виробничий потенціал підприємства і резерви підвищення ефективності його використання
 5. Діагностика конкурентоспроможності підприємства та його продукції на внутрішньому ринку
 6. Дослідження антикризового управління на підприємстві
 7. Економічна стратегія діяльності торгового підприємства
 8. Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її підвищення
 9. Механізм запобіганню банкрутству підприємства
 10. Оптимізація товарного асортименту
 11. Підвищення фінансової стійкості підприємства
 12. Прибуток і рентабельність підприємства
 13. Процес організації роботи з персоналом Київської міської станції швидкої медичної допомоги
 14. Резервы снижения себестоимости продукции за счет внедрения новой технологии и техники
 15. Розробка та обгрунтування системи управління витратами на підприємстві
 16. Стратегічне управління системою економічної безпеки підприємства
 17. Стратегія діяльності підприємства
 18. Управління активами підприємства
 19. Управління капіталом на підприємстві
 20. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства
Електроніка
 1. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря офісних приміщень громадської будівлі
 2. Радіоастрономічний метод вимірювання ДС антен РЛС
Журналістика
 1. Методика обробки інформації у засобах масової інформації
 2. Міжнародний досвід і українські реалії розвитку регіональної преси
 3. Публіцистика. Місце есе у сучасній пресі
 4. Специфіка нарису у сучасній журналістиці
 5. Стаття. Особливості становлення журналістських жанрів
Інформатика
 1. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку
 2. Стан та перспективи розвитку електронних бібліотек та архівів України
 3. Текстові редактори
 4. Текстовий процесор Word
 5. Удосконалення автоматизованої системи автоматизованого робочого місця відділення зв’язку
Історія
 1. Отаманщина у роки національно-визвольної війни українського народу 1917-1920 рр.
 2. Проблема розв’язання та характеру ІІ Світової війни в працях Трубайчука
Країнознавство
 1. Зовнішньо-політична стратегія США
 2. Рекреаційні ресурси Італії
Культурологія
 1. Домінантні символи родючості в українському весільному обряді
 2. Історія витинанок
 3. Особливості зачісок епохи Модерн
 4. Особливості мисливства та рибальства на різних етапах історії України
 5. Протистояння добра та зла в українській чарівній казці
 6. Спірічуелс та блюз у джазовій музиці XX ст.
 7. Технологічний процес виконання жіночих стрижок та зачісок на довгому волоссі
 8. Технологія виконання жіночої зачіски з елементами гофре
 9. Фольклористична діяльність Гната Танцюри
 10. Формування вмінь виконувати плакат графічними засобами образотворчого мистецтва
Логістика
 1. Ризики в логістиці
 2. Управління витратами в процесі доставки товарів промислового призначення з використанням концепції контролінгу
 3. Управління конкурентоспроможністю вітчизняного 3PL оператора в умовах посилення конкуренції
Маркетинг
 1. Будова маркетингових комунікацій на основі розробки фірмового стилю організації
 2. Ефективність маркетингової діяльності підприємств в кризовій економіці
 3. Маркетинг страхування та шляхи активізації його діяльності
 4. Маркетингова політика в управлінні якістю продукції
 5. Маркетингова цінова політика та шляхи її вдосконалення
 6. Маркетингове дослідження із оцінки якості обслуговування
 7. Маркетингове управління асортиментом послуг на підприємстві
 8. Маркетингове управління бізнесовим портфелем ЗАТ “Оболонь”
 9. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності підприємства
 10. Маркетинговий комплекс на підприємстві роздрібної торгівлі
 11. Маркетингові комунікації
 12. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
 13. Планування маркетингової діяльності на підприємстві
 14. Презентація в системі просування товару
 15. Рекламна діяльність підприємства та методи її вдосконалення
 16. Розробка маркетингової стратегії виходу на зовнішні ринки
 17. Удосконалення комплексу маркетингу
 18. Управління реорганізацією служби маркетингу підприємства
 19. Формування сервісної стратегії

Міжнародні економічні відносини (МЕВ)
 1. Взаємодія України і СОТ
 2. Конкурентоспроможність економіки України. Макроекономічний аналіз
 3. Механізм Шенгенської зони проблеми та перспективи для України
 4. Міжнародні відносини між Україною та Росією в 90-і роки. Кримське питання
 5. Миротворча діяльність ООН у 90-і pp. XX ст.
 6. Міжнародний фінансовий інжиніринг як форма бізнесу
 7. Особливості національної підсистеми регулювання міжнародних економічних відносин
 8. Перспективи розвитку фінансового ринку інвестицій в Україні
 9. Пряме іноземне інвестування в Україні: сучасний стан та перспективи
 10. Стратегія та організація діяльності філіалів іноземних корпорацій в Україні
 11. Трансформація сучасної міжнародної системи
 12. Україна в планах третього рейху до та під час Другої світової війни
 13. Україна як суб’єкт міжнародних відносин
Менеджмент
 1. Економічний механізм стимулювання праці в транснаціональній компанії
 2. Енергоменеджмент на прикладі заводу “КИЇВПРИБОР”
 3. Ефективність впровадження нової технології на підприємстві
 4. Інформаційно-аналітична підтримка маркетингової діяльності організації
 5. Інноваційна діяльність як засіб забезпечення виробництва альтернативного палива
 6. Комунікаційне управління в менеджменті
 7. Обгрунтування стратегії розвитку малого підприємства
 8. Оптимізація кадрової політики в установах недержавної форми власності
 9. Особливості збереження та розповсюдження електронних інформаційних ресурсів
 10. Особливості розвитку ринку туристичних послуг України в умовах міжнародної фінансової кризи
 11. Оценка деятельности персонала в туристической фирме
 12. Оцінка експортного потенціалу підприємства
 13. Підвищення ефективності пасажирських міжнародних авіаперевезень
 14. Планування матеріальних ресурсів
 15. Планування підвищення ефективності діяльності підприємства
 16. Прийняття рішень на туристичній фірмі
 17. Розвиток компетентності лідерства в сучасній державній службі
 18. Розробка бізнес-плану виробничого підприємства
 19. Розробка ефективності стратегії управління інноваційними проектами
 20. Розробка програми виходу на зовнішні ринки
 21. Розробка програми розвитку Харківської області
 22. Стратегія розвитку і підвищення маркетингового потенціалу підприємства
 23. Структурна перебудова системи управління персоналом підприємства
 24. Удосконалення оплати праці на підприємстві
 25. Удосконалення системи управління підприємством на ринку праці України
 26. Управління конфліктами в торговій організації
 27. Управління проектом при організації підприємства ресторанного бізнесу
 28. Управління міжнародними туристичними операціями
 29. Управління персоналом при виході підприємства на зовнішній ринок
 30. Фінансове планування в управлінні підприємством з використанням сучасних інформаційних систем
 31. Форми та види ріелтерської діяльності
 32. Формування іміджу навчального закладу
 33. Шляхи розвитку ЗЕД
Облік та аудит
 1. Аудит та аналіз розрахунків по оплаті праці
 2. Бухгалтерська звітність бюджетних установ
 3. Бухгалтерський облік та аналіз статутного капіталу
 4. Відображення в обліку результатів інвентаризації і надходжень товарів від постачальників
 5. Господарські операції та їх вплив на статті балансу
 6. Довгострокові кредити, організаційні засади їх обліку, аналізу та аудиту
 7. Інвестиційні доходи, організаційні засади їх обліку, аналізу і аудиту
 8. Методика і організація обліку та аналізу поточної дебіторської заборгованості
 9. Методика складання бухгалтерського балансу та його аналіз
 10. Методика складання та аудиту фінансових результатів підприємства
 11. Методика та організація обліку контролю і аналізу запасів
 12. Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства
 13. Облік, аналіз, аудит операційних витрат підприємства
 14. Облік, аналіз і аудит в управлінні доходами підприємства в сучасних умовах господарювання
 15. Облік, аналіз і аудит реалізованої продукції
 16. Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці
 17. Облік, аналіз та аудит формування та змін власного капіталу на підприємстві
 18. Облік і аналіз валових доходів підприємств різних галузей народного господарства
 19. Облік і аналіз розрахунків підприємства по соціальному страхуванню
 20. Облік і аудит та аналіз витрат підприємства на оплату праці
 21. Облік, контроль і аудит розрахунків за страхуваннями
 22. Облік, контроль та аналіз грошових коштів та доходів місцевих бюджетів
 23. Облік та аудит в управлінні активами підприємства
 24. Облік та аудит і аналіз розподілу та використання прибутку підприємства
 25. Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві
 26. Облік доходів на торгівельному підприємстві
 27. Облік і аналіз готівкових грошових коштів на підприємстві
 28. Облік і аналіз розрахунків за соціальним страхуванням
 29. Облік і аудит розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства
 30. Облік і аудит фінансових результатів діяльності
 31. Облік розрахунків за страхуванням
 32. Облік та аналіз розрахунків підприємства за пенсійним та соціальним страхуванням
 33. Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів підприємства
 34. Облік, аналіз та аудит витрат на збут підприємства
 35. Організація бухгалтерського обліку і аналіз фінансово-господарської діяльності на малих підприємствах
 36. Організація обліку, аудиту і аналізу собівартості продукції
 37. Організація розрахунків з оплати праці на підприємствах, облік, аналіз та аудит
 38. Організація бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту наявності та руху виробничих запасів підприємства
 39. Методика складання Звіту про фінансові результати, аналіз та аудит його статей
 40. Організація обліку, аналізу та аудиту еквівалентів грошових коштів
Педагогіка
 1. Виховання гуманного ставлення до природи в старших дошкільників
 2. Виховання дружних стосунків у дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої гри
 3. Виховання культури поведінки дітей середнього дошкільного віку
 4. Вплив стилю керівництва пізнавальної діяльності учня на її ефективність
 5. Гуманізація навчання в процесі педагогічного спілкування
 6. Інтерактивні методи підготовки фахівця у ВНЗ
 7. Контроль та оцінка успішності студентів
 8. Методика викладання дисципліни “Основи соціальної роботи” у майбутніх соціальних педагогів
 9. Методика организации читательской деятельности старшекласников в процессе изучения эпических произведений
 10. Наукові основи підвищення ефективності навчання студентів засобами дидактичної гри
 11. Особливості навчання англійської мови в початковій школі
 12. Педагогічні умови естетизації навчального середовища в ПТНЗ
 13. Повторення навчального матеріалу в початковій школі
 14. Професійна адаптація учнів ПТНЗ в процесі виробничої практики
 15. Процес реформування педагогічної освіти в Україні 60-х рр. XIX ст.
 16. Результати навчання з термодинаміки у професійній підготовці майбутніх вчителів фізики
 17. Розробка змісту освіти розумово-відсталих дітей друга половина ХХ ст.
 18. Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки молоді
 19. Становлення та розвиток Глухівського учительського інституту
 20. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти в аграрному ВНЗ
 21. Технології соціальної педагогічної роботи профілактики алкоголізму серед підлітків
 22. Формування у дітей старшого шкільного віку морально-етичних уявлень в процесі ознайомлення дітей з казками
 23. Формування ціннісного ставлення до природи у старших дошкільників
Правознавство
 1. Адміністративна відповідальність та порушення митних правил
 2. Валютні правовідносини як різновид фінансових
 3. Взаємодія органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування
 4. Взаємодія органів, доходів і зборів з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування на напрямку протидії порушеннями митного законодавства
 5. Договір найму та лізингу в цивільно-правових відносинах
 6. Договори в галузі використання природних ресурсів
 7. Договори які посвідчуються в нотаріальному порядку
 8. Дослідження банківських електронних засобів розрахунку – кредитних карток
 9. Еколого-правові проблеми охорони джерел питного водопостачання
 10. Злочинна жорстокість
 11. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання
 12. Колізійні проблеми шлюбно-сімейних відносин в міжнародному приватному праві
 13. Конституційно-правові засади здійснення правосуддя в Україні
 14. Кримінальна відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки та самовільне будівництво
 15. Кримінально-правовий захист прав авторів та виконавців
 16. Нові форми та методи вчинення правопорушення на об’єкти авторського права і суміжних прав з використанням мережі Інтернет
 17. Організація захисту інформації з обмеженим доступом в Словаччині
 18. Особливості виявлення правопорушень пов’язаних з незаконним використанням торгівельних марок
 19. Особливості правового регулювання праці жінок
 20. Поняття і види суб’єктів господарського права
 21. Правове положення нотаріуса в спадкових відносинах
 22. Правове регулювання будівельної діяльності в Україні
 23. Правові засади захисту суб’єктів підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції
 24. Правовий статус судді адміністративного суду України
 25. Правові засади легітимації юридичних осіб
 26. Правові засоби державного регулювання господарської діяльності
 27. Проблеми визначення видів інформації з обмеженим доступом
 28. Проблеми дублювання договірних зобов’язань в цивільному та господарському праві
 29. Проблемні питання захисту прав інтелектуальної гласності у сфері обігу дисків для лазерних систем зчитування
 30. Статус біженців в Європейському союзі
 31. Суб’єкти трудового права
 32. Судові процедури в господарських судах
 33. Судочинство в Україні: правові проблеми реформування
 34. Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві
 35. Транспортно-трасологічна експертиза в системі судових експертиз
 36. Управління підрозділами податкової міліції
 37. Характеристика правової роботи на малому підприємстві
Психологія
 1. Взаимоотношение между двуязычием и экзекутивными функциями в начальной школе
 2. Диференційоване навчання на уроках української мови як засіб розвитку розумових здібностей
 3. Емоційно-вольові складові сімейного благополуччя
 4. Особливості “Я концепції” студентів-психологів на різних етапах навчання
 5. Позитивні та негативні прояви емпатії в процесі соціалізації
 6. Психологічні механізми особистісної тривожності у підлітковому віці
 7. Становлення професійної саморефлексії у студентів психологів
Соціологія
 1. Соціальна робота з людьми, що мають особливі потреби
 2. Глибинне інтерв’ю в маркетингу та соціології порівняльний аналіз
 3. Зміст та форми навчання волонтерів в умовах соціальної служби для молоді
 4. Інновації у соціології
 5. Психолого-педагогічні методи соціальної роботи з постраждалими від ЧАЕС
 6. Складові іміджу джерела інформації та способи його оцінки
 7. Соціальна реклама
 8. Соціальна робота з неповнолітніми які звільнилися з місць позбавлення волі
 9. Соціальна робота з сім’ями в сучасній Україні
Соціологія (соціальна робота)
 1. Арт-терапія та різновиди
 2. Арт-терапія як метод здійснення терапевтичного впливу
 3. Волонтерство як доброчинна діяльність в межах проведення соціальної роботи
 4. Гендерні відносини в сім’ї
 5. Гіпотези соціологічного дослідження
 6. Головні передумови розвитку соціології в Україні
 7. Дослідницько-експериментальна робота з обґрунтуванням ефективності використання методів арт терапії в соціальній роботі
 8. Дослідження наркотизму та шляхи вирішення
 9. Ефективність соціальної poботи
 10. Зміст та форми профілактики залучення підлітків до комерційного ceксу
 11. Зміст та форми профілактики підліткової проституції
 12. Кар’єра в життєвій стратегії чоловіків та жінок
 13. Концепція географічного детермінізму. Монтеск’є
 14. Макс Beбер
 15. Методи та методологія соціального дослідження
 16. Новітні течії в соціологічному теоретизуванні
 17. Організація соціологічного дослідження
 18. Основні теорії гендерної соціалізації
 19. Особливості роботи соціального педагога в кризисних центрах для жінок
 20. Особливості соціальної роботи з неповнолітніми та молоддю які мають різні види умовного засудження
 21. Особливості управління соціальними проектами
 22. Особливості соціальної роботи з ВІЛ-інфікованими клієнтами
 23. Оцінка якості житлово-комунальних послугу м. Києві
 24. Післявиборчі політ настрої українського населення
 25. Права і закони залежних наркоманів в Україні
 26. Правові аспекти захисту прав дітей позбавлених батьківського піклування
 27. Професійні орієнтації мешканців східної України
 28. Соціальна підтримка дітей з особливими потребами
 29. Соціальна робота з сім’ями військовослужбовців
 30. Соціальна робота з сім’єю яка виховує дитину з особливими потребами
 31. Соціально-педагогічні підходи в роботі соціальних служб для молоді з сім’єю
 32. Соціально-педагогічний супровід дітей що залишились без опіки батьків
 33. Становлення та розвиток соціально-політичних і філософських ідей лібералізму. А Токвіль
 34. Суспільні рухи місце і роль їх у соціальному житті
 35. Сучасні технологічні підходи соціальної роботи з людьми похилого віку
 36. Технологія формування та розвитку творчої особистості соціально-педагогічної роботи
 37. Технологія організації діяльності волонтерських колективів
 38. Формаційний та цивілізаційний підходи до періодизації історії
 39. Форми організації соціальної допомоги в України історичні традиції та сучасність
 40. Якість роботи громадського транспорту у м. Києві
 41. Ясність обслуговування читачів у бібліотеці НТУУ KПІ
Технологія виробництва
 1. Проектування будівництва 2-х поверхового кондитерського цеху
 2. Технологія організації обслуговування пасажирів на вокзалах і станціях
 3. Технологія приготування кондитерських виробів
 4. Технологія приготування та відпуск страв з сиром
 5. Удосконалення лінії виробництва шоколадної продукції
Транспорт
 1. Реєстратор даних рейсу судна
Туризм
 1. Аналіз індустрії Таїланду для потреб України
 2. Данія. Особливості розвитку туризму
 3. Регіональний соціально-економічний розвиток на основі туризму
 4. Стратегія розвитку туристського бізнесу Полтавщини
Українська мова та література
 1. Культурно-національний компонент українських фразеологізмів
 2. Образ митця в драматичних творах Лесі Українки
 3. Художні та стилеві домінанти у творчості Тодосія Осмачки
Фізичне виховання (реабілітація)
 1. Використання масажу при гіпертонічній хворобі у людей похилого віку
 2. Застосування засобів фізичної реабілітації при порушенні функціонального стану людини
 3. Застосування засобів фізичної реабілітації при попереково-крижовому остеохондрозі
 4. Комплексні методики фізичної реабілітації пацієнтів з ішемічною хворобою серця на санаторно-курортному етапі
 5. Методика занять оздоровчим бігом
 6. Особенности изменений психо-эмоционального состояния беременных женщин в процессе занятий хатха-йогой
 7. Особенности методики занятий хатха-йогой с мужчинами зрелого возраста
 8. Особливості застосування фізичної реабілітації при травмах колінного суглобу
 9. Фізіолого-гігієнічні особливості розвитку опорно-рухового апарату у дітей шкільного віку
 10. Фізична реабілітація жінок 50-60 років хворих на цукровий діабет
 11. Фізична реабілітація жінок 25-35 років з аліментарною формою ожиріння
 12. Фізична реабілітація жінок 40-50 років при радикуліті
 13. Фізична реабілітація чоловіків 40-50 років з інфарктом міокарда
 14. Фізична реабілітація чоловіків 55-60 років з переломом шийки стегна
 15. Харчування спортсменів-культуристів в період набору м’язової маси
Філологія
 1. Боротьба двох духовних світів у романі “Мартин Іден” Джека Лондона
 2. Культ вогню і води в українських весільних піснях
 3. Лінгвістично-стилістичні засоби та особливості їх функціонування у творах Гі де Мопассана
 4. Міфологічні мотиви у творчості Оскара Уайльда
 5. Символізм у творчості Станіслава Виспянського
 6. Состав и функции цветообозначения в художественной речи Бориса Акунина
 7. Фольклоризм прози Г. Квітка-Основ’яненко
 8. Функціональні характеристики історизмів в історичних романах Вальтера Скотта
Фінанси
 1. Аналіз джерел фінансування бюджетної організації
 2. Аналіз системи заробітної плати в Жмеринській дирекції
 3. Аналіз ціноутворення на підприємстві
 4. Антикризова програма підприємства
 5. Валютно-обмінні операції в комерційному банку
 6. Вексель і особливості його застосування в інвестиційній діяльності
 7. Дивідендна політика підприємства
 8. Дослідження фінансової санації підприємства
 9. Особливості колективно-договірного регулювання стимулювання праці працівників ЗСУ
 10. Особливості фінансової діяльності державних підприємств
 11. Підвищення економічної ефективності роботи комунального підприємства
 12. Політика формування та використання прибутку від операційної діяльності підприємства
 13. Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання та доходи місцевих бюджетів
 14. Ринок цінних паперів України
 15. Розвиток ринку страхових послуг в Україні
 16. Розвиток фондового ринку на Україні
 17. Розробка оптимальної моделі оподаткування підприємства
 18. Стратегія розподілу прибутку підприємства
 19. Теоретичні та практичні аспекти управління процентними доходами комерційного банку
 20. Теорія і практика фінансового контролінгу
 21. Управління грошовими потоками підприємства
 22. Управління позичковим капіталом підприємства
 23. Управління фінансовими результатами підприємств
 24. Управління фінансовими ризиками
 25. Управління комерційними ризиками на основі фінансового інжинірингу
 26. Фінансові джерела мотивації оплати праці персоналу підприємству
 27. Фінансова стійкість підприємства
 28. Фінансове регулювання господарської діяльності підприємства
 29. Фінансовий стан підприємства
 30. Форми та методи державного регулювання ринку цінних паперів та їх вплив на розвиток фінансового ринку
 31. Цінова політика підприємства та шляхи її удосконалення
 32. Шляхи зростання доходів від основної діяльності страхової компанії
 33. Шляхи управління роздрібненим кредитуванням в банку
Fill out my online form.