Готові реферати

АПК
 1. Методика аналізу виробництва продукції тваринництва
 2. Особливості оперативного управління затратами та собівартість продукції рослинництва
 3. Проблеми механізації вирощування хмелю
Банківська справа
 1. Аналіз роботи комерційних банків з платежами населення
 2. Банки як агенти валютного контролю
 3. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів
 4. Банківські послуги і їх характеристика
 5. Безпека банківської діяльності
 6. Корпоративні кaртки
 7. Організація роботи з іноземною валютою
 8. Перекази по системі Вестерн Юніон
 9. Роль транснаціональних банків у створенні мереж еквайрингу в Україні
 10. Створення та реєстрація комерційних банків
БЖД (охорона праці, цивільна оборона)
 1. Аналіз стану медичного ринку України
 2. Аналізатори
 3. Види і системи освітлення виробничих приміщень. Розрахунок природного освітлення
 4. Види та причини електротравм
 5. Відповідальність за порушення закону про охорону праці
 6. Гігієна праці працівника фармацевтичної галузі
 7. Екологічні небезпеки глобального характеру та їх наслідки
 8. Засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів
 9. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій
 10. Заходи роботодавця по охороні праці в університеті
 11. Зброя масового ураження та наслідки її застосування. Ядерна зброя
 12. Здоровий спосіб життя
 13. Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин
 14. Інфекції людей. Карантин. Обсервація. Ізоляція хворих
 15. Класифікація надзвичайних ситуацій, причини їх виникнення
 16. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Транспортні гідродинамічні аварії та пожежі
 17. Надзвичайні ситуації техногенного xapaктepy
 18. Надзвичайні ситуації землетруси, зсуви селів
 19. Національна безпека України і HATO
 20. Основні сильнодіючі отруйні речовини
 21. Основні чинники ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини
 22. Особиста гігієна працівників аптечних установ
 23. Охорона праці бухгалтера
 24. Охорона праці економіста
 25. Охорона праці інженера
 26. Охорона праці інженера-технолога
 27. Охорона праці на роботі бухгалтера
 28. Охорона праці на робочому місці
 29. Охорона праці оператора обчислювального центру
 30. Природне середовище
 31. Професійні захворювання та отруєння в галузі фармації
 32. Професійні отруєння та їх профілактика
 33. Розвиток гігієни праці в стародавні часи
 34. Роль ергономіки в системі безпеки життєдіяльності людини
 35. Санітарно-епідеміологічна служба України
 36. Техніка роботи при роботі з комп’ютером
 37. Технічні засоби протидії промислового шпіонажу
 38. Укуси комах, кліщів, змій і перша допомога
 39. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, транспортные аварии и пожары
 40. Шум як фактор виробничого середовища
Біологія (антропологія, медицина)
 1. Абіотичні фактори та особливості їх дії на мікрофлору водойм
 2. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення біологічних дисциплін
 3. Анаболізм як складова частина метаболізму
 4. Анорексія
 5. Антибіотики в біотехнології
 6. Антибіотики та їх вплив на людину
 7. Антигени пухлин та їх практичне значення
 8. Антиципація у тварин
 9. Антропометричні методи дослідження людини
 10. Біологічні ритми та старіння
 11. Біомедична етика клінічних випробувань проведення лікарських препаратів
 12. Біорізноманіття і біологічне різноманіття середовища
 13. Вікові зміни нервової системи людини
 14. Вимушена робоча поза та гіподинамія як виробнича шкідливість працівників фармацевтичної галузі
 15. Внесок вітчизняних вчених у розвиток фармації в період ХХ століття
 16. Водні гриби
 17. Вплив агротехнічних заходів на ґрунтову мікрофлору
 18. Вплив температури на ріст мікроорганізмів
 19. Генетичні методи створення мікроорганізмів
 20. Генетично обумовлені дефекти сприйняття смаку, нюху
 21. Гени-модифікатори
 22. Генна інженерія.doc
 23. Групи крови та особливості успадкування
 24. Дихальний ланцюг та його компоненти
 25. Докази ролі ядра та хромосом у явищі спадковості
 26. Еволюція нервової системи
 27. Еволюція травної системи людини
 28. Економічна оцінка біорізноманіття
 29. Економічна оцінка біорізноманіття
 30. Еритропоетин
 31. Жіночі статеві стероїдні гормони
 32. Загальна характеристика сучасних великих рас людини
 33. Закономірності впливу хімічної будови лікарської речовини на біологічно та фармакологічну активність
 34. Застосування лазеротерапії в медицині
 35. Зв’язок психіки тварин з їх повединкою
 36. Изменение биохимического состава крови при тренировках
 37. Імуноблотинг. Гемоглютинація. Тест Кумбса
 38. Історія відкриття фотосинтезу
 39. Історія впровадження taxa laforum
 40. Імунна система opганізму
 41. Імунологічна недостатність, первинні імунодефіцити
 42. Іонізуючі випромінювання
 43. Керування екосистемами з позиціями біологічного різноманіття
 44. Керування руховою функцією організму
 45. Мікробіологічне виробництво лікарських засобів
 46. Мікробіологія молока
 47. Морфологія та класифікація грунтів
 48. Нейрофізіологічні і соціальні аспекти наркоманії
 49. Нетрадиційна медицина
 50. Обмін речовин в організмі людини
 51. Основні методи викладання біології у вищій школі
 52. Парність хромосом у соматичних клітинах
 53. Періодичний ріст мікроорганізмів
 54. Постнатальний розвиток поведінки
 55. Предмет и завдання психологічної антропології
 56. Препарати жиророзчинних вітамінів
 57. Природні порушення метаболізму
 58. Радіо-імунний аналіз. Характеристики міток
 59. Регуляція синтезу ферментів
 60. Рецептори і проблеми сенсорної специфічності
 61. Родина мікрококація
 62. Розвиток земської медицини та відкриття земських аптек
 63. Роль мікроорганізмів у формуванні санітарного режиму водойм
 64. Розмноження організмів
 65. Cинапси
 66. Синдром Tepнера
 67. Системи головного мозку, що беруть участь в процесах пам’яті
 68. Способи реплікації ДНК-вмісних вірусів бактерій
 69. Стохастичні та детерміністичні радіобіологічні ефекти
 70. Стрес и загально-адаптаційний синдром
 71. Сучасні підходи до розвитку фармацевтичної галузі у виробництві м’яких лікарських форм
 72. Травлення в порожнині шлунку
 73. Фактори некрозу пухлин
 74. Фактори неспецифічної резистентності організму та різних систем
 75. Ферменти
 76. Фітопатогенні гриби
 77. формування імуногенетики як науки
 78. Функції підкіркових ядер із старої кори великих півкуль
 79. Характеристика збудника туляремії
 80. Характеристика родин бактеріофагів – CAUDOVIRALES та Leviviridae
 81. Хемілюмінесцентний аналіз
 82. Хірургічне лікування пародонта
Географія (РПС, регіональна економіка, країнознавство, туризм, демографія)
 1. Автомобільний транспорт України
 2. Виникнення і еволюція Палестинського Руху Oпopy
 3. Геополітичне середовище та зовнішня політика Бельгії, Нідерландів і Люксембурга
 4. Громадянська війна в Таджикистані (1992-1997 pp.) та її наслідки
 5. Громадянська війна у США та її наслідки. Реконструкція Півдня
 6. Демографічна політика в різних країнах світу
 7. Демографічне прогнозування
 8. Демографічний і трудовий потенціал України.
 9. Демографічний та трудовий потенціал
 10. Держави Півострову Індостан
 11. Динаміка народжуваності в Україні
 12. Значення досвіду британського парламентаризму та самоврядування для політичної реформи в Україні
 13. Історичні типи відтворення населення
 14. Історія Києво-Печерської лаври
 15. Китай у світовій цивілізації
 16. Клани в Таджикистані та їх роль в суспільно-політичному життя країни
 17. Кольорова металургія України
 18. Країни південно-східної Азії
 19. Країнознавча характеристика ФPH
 20. Культурно-історичний розвиток Індостану
 21. Маркетинг у туристичній діяльності
 22. Менеджмент по туризму
 23. Методика проведення екскурсій – першооснова екскурсійної справи
 24. Модифікація концепції демографічного переходу та їх зміст
 25. Музеї Пітера
 26. Організація послуг харчування в засобах розміщення
 27. Організація обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві
 28. Основні демографічні показники
 29. Основні морські порти України
 30. Основні напрямки діяльності некомерційних всесвітніх організацій
 31. Особливості соціально-економічного розвитку Великої Британії у післявоєнний період
 32. Особливості державного устрою, політичної системи та економічного розвитку Королівства Нідерландів
 33. Особливості історичного розвитку Узбекистану
 34. Північно-східний соціально-економічний район України
 35. Планувальна організація сучасних громадських парків
 36. Показники якості ґрунтів
 37. Політичне становище Пакистану
 38. Політична система і політичний розвиток Французької Республіки
 39. Походження дисперсних ґрунтів
 40. Природно-ресурсний потенціал України
 41. Проблема статусу Тибету
 42. Проведення білої революції у Ірані та причини її падіння
 43. Проголошення незалежності Королівства Марокко і його модернізація
 44. Промисловий вузол як форма територіальної організації виробництва
 45. Просторово-функціональна організація сучасних аквапарків у складі рекреаційних комплексів
 46. Регіональна економічна політика України
 47. Розміщення атомної електроенергетики України
 48. Розселення населення
 49. Світова економічна система на початку ІІІ тисячоліття
 50. Смертність у демографічному вимірі
 51. Спілкування з клієнтами
 52. Спортивний та водний туризм
 53. Структура соціології туризму
 54. Технології просування турпродукту з метою стимулювання продажу
 55. Тривалість життя
 56. Турецька Республіка та її політико-правова модернізація
 57. Туристична рекреаційна характеристика Китаю
 58. Туристичний гід Німеччини
 59. Узбекистан та афганська проблема
 60. Управління і розвиток міста
 61. Утворення Турецької Республіки
 62. Фінансовий потенціал регіонів України та шляхи їх подолання
 63. Форми зовнішніх економічних зв’язків України
 64. Формування сучасних латиноамериканських націй
 65. Характер и етика туристичного маршруту «Перлини садово-паркового мистецтва»
 66. Чеська Республіка
 67. Чигирин
Готельно-ресторанне господарство (технологія виробництва)
 1. Визначення поняття організація для підприємств готельного господарства
 2. Готельна індустрія Івано-Франківської області
 3. Готельна індустрія та її перспективи в Полтавській області
 4. Еволюція готельної індустрії
 5. Економіка готельного та туристичного бізнесу
 6. Інформаційні технології в готельному бізнесі
 7. Кухня країни Нової Зеландії
 8. Моделювання процесів бенкетного обслуговування
 9. Основи санітарії і гігієни у закладах готельно-ресторанного господарства
 10. Особенности функционирования гостиничных цепей на международном рынке
 11. Ресторанне господарство: сутність, історія виникнення, сучасний стан
 12. Ресторанний бізнес
 13. Роль ресторанного господарства у сегменті виставкового та фестивального бізнесу
 14. Роль ресторанного господарства у сегменті виставкового та фестивального бізнесу другий варіант
 15. Стандартизація та сертифікація готельних пocлуг
 16. Сутність готельного господарства
 17. Сучасні технології страв з м’яса та напівфабрикатів
 18. Технології виробництва кондитерських виробів пов’язаних з яблучним порошком
 19. Технологія надання готельних послуг на прикладі ЗАТ Мир
 20. Функціонально-технологічні вимоги експлуатації готельного підприємства
 21. Характеристика підприємств готельного господарства для відпочинку
 22. Характеристика сучасного стану готельної індустрії та перспективи їх розвитку в Закарпатській області
Гроші та кредит (іпотечне кредитування)
 1. Акредитивна форма розрахунків
 2. Гроші в Україні
 3. Грошові реформи, їх цілі, види
 4. Грошовий ринок
 5. Економічні та політичні відносини між Україною та Великобританією
 6. Експертно-грошова оцінка ділянок не сільськогосподарського призначення при іпотеці
 7. Зміст теорії переваг ліквідності
 8. Інфляція
 9. Кредитна рестрикція. Кредитна експансія. Банкноти. Чеки. Векселя
 10. Маржинализм
 11. Маса грошей, її склад та фактори зміни обсягу та структури
 12. Позичковий процент: сутність та особливості формування
 13. Ринки капіталів
 14. Розвиток кредитних відносин в України
 15. Стійкість номенклатурних банків та механізм її забезпечення
 16. Сутність функцій грошей
 17. Теорія грошей класичної школи політичної економії
 18. Теорія грошей. Грошовий ринок
Документознавство (АСПІ, архівознавство, діловодство)
 1. Держава як суб’єкт інформаційного ринку
 2. Загальна характеристика становлення технічної термінології в укр. мові
 3. Засоби адміністративно-управлінського зв’язку. Факсимільний зв’язок
 4. Інформаційна безпека в Україні
 5. Інформаційна база аналітичної служби як система
 6. Книга: історія, сучасний стан і перспективи розвитку
 7. Міжнародна патентна класифікація
 8. Об’єкт, предмет та завдання документознавства
 9. Опис архівного відділу Новоодеської Районної Державної Адміністрації
 10. Організація архівної системи Німеччини
 11. Організація діловодства на фірмах
 12. Основи етапи розвитку документів на не паперових носіях інформації
 13. Редакторський аналіз тлумачного словника
 14. Рекламні та інформаційні видання
 15. Створення документів обслуговування користувачів, обробка архівів
 16. Суб’єкти професійної діяльності
 17. Технологія інформаційно-аналітичної діяльності
 18. Функції реферування
Екологія
 1. Аварія на ЧАЕС та її наслідки
 2. Альтернативні джерела енергії
 3. Антропогенний вплив
 4. Використання ґрунту для знешкодження побутових та виробничих відходив
 5. Використання енергоресурсозаощаджувальних технологій в харчовій промисловості
 6. Виникнення екології
 7. Вплив великих міст на природу. Екологічні проблеми урбанізації
 8. Гармонізація взаємодії суспільства і природи
 9. Гідрофізичні властивості води
 10. Ґрунтозахисні властивості рослин. Ґрунтозахисні сівозміни
 11. Державна система попередження та заходів з ліквідації наслідків катастроф
 12. Державні органи i їх функції щодо забезпечення виконання екополітики
 13. Джерела забруднення гідросфери
 14. Екологічне значення техногенного забруднення атмосферного повітря металургійних регіонів України
 15. Екологічні катастрофи и аварії
 16. Екологічний стан Деснянського району
 17. Екологічна безпека
 18. Екологічна експертиза
 19. Екологічний аналіз авіаційних комплексів
 20. Екологічний аудит
 21. Екологічні потоки в ландшафтах
 22. Екологічні проблеми теплових електростанцій
 23. Екологічні проблеми Німеччини
 24. Еколого-гігієнічне нормування іонізуючого випромінювання
 25. Екосистема та її функції, наслідки антропогенного впливу
 26. Забруднення Світового океану як глобальна екологічна проблема
 27. Закон про охорону атмосферного повітря
 28. Заповідник Асканія Hoва
 29. Застосування методів очищення відпрацьованого атмосферного повітря в тваринницькому комплексі від летючих вуглеводнів
 30. Класифікація екологічних факторів, їх вплив на живі організми
 31. Конструкції в ландшафті
 32. Концепція сталого розвитку людства
 33. Методи відбору проб та аналіз якості повітря
 34. Міжнародні екологічні організації та фонди
 35. Міжнародні організації, які зосереджені на вирішенні екологічних проблем. Їх завдання і функції
 36. Охорона тваринного світу України
 37. Популяція тварин і мисливське господарство в Україні
 38. Принципи захисту, профілактики та лікування радіаційних ушкоджень. Радіопротекторні засоби
 39. Принципи функціонування та стійкість екосистем
 40. Причини втрати ґрунтів в Україні, характеристики основних забруднювачів ґрунтів
 41. Причини розвитку глобальної екологічної кризи
 42. Проблеми енергетики
 43. Програми моніторингу довкілля
 44. Програми моніторингу довкілля
 45. Раціональне і нераціональне природокористування
 46. Рекреаційні ресурси України та їхні екологічні проблеми
 47. Різноманітність в екосистемах
 48. Санітарно-гігієнічне значення зелених насаджень
 49. Секторність та висотна поясність ландшафтів
 50. Система водопостачання
 51. Склад и види норм енергопостачання
 52. Сонячна радіація
 53. Стан довкілля України і глобальна екологічна криза
 54. Техногенний вплив на гідросферу
 55. Управління природокористуванням Азовського моря
 56. Утворення і накопичення техногенних відходів
 57. Художні засоби побудови ландшафтної композиції
 58. Шляхи зниження впливу радіоактивності на людину
 59. Шляхи надходження забруднення у ґрунт
Економіка (політекономія, макро-, економіка праці, економічний аналіз)
 1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності
 2. Аналітичні методи та прийоми техніко-економічного аналізу
 3. Антиконкурентні узгодження дії підприємців
 4. Валовий внутрішній продукт структура, методи обчислення та шляхи оптимізації
 5. Валовий внутрішній продукт та його структура за категоріями доходу
 6. Вартість і мінова вартість товару
 7. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу
 8. Виробнича програма підприємства
 9. Вільні економічні зони
 10. Вплив інвестицій на якість життя населення
 11. Грошово-кредитна політика держави
 12. Грошово-кредитна політика
 13. Державна підтримка малого бізнесу
 14. Державне регулювання розвитку зв’язку
 15. Державне регулювання страхової діяльності
 16. Державне регулювання транспортного комплексу
 17. Державні видатки тенденції і фактори зростання
 18. Діяльність фірми та її витрати в короткостроковому періоді
 19. Економ кризи, аналіз та тенденції
 20. Економічна безпека підприємства
 21. Економічна поведінка економічних суб’єктів в сучасних умовах
 22. Економічні погляди Туган-Барановського
 23. Економічний зміст та види рентабельності
 24. Економічний ризик та методи його вирішення
 25. Економіка і право актуальні проблеми взаємодії
 26. Економічні погляди Туган-Барановського
 27. Електронна комерція як складова частина онлайнового бізнесу
 28. Елементи теорії корисності для визначення типів людей за ставленням до ризику
 29. Закон зростання продуктивності праці
 30. Закономірності розвитку технологічних систем
 31. Заробітна плата
 32. Зв’язки дефіциту бюджету та державного боргу
 33. Інфляція як складова суспільного відтворення
 34. Історичні умови виникнення, сутність і загальна характеристика шкіл маржиналізму
 35. Кейнсіанство та його різновиди
 36. Конкуренція сутність і роль у ринковому господарстві
 37. Конкуренція
 38. Малий бізнес – основа розвитку економіки в ринкових yмовах
 39. Механізм ринкового саморегулювання, його елементи
 40. Міжнародна практика обґрунтування проектів
 41. Міжнародний валютний фонд
 42. Моделі економічного зростання з урахуванням політичного устрою суспільства
 43. Мораль і закони ринку
 44. Нормування системи техніко-економічних показників
 45. Організація праці
 46. Основні організаційно-економічні форми реалізації суспільного поділу праці
 47. Основні риси економічної науки
 48. Основні засади грошово-кредитної політики
 49. Основні ознаки сучасного постіндустріального суспільства
 50. Основні риси вільного (класичного) ринку
 51. Оцінка посередницької діяльності на ринку праці України
 52. Податкова політика в державах ринку
 53. Показники ефективності об’єднань підприємств
 54. Поняття про ринок
 55. Потенціал і розвиток підприємства
 56. Практичні особливості розрахунку індексів цін
 57. Приватизація державного сектора економіки
 58. Проблема нерівності доходів в ринковій економіці та шляхи соціального захисту населення
 59. Ринкова інфраструктура та її складові в сучасній Україні
 60. Ринок енергоресурсів України
 61. Ринок праці та безробіття
 62. Ринок робочої сили
 63. Робоча сила як об’єкт купівлі продажу
 64. Розвиток підприємництва в Україні на сучасному етапі
 65. Розвиток предмету економічної теорії
 66. Роль антимонопольного законодавства України в забезпечений добросовісної конкуренції
 67. Роль соціального партнерства у вирішенні трудових спорів
 68. Система технологічного обслуговування
 69. Соціально-економічна ефективність інвестицій
 70. Соціальний капітал, реальний стан формування та перспективи розвитку в Україні
 71. Соціально-економічна сутність відносин власності
 72. Способи утримання ринкової влади монополістом у довгостроковому періоді
 73. Стадії прогнозування та планування структури суспільного виробництва
 74. Стан впровадження активних заходів на ринку праці України
 75. Структура і зміст бізнес-плану
 76. Сутність монополізму. Антимонопольна політика в Україні
 77. Сутність та основні фактори суспільного виробництва
 78. Суть і ознаки змішаної економічної системи
 79. Сучасні тенденції в зміні виробничих відносин
 80. Сучасні трудові тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні
 81. Теорія експлуатації і її сучасне трактування
 82. Теорії економічного зростання
 83. Теорія криз і катастроф
 84. Теорія та моделі ринкової економіки
 85. Технологічні основи функціонування підприємств транспорту
 86. Товар
 87. Транснаціональні корпорації
 88. Умови праці в Україні
 89. Управління підприємством
 90. Утворення олігополістичних структур
 91. Функціонально-вартісний аналіз
 92. Ціноутворення в транспортній галузі
 93. Якісні прийоми економічного аналізу
Журналістика (лінгвістика, філологія, переклад)
 1. Відтворення категорії у перекладах прислів’їв
 2. Герундій та герундіальний зворот та їх переклад українською мовою
 3. Життя та наукова діяльність Булаховського
 4. Краєзнавча публицистика початку XX століття
 5. Невербальні засоби спілкування
 6. Огляд філософської творчості М.В. Поповича
 7. Особливості лексичного складу сучасної американської англійської
 8. Сатирична преса України початку XX ст.
 9. Семантична надмірність тексту
 10. Схарактеризувати індивідуальний стиль І. Франка
Етика та естетика
 1. Аналіз морального кодексу «АсвіоБанк»
 2. Аналіз морального кодексу ВАТ АБ «Укргазбанк»
 3. Аналіз морального кодексу ПАТ «Марфінбанк»
 4. Аналіз морального кодексу «ПравексБанк»
 5. Аналіз морального кодексу ТзОВ «Рябий пес»
 6. Аналіз морального кодексу ТОВ «Карпатнафтохім»
 7. Аналіз морального кодексу «Флекстронік»
 8. Аналіз морального кодексу «ЛендВест Koмпані»
 9. Антична естетика
 10. Давньоіндійський етикет
 11. Дослідження естетичного переживання
 12. Естетика як наука та її категорії
 13. Естетична культура і сучасна людина
 14. Естетична теорія Аристотеля
 15. Етика бізнесу
 16. Етика Конфуція
 17. Етика службових відносин
 18. Етика соціальної роботи в CША
 19. Етика суперечки
 20. Етичні категорії
 21. Етичні та правові аспекти СНІД
 22. Історія естетичної думки
 23. Культура як основа формування високорозвиненої особистості
 24. Мистецтво і естетичне виховання
 25. Місце моральної свідомості в системі моралі
 26. Науки об’єктом яких є людина
 27. Норми поведінки керівника
 28. Основи ділового спілкування
 29. Особливості сучасного образотворчого мистецтва. Етичні погляди Емануіла Канта
 30. Поняття етики та деонтології
 31. Предмет етики. Основні етичні вчення
 32. Психологічні та фізіологічні бар’єри спілкування
 33. Співвідношення моральних цілей і засобів у педагогічній діяльності
 34. Спілкування як взаємодія і обмін інформацією
 35. Структура спілкування
 36. Сюрреалізм
 37. Щастя як категорія моральної свідомості
Зарубіжна мова та література
 1. Алхімічна традиція в прозовій творчості Джона Донна
 2. Альберт Камю-Абсурд миф про Сизифа
 3. Біографія Ернеста Хемінгуей
 4. Життєстверджуючий пафос лірики А.А. Фета
 5. Культура Епохи Відродження
 6. Мода в художніх творах літератури XIX ст.
 7. Роман Чернышевского «Что делать»
 8. Романтично-героїчна поема Некрасова «Русские женщины»
 9. Світова література 19 – початку 20 ст.
 10. Характеристика фільму «Призраки Руанди»
Інформатика (інформаційні системи та технології)
 1. Windows XP. Word 2003
 2. Апаратна частина персонального комп’ютера
 3. Архівація інформації
 4. Асоціація банківських пластикових карт MasterCard International
 5. Бази даних види баз даних Методи побудови баз даних
 6. Використання інформаційних технологічних систем в обліку дебіторської заборгованості
 7. Відеопроекційні обладнання, класифікація, методика використання
 8. Забезпечуючі підсистеми ІС та їх функції
 9. Засоби автоматизації оброблення документів
 10. Зведені таблиці
 11. Інтелектуальні інформаційні системи
 12. Інформаційні системи і їх класифікація
 13. Інформаційні технології та їх роль в житті суспільства
 14. Інформаційні технології управління підприємствами
 15. Історія розвитку геоінформаційних технологій
 16. Ієрархічні багаторівневі локальні мережі
 17. Інтернет-банкінг – перспективи функціонування
 18. Класифікація засобів захисту інформації
 19. Лінії зв’язку та кодування
 20. Локальні комп’ютерні мережі
 21. Локальні глобальні комп’ютерні мережі
 22. Межі та заливки Microsoft Word
 23. Методика та аудиторські процедури в комп’ютерному середовищі
 24. Мова пошукових запитів системи Яндекс
 25. Ноутбук
 26. Органайзери
 27. Організація роботи та сервіси компанії Pegasus
 28. Основні компоненти інформаційних систем які використовуються в економіці
 29. Основні методи дейтамайнінгу
 30. Перспективи та напрямки створення сучасних автоматизованих комплексів обробки економічної інформації
 31. Правовий статус відомчих автоматизованих систем в Україні
 32. Принципи роботи інформаційно-аналітичного підрозділу організації
 33. Система підтримки та прийняття рішень при здійсненні ЗЕД
 34. Современное состояние информационного обеспечения кадровых служб в телекоммуникационной сфере
 35. Створення змісту Word
 36. Фази управління виробництвом
 37. Характеристика та класифікація моніторів
Історія (України, ІДПУ, ІДПЗК, Всесвітня)
 1. 90 річниця від дня жовтневої революції 1917
 2. Б. Хмельницький – видатний державний діяч і полководець
 3. Берестейська унія
 4. Боснія і Герцеговина особливості становища в новому часі
 5. Визвольна війна укр. народу XVII ст.
 6. Військові аптеки на території України 18 ст.
 7. Внесок вчених України у перемогу над фашизмом
 8. Вплив католицької церкви на латино-американські суспільства
 9. Голодомор 1932-1933 pp. – геноцид проти українського народу
 10. Голодомор в Україні у 1932-33 рр. та його наслідки
 11. Грецька колонізація Північного Причорномор’я
 12. Державний лад та право античних міст держав північного Причорномор’я
 13. Державний устрій країн Стародавнього Сходу та суспільний лад
 14. Джерела права Стародавнього Риму
 15. Дисидентський рух в Україні інший BapiaHT.doc
 16. Дисидентський рух в Україні
 17. Економічна політика фашистської Німеччини
 18. Загальна характеристика реформ Солона
 19. Значення укр. національної революції 1648-1676 рр.
 20. Зовнішня політика Київської Русі 9-12 ст.
 21. Індустріалізація в Україні
 22. Історична постать – М. Максимович
 23. Історія Лондонського Tayepa
 24. Історія розвитку архітектури і будівництва Греції
 25. Київська Pycь
 26. Козацька держава
 27. Країнознавча характеристика Російської Федерації
 28. Кримінальний Кодекс Німеччини «Кароліна»
 29. Культура кімерійців і сарматів. Культура земель періоду ЗУНР
 30. Культурне будівництво в Україні в 20-ті роки 20 ст.
 31. Культурно-національний рух в українських землях в 16-17 cт.
 32. Ліквідація української автономії
 33. Лобістські організації в зарубіжних країнах та форми і способи правового регулювання їхньої діяльності
 34. Німецька експансія та кальмарська унія
 35. Особистість в історії авіації України 80-х років 20 століття
 36. ОУН-УПА
 37. Періодизація української державності
 38. Перспективи розвитку національного авіаційного університету
 39. Політика перших Рюриковичів. Реформи княгині Ольги
 40. Політика царя Бориса Ш в Болгарії
 41. Правовий статус України за переяславським договором 1654 p.
 42. Причини і початок Другої Світової війни
 43. Причини характер та рушійні сили визвольної війни
 44. Програми післявоєнного оновлення економіки в європейських країнах та Японії
 45. Римське право
 46. Розпад Югославії та його причини
 47. Роль Балабуєва П. в розвитку та становленні вітчизняної авіації
 48. Роль запорізького козацтва в історії українського народу
 49. Роль К. Калініна в історії авіації України 80-х років 20 ст.
 50. Сербське національне відродження
 51. Стан української культури в роки ІІ Світової війни
 52. Схема української історії Грушевського
 53. Транспорт у стародавньому світі
 54. Турція після ІІ Світової війни по сьогодення
 55. Україна в роки Другої світової війни
 56. Українська еліта 14-початку 16 ст. Проблема денаціоналізації
 57. Українська національна революція 1648-1676 pp.
 58. Українське національне відродження 18-19 ст.
 59. Україна в повоєнні роки 1945-1953.
 60. Україна в умовах сталінського тоталітарного режиму
 61. Україно-польські відносини в роки П Світової війни
 62. Українське козацтво. Запорізька Cіч
 63. Унікальні стародавні споруди Греції
 64. Утворення Директорії. Відродження УНР
 65. Феодальне суспільство. Розпад Русі-України
 66. Формування ранньофеодальної держави Київська Pycь
Культурологія (мистецтво)
 1. Арт-журналістика
 2. Вплив джазової музики на американську молодь
 3. Гвардіні. Кінець нового часу
 4. Дія як засіб сценічної виразності. Станіславський
 5. Егейське мистецтво
 6. Еліаде М. Священне і людське
 7. Епоха Відродження або Ренесанс
 8. Епоха Просвітництва і українська традиція. Григорій Сковорода
 9. Живопис в Україні 19-20 ст.
 10. Життєдіяльність людини і екологічна культура
 11. Запровадження християнства в Київській Pycі
 12. Історія розвитку архітектури і будівництва в Єгипті
 13. Категорії культурології
 14. Києво-Могилянська академія як місце правничих наук
 15. Краснодембельський
 16. Культура Київської Pycі
 17. Культура Стародавнього Риму
 18. Культурна спадщина козацтва. Владислав Городецький
 19. Культурний розквіт Київської Русі в 11-12 ст.
 20. Лундін Аксель Францевич
 21. Музичний та танцювальний напрямок RNB
 22. Наукова культура
 23. Оглядова екскурсія Національного художнього музею України
 24. Основні функції культури
 25. Професійні аспекти культури діяльності юриста
 26. Роль балетмейстера у розвитку масових свят
 27. Сакральний характер наукових знань
 28. Сутність культури та її ґенеза
 29. Сучасна екологічна криза як фактор соціальності
 30. Сучасна укр. культура
 31. Українська культура початку XX ст.
 32. Українське барокко
 33. Фахова підготовка викладачів сучасної хореографії
 34. Функції культури
 35. Штеренберг Михайло Йосипович та його аналіз книги «Вічні питання»
Маркетинг
 1. 7S для маркетингу пocлyг
 2. PR-компанія
 3. ABC аналіз суть мета та особливості здійснення
 4. Аналіз конкурентного середовища в системи маркетингу
 5. Аналіз конкурентоспроможності товару
 6. Аналіз мотивів і їх використання у рекламі
 7. Бізнес-план підприємства що надає маркетингові послуги
 8. Визначення поняття життєвий цикл товару
 9. Дослідження ефективності діяльності Вокзалу
 10. Дослідження ефективності послуг УЦОП
 11. Застосування промислового маркетингу у відомій компанії
 12. Значення маркетингової діяльності в підприємницькій діяльності
 13. Ідентифікація та адресація цільових груп
 14. Імідж інформації в Інтернеті
 15. Іміджмейкінг
 16. Історія становлення іміджології як науки
 17. Комерційна і некомерційна реклама
 18. Контракти и договори закупівлі та порядок их укладання
 19. Маркетингове дослідження ефективності послуг УЦОП
 20. Маркетингове дослідження сектору кондитерських виробив
 21. Механізм взаємодії засобами масової інформації
 22. Ознаки та етапи формування служби маркетингу підприємства
 23. Основні типи іміджу
 24. Особенности работы на товарном рынке и на рынке услуг
 25. Особливості закупівельної діяльності на ринках FMCG-ceктору
 26. Особливості маркетингової діяльності підприємства (на прикладі ЖEO)
 27. Особливості маркетингової діяльності у телекомунікаційній компанії
 28. Планування програми ринкового визнання товару підприємства
 29. Практичні міри щодо впровадження цінової політики на транспорті з метою підвищення ефективності діяльності
 30. Просування товару на закордонний ринок
 31. Процес управління маркетингом
 32. Публікація відомостей про патенти на винаходи
 33. Реклама та класифікація рекламних помилок
 34. Система маркетингових комунікацій
 35. Система маркетингу. Ціноутворення
 36. Сучасні проблеми паблік рилейшнз
 37. Теорія маркетингового ayдиту
 38. Теорія і практика реклами
 39. Франчайзинг
 40. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг
Менеджмент
 1. Акмеологічний підхід до мотивації та оцінки персоналу
 2. Аналіз ринку рекрутингових послуг
 3. Аналіз ринку тренінгових пocлyг
 4. Аналіз управлінських ідей у працях стародавніх римлян
 5. Бізнес-план
 6. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством
 7. Впровадження системи контролю на підприємстві
 8. Дослідження аналізу зовнішнього середовища
 9. Зовнішні чинники непрямої дії що впливають на діяльність організації
 10. Індивідуальний стиль діяльності
 11. Кадрова політика як складова управління персоналом
 12. Комунікації в менеджменті
 13. Мета і суть підготовки управлінських кадрів в Україні
 14. Методи аналізу управлінської діяльності
 15. Методи стратегічних оцінок результативності бізнесу
 16. Методи управління організацією
 17. Міжнародний менеджер
 18. Модель внутрішнього середовища організації
 19. Операційний менеджмент
 20. Операціональний аспект діяльності
 21. Оптимізація чисельності персоналу в організації
 22. Організаційні структури управління службового матеріально-технічного постачання
 23. Організація діяльності ТНК Ford
 24. Організація діяльності ТНК Hoкіа
 25. Організація контролю за доходами на транспортних підприємства
 26. Організація роботи менеджера вищої ланки керування при вирішенні кризових ситуацій
 27. Організація. Типи організаційних структур
 28. Основи підприємницької діяльності в Україні
 29. Основи управління бізнесом
 30. Основні функції видавничого менеджменту
 31. Особливості добору менеджерів в України
 32. Особливості організації семінарів, тренінгів, конференцій і олімпіад
 33. Особливості реалізації кар’єрних цілей менеджера
 34. Персонал и оплата праці
 35. Посадова інструкція керівника
 36. Принципи менеджменту в контексті розвитку наукових шкіл
 37. Принципи створення власної справи
 38. Проектування організації
 39. Професія менеджер
 40. Процесний підхід в менеджменті, мотивація як функція управління
 41. Психологічні особливості діяльності інвестора
 42. Розвиток людських ресурсів персоналу організації
 43. Розвиток міжнародного бізнесу
 44. Розрахунок експрес-діагностики фінансової заможності фірми
 45. Система кадрової документації. Відділ кадрів
 46. Системи управління організації. Інформаційний характер процесів
 47. Соціально-психологічні методи менеджменту
 48. Спільна діяльність та її ознаки. Соціально-психологічні чинники ефективної спільної діяльності
 49. Сучасні принципи менеджменту на етапі постіндустріального суспільства
 50. Сучасні стилі керівництва
 51. Управління інноваційними проектами організації
 52. Успішна кар’єра в сучасному світі
 53. Фактори, що впливають на рішення покупців
 54. Фінансове планування на підприємстві
 55. Функції бізнес-плану
 56. Функції та обов’язки виставкового менеджера
 57. Характеристика внутрішнього консультування
 58. Чинники що впливають на організацію праці менеджера
Міжнародна економіка (ЗЕД міжнародні відносини, конфліктологія)
 1. Аналіз міжнародного конфлікту
 2. Аналіз основних класичних шкіл міжнародної економіки
 3. Аналіз міжнародного конфлікту Росії і Грузії
 4. Внутрішньоособистісний конфлікт теорії В. Франкла
 5. Вплив конфлікту в Іраці на обстановку в регіоні Близького і Середнього Сходу
 6. Глобалізація
 7. Громадянська війна в Китаї
 8. Гуманітарні спеціалізовані установи OOH
 9. Дипломатична служба і дипломатичні протоколи однієї з зарубіжних країн
 10. Договір Тлателолко
 11. Доктрина Ніксона
 12. Економіка Молдови
 13. Економіка Саудівської Аравії у світовій економіці
 14. Економічна привабливість Литви для суб’єктів міжнародної економічної діяльності
 15. Економічний розвиток Японії
 16. Ерік Лясота про Україну
 17. Європейський Союз
 18. Закінчення П Світової війни. Ялтинсько-потсдамська система міжнародних відносин
 19. Зовнішні торгівельні операції України з Росією
 20. Зовнішньоекономічний розвиток Китаю та Індії
 21. Інформаційні та документні ресурси HATO
 22. Історія міжнародних економічних відносин
 23. Кашмирський конфлікт
 24. Конфлікт
 25. Методи державного регулювання платіжного балансу
 26. Методи подолання конфліктів
 27. Механізм впливу на економіку валютного курсу
 28. Міжнародний поділ праці
 29. Міжнародна інвестиційна політика
 30. Міжнародна організація ГУАМ
 31. Міжнародний конфлікт
 32. Міжнародні переговори
 33. Можливі альтернативи OOH
 34. Нагірно-Карабахський конфлікт
 35. ООН і врегулювання міжнародних конфліктів
 36. OOH
 37. Опис конфлікту та його вирішення
 38. Органи державного управління які регулюють ЗЕД
 39. Організація чорноморського економічного співробітництва
 40. Основні види ЗЕД «Приватбанку»
 41. Перші міжнародні організації
 42. Правові основи валютного забезпечення міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств
 43. Предмет конфліктології
 44. Проблема статусу Tибету
 45. Промисловість Азербайджану
 46. Регіональні торгівельні угоди
 47. Роль міжнародних інвестиційних інститутів у світовому господарстві
 48. Світова економіка її ресурси та потенціал розвитку
 49. Світова економіка. Сутність, структура й основні етапи розвитку
 50. Стан зовнішньої торгівлі України
 51. Сутність міжнародної економіки
 52. Суть, види та показники світової торгівлі
 53. Сухарто
 54. Сучасне становище курдських меншин
 55. Сучасні економічні зв’язки Азербайджану
 56. Сучасний стан відносин між Індією та Пакистаном
 57. Сучасні економічні зв’язки Азербайджану
 58. Сучасні українсько-німецькі відносини
 59. Типи конфліктних ситуацій
 60. Транспортні компанії – формування, стратегія, тенденції їх розвитку
 61. Форми і методи здійснення міжнародної торгівлі
 62. Характеристика співвідношення об’єкта та суб’єкта в міжнародних відносинах
 63. Чорні метали і руда. Світовий ринок
 64. Японія і Корея
Облік і аудит (різні види обліку)
 1. Автоматизація бух. обліку на підприємствах малого бізнесу
 2. Аналіз руху грошових коштів
 3. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
 4. Аналітичний облік виробничих запасів
 5. Аудит звітності підприємства
 6. Аудит як форма незалежного фінансового контролю на місцевому рівні
 7. Аудиторська етика
 8. Бухгалтерський облік в Польщі
 9. Видатки бюджетної установи та їх класифікація в підсистемі управлінського обліку
 10. Визначення та оцінка основних засобів
 11. Внутрішній аудит
 12. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
 13. Історичне минуле аудиту
 14. Інформаційна база та методи контролю на підприємстві
 15. Методи калькулювання фактичної собівартості продукції промисловості
 16. Методи розподілу між окремими видами продукції вартості малоцінних та швидкозношувальних предметів купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів пошиву та енергії на технологічні цілі
 17. Методика складання кошторисне бюджетних установ
 18. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій малого підприємства
 19. Облік матеріалів в бюджетних установах
 20. Облік розрахунків і податкова звітність з податку на землю
 21. Облік статутного капіталу банку
 22. Облік будівельних матеріалів на підприємстві
 23. Облік витрат за виробами та замовленнями
 24. Облік готової продукції на підприємстві
 25. Облік доходів і фінансових результатів малого підприємства
 26. Облік організації продукції фермерського господарства
 27. Облік придбання запасів та їх оцінка
 28. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками
 29. Облік розрахунків підприємства з підзвітними особами
 30. Облік розрахунків підприємства за претензіями
 31. Облік у Данії
 32. Облік у Португалії
 33. Операції з цінними паперами
 34. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах
 35. Організація обліку і аудиту в управлінні нематеріальними активами та аналіз ефективності їх використання
 36. Організація обліку, аналізу і аудиту в управлінні доходами готельного підприємства
 37. Організація обліку, аналізу і аудиту відрахувань на соціальні заходи та напрямки їх використання
 38. Організація обліку, аналізу та аудиту в управлінні оборотними активами підприємства
 39. Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дочірніми фірмами та філіями Першим міжнародним банком
 40. Організація обліку, аналізу та контролю в управлінні розрахунками з органами соціального страхування та пенсійного забезпечення
 41. Організація обліку, контролю і аналізу операційної діяльності туристичного підприємства
 42. Організація праці аудиторів та її стимулювання
 43. Первинні документи які відображають надходження та витрачання матеріалів які зберігаються під відкритим небом
 44. План та процедури аудиту поточних зобов’язань
 45. Програма та процедури аудиту зобов’язань бюджетної установи
 46. Професійна етика аудиторів
 47. Способи виявлення підробок в документах
 48. Сучасне і майбутнє спеціальності «Бухгалтерський облік»
 49. Управління необоротними активами підприємства
 50. Фінансова звітність зарубіжних країн
Педагогіка (методика викладання, Вища освіта і Болонський процес)
 1. Аналіз дидактичної системи Жан-Жака Руссо
 2. Бібліотека і національне виховання учнів
 3. Виховання людяності в учнів у ПТУ
 4. Гендерні проблеми сучасної освіти
 5. Етапи впровадження Болонського процесу в європейських країнах
 6. Зміст та методи профілактики правопорушень в школі
 7. Зміст та методи профілактики правопорушень у дошкільних закладах
 8. Історія гувернерства
 9. Концепція музичного виховання педагога Б.Яворського
 10. Метод переконання
 11. Методи контролю та самоконтролю у вивченні психології
 12. Методи прийоми засоби навчання агентурного апарату
 13. Методичні особливості організації та проведення різних видів педагогічного контролю
 14. Місце і значення педагогіки в системі університетської освіти
 15. Модель національної програми та система естетичного виховання
 16. Об’єкти наукового дослідження і їх класифікація
 17. Організація та методи виробничого навчання
 18. Освіта в соціокультурному вимірі
 19. Освіта і наука України, шляхи модернізації
 20. Освіта та освітні системи
 21. Основні напрямки профконсультаційної роботи соціального педагога
 22. Особливості вищої освіти Греції
 23. Особливості вищої освіти Італії
 24. Особливості діяльності соціального педагога в різних її сферах
 25. Особливості діяльності соціального педагога
 26. Особливості підготовки рефератів, курсових та дипломних робіт з психології
 27. Педагогіка народного календаря
 28. Педагогічна ефективність освітньо-виховної діяльності в умовах сім’ї
 29. Педагогічний експеримент-як комплексний метод
 30. Педагогічна система М.І. Пирогова
 31. Поняття навчання, методологія
 32. Поняття та ознаки стресу. Шляхи його подолання
 33. Порівняльний аналіз рейтингових систем оцінки знань студентів
 34. Порівняти систему Вищої освіти України та Великобританії
 35. Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та Фінляндії
 36. Порівняльна характеристика системи вищої освіти України та Швейцарії
 37. Правові основи спеціальної освіти
 38. Професійно-психологічна готовність спеціалістів до економічної діяльності
 39. Психолого-педагогічні погляди Г. Ващенка
 40. Система освіти Великобританії
 41. Система работы школы по формированию физической культуры школьников
 42. Система роботи школи по формуванню моральної культури школярів
 43. Соціальний та психологічний портрет важковиховуваної дитини
 44. Соціальний та психологічний портрет важковиховуваної дитини дошкільного віку
 45. Встановлення творчої професіональної діяльності
 46. Сучасний урок як цілісна дидактична система
 47. Типи уроків
 48. Українська вища школа в еміграції
 49. Характеристика освітньої системи в Україні
 50. Характеристика принципів виховання дітей з порушенням мовленнєвого розвитку
 51. Характеристика сучасних видів лекції
 52. Чому соціальне страхування відносять до соціальних технологій
 53. Школа і педагогіка в стародавньому світі. М.Ф. Квінтіліан
Політологія
 1. Вибори і виборча система
 2. Виникнення та характерні ознаки класичного лібералізму
 3. Групи інтересів та способи їх впливу на державну політику
 4. Демократія як форма організації політичної влади
 5. Держава в політичній системі суспільства
 6. Держава як головний інститут політичної системи
 7. Зміст і структура політичної сфери суспільства
 8. Інституалізація і основні напрямки розвитку практичної науки 20-21 ст.
 9. Людина і політика
 10. Марксистська концепція політики
 11. Основні погляди на концепцію «нації» та «національного інтересу»
 12. Політична влада, основні визначення
 13. Політична думка епохи Середньовіччя
 14. Політична еліта і лідерство в Україні
 15. Політична культура та політична ідеологія
 16. Політична культура
 17. Політичне вчення Макіавеллі
 18. Політичне вчення Стародавнього Китаю
 19. Політичні вибори
 20. Політичний режим як функціональна характеристика політичної системи суспільства
 21. Політологія як наука об’єкт та предмет
 22. Політична влада
 23. Політична свідомість, культура і громадянство
 24. Політична система суспільства
 25. Політичне лідерство
 26. Політичні теорії Нового часу
 27. Поняття соціальна політика визначення функції
 28. Предмет політологія
 29. Проблеми методології глобального моделювання світового розвитку
 30. Розвиток національної вищої освіти
 31. Соціальна політика в Україні
 32. Соціально-політична думка народів Росії 19 ст.
 33. Співвідношення і взаємозв’язок політики і соціальної політики
 34. Суб’єкти політики та механізм їх взаємодії
 35. Сутність і основні методи регулювання інвестиційної політики держави
 36. Сутність і структура політичної системи
 37. Сутність консерватизму та неоконсерватизму
 38. Суть політики, основні теорії та підходи
 39. Теорія демократії в працях Локка Монтеск’є та Руссо
 40. Теорія раціонального вибору
 41. Типи і функції політичних партій
 42. Типи політичних систем
 43. Характеристика державного управління і політичного керівництва
 44. Характеристика політичного діяча – Тимошенко
 45. Характеристика політичного діяча – Янукович
Право (інтелектуальна власність, теорія держави і права)
 1. Адвокатура Канади
 2. Адміністративно-правова характеристика статті «Порушення законодавства з фінансових питань»
 3. Акціонерні товариства порівняльно-правова характеристика
 4. Аналіз статистичних даних щодо пенсійного забезпечення в Україні
 5. Аналіз форми держави в Україні
 6. Бюджет співтовариства
 7. Бюджетна система України
 8. Види податків і зборів
 9. Види юридичної діяльності
 10. Відшкодування шкоди
 11. Виконавча влада. Глава держави
 12. Відсторонення від роботи
 13. Вплив кислотних дощів на навколишнє середовище
 14. Гаазька конференція з міжнародного приватного права
 15. Гарант Конституції
 16. Гарантії незалежних суддів
 17. Господарсько-правова відповідальність
 18. Державне регулювання цин монополістів
 19. Державне управління
 20. Державний суверенітет
 21. Джерела галузі конституційного права
 22. Джерела конституційного права
 23. Дигести Юстиніана
 24. Динаміка винахідницької та патентно-ліцензійної активності інституту радіофізики і електроніки НАН України
 25. Дипломатична та консульська служба
 26. Дистанційний допит
 27. Договір поставки
 28. Договірні зобов’язання та договір лізингу
 29. Договірні зобов’язання та договір оренди
 30. Договірні зобов’язання
 31. Договори купівлі-продажу товарів у міжнародному приватному праві
 32. Доказ і позов
 33. Докази та доказування в цивільному процесі
 34. Доказування і докази в кримінальному процесі
 35. Дослідження слідів рук ЛЮДИНИ
 36. Еволюція інтелектуальної власності в України. ВОІВ
 37. Екологічна безпека продуктів харчування
 38. Забезпечення національної безпеки як функція держави
 39. Забезпечення позову
 40. 3авдання та повноваження Служби безпеки України, її місце в системі правоохоронних органів
 41. Завдання юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань
 42. Загальна характеристика бюджетного законодавства України
 43. 3агальна характеристика діяльності міжнародних організацій у сфери боротьби з тероризмом
 44. 3агальна характеристика концепції права
 45. 3агальни правила накладання адміністративних стягнень
 46. Запобіжні заходи в кримінальному процесі
 47. Зародження кредитно-банківських відносин в Київський Русі
 48. 3ахист прав авторів та суміжних прав
 49. 3ахист права інтелектуальної власності
 50. Земля і правокористування надрами
 51. Злочини в сфері громадської безпеки
 52. 3міст і значення стадії попереднього розгляду справи суддею
 53. Зміст та властивості судового рішення в цивільному процесі
 54. Інтелектуальна власність в реклами
 55. Інтелектуальна власність в Україні
 56. Інтелектуальна власність в Україні
 57. Касаційне впровадження
 58. Класифікація адміністративно-правових норм
 59. Кодекс цивільного захисту України
 60. Компетенція третейського суду
 61. Конституційне право громадян на житло
 62. Конституційні основи функціонування судової влади в зарубіжних країнах
 63. Конституційно-правові засади територіального устрою України
 64. Конституційний Суд України
 65. Конституційно-правові норми
 66. Конституціоналізм в Україні
 67. Контракт – особливий вид трудового договору
 68. Криміналістична трасологія
 69. Кримінальне положення Австрії 1803 р.
 70. Кримінально-правове поняття транспортного засобу
 71. Методологія юридичних наук
 72. Механізм кримінально-правового регулювання
 73. Механізм сучасної української держави
 74. Міжнародні договори з питань цивільного процесу
 75. Міжнародний економічний контракт
 76. Міжнародний цивільний процес
 77. Мито, його види та порядок нарахування
 78. Міжнародні договори як форма конституційного права України
 79. Надання міжнародними банківськими установами кредитив державам
 80. Національні земельні ресурси
 81. Нетипові форми держави
 82. Нормативно-правові акти
 83. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичних осіб
 84. Об’єкт інтелектуальної власності – хореографічний твір
 85. Об’єкт інтелектуальної власності – художні ювелірні вироби перший варіант
 86. Об’єкт інтелектуальної власності-художні ювелірні вироби другий варіант
 87. Обставини що виключають злочинність діяння
 88. Огляд місця події у важкодоступних місцях
 89. Оптимізація екологічного законодавства України в контексті міжнародних зобов’язань
 90. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи
 91. Основи державної служби
 92. Основі конституційного права Швеції
 93. Основи підприємницького права
 94. Основні відмінності оперативно-розшукової діяльності та контррозвідної діяльності
 95. Основні стадії виборів депутатів місцевих рад та їх характеристика
 96. Основні положення дисципліни Судові та правоохоронні органи України
 97. Основні сучасні концепції держави
 98. Особа злочинця
 99. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
 100. Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб
 101. Особливості права на судовий захист в цивільному судочинстві
 102. Особливості права розпорядження земельними ділянками
 103. Особливості англо-американської правової сім’ї
 104. Особливості правозастосовної діяльності спеціальних служб
 105. Охорона авторських и суміжних прав
 106. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим и судом
 107. Парламент в системи державної влади
 108. Парламент. Верховна Рада
 109. Підприємство як вид господарської діяльності
 110. Пільги для ветеранів військової служби
 111. Підприємницька діяльність
 112. Повернення проїзних документів на пункті продажу в бюро замовлень
 113. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за законністю порушення кримінальної справи
 114. Поділ влади у Великобританії
 115. Політичні партії
 116. Поновлення шлюбу
 117. Поняття адміністративного примусу
 118. Поняття держави
 119. Поняття і суть козачого права
 120. Поняття страховий стаж
 121. Поняття та мета покарання
 122. Поняття та особливості договору поставки
 123. Поняття та структура внутрішньодержавного правового механізму реалізації норм міжнародного права
 124. Поняття трудового договору
 125. Поняття юридичної деонтології
 126. Поняття, основи, ознаки теорії держави і права
 127. Поняття, призначення та порядок виплати пенсій
 128. Попередній розгляд справи в суди апеляційної інстанції
 129. Порівняльна характеристика про порядок вчинення нотаріальних дій
 130. Порівняння повноважень парламентів України, Польщі, Німеччини
 131. Порушення конкурентного законодавства
 132. Порядок надання відпусток працівнику
 133. Порядок створення підприємств
 134. Права та обов’язки народного депутата України
 135. Права та обов’язки орендодавців та орендарів
 136. Право власності юридичних осіб
 137. Право власності на природні ресурси і природокористування
 138. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
 139. Правова держава
 140. Правове значення постанови про порушення кримінальної справи
 141. Правове регулювання діяльності аграрної біржі
 142. Правове регулювання діяльності с-г ярмарків
 143. Правове регулювання та значення діяльності нотаріуса
 144. Правове становище ТОВ
 145. Правові засоби безпеки при інженерній діяльності та робота з ГМО
 146. Правові основи обмеження монополізму і недобросовісної конкуренції
 147. Правові підстави визнання ордера на жиле приміщення недійсним
 148. Правові підстави для вилучення земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю
 149. Правовий захист іноземців в міжнародному цивільному процесі
 150. Правовий статус громадських об’єднань
 151. Правові підстави проведення реорганізації господарських товариств
 152. Правочин
 153. Працевлаштування за допомогою посередницьких організацій
 154. Предмет метод і функціонування цивільного права
 155. Приватне право Голландії
 156. Приватне право Голландії другий варіант
 157. Приватне право США другий варіант
 158. Приватне право США перший варіант
 159. Принципи адміністративного судочинства
 160. Принципи кримінального процесу перший варіант
 161. Принципи кримінального процесу другий варіант
 162. Принципи примусового лікування
 163. Принципи та перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності України
 164. Припинення діяльності юридичних суб’єктів господарювання
 165. Приховування и момент закінчення злочину
 166. Причини виникнення держави в сучасних умовах
 167. Проблемне питання законності судових рішень
 168. Проблемне питання правового регулювання заміни захисника
 169. Проблеми запровадження медіації в Україні
 170. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування
 171. Проблеми реалізації принципів правосуддя
 172. Проблеми реформування структури суду європейського союзу за лісабонським договором
 173. Проблеми розмежування різних видів судової юрисдикції
 174. Прокурорський нагляд у державному управлінні
 175. Процесуальні засади застосування законодавства про захист вид недобросовісної конкуренції
 176. Психологія групових та організаційних злочинів
 177. Рання профілактика злочинності неповнолітніх
 178. Реформування кримінально-процесуального законодавства
 179. Розвиток законодавства Європейського Союзу в галузі регулювання екологічних відносин
 180. Розмежування прав трудових колективів і профспілок на підприємстві
 181. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист
 182. Розслідування, розкрадання державного чи колективного майна шляхом шахрайства
 183. Роль римського права в формуванні джерел права в країнах романо-германської правової сім’ї
 184. СБУ
 185. Система екологічного законодавства и права
 186. Співвідношення диспозитивних та імперативних норм
 187. Співвідношення принципів державної мови і доступності правосуддя
 188. Співвідношення понять «господарсько – правова відповідальність» та « господарсько – правові санкції»
 189. Способи підробки або погіршення якості високооктанових бензинів дизельних палив
 190. Способи та прийоми переконання їх застосування під час вербувальної бесіди
 191. Стадії злочину
 192. Створення юридичної особи
 193. Структура господарського законодавства
 194. Судова медична експертиза у випадках масової загибелі людей
 195. Судово-медичне визначення знаряддя травми при дії тупих предметів
 196. Судово-почеркознавча експертиза
 197. Сутність та зміст оперативно-розшукової діяльності органів СБ України
 198. Суть та функції судової влади
 199. Сучасні меценати України
 200. Сучасні теорії походження держави
 201. Сучасний стан та перспективи розвитку українського парламентаризму
 202. Теорія фашистської держави
 203. Товариство з обмеженою відповідальністю
 204. Товариство та його особливості
 205. Трудове право визначення Трудове законодавство
 206. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин
 207. Умови до вступу в шлюб і умови що їх перешкоджають
 208. Участь органів ДПС у процедури державної реєстрації, ліцензування та патентування
 209. Форми держави в зарубіжних країнах
 210. Форми держави
 211. Формування правової свідомості і правової культури
 212. Формування цивільного захисту та його можливості
 213. Характеристика місцевих та спеціалізованих судів судової системи України
 214. Цивільне та господарське право стан наукової дискусії та перспективи розвитку
 215. Цивільний Кодекс Німеччини
 216. Цивільно-правові системи держав світу
 217. Чому Україна програє справи у ЄС з прав людини
 218. Шенгенський процес и його розвиток у сучасних умовах
 219. Юридична відповідальність підприємця за порушення податкового законодавства
Психологія
 1. Агресія
 2. Активне слухання як техніка ефективного спілкування
 3. Актуальні проблеми та перспективи розвитку правової психології
 4. Альтруїзм та егоїзм особистості
 5. Аналіз книги Віктора Франкла «Людина у пошуку сенсу»
 6. Аналіз критерію U-Манна-Уітні та Т-критерію Вілкоксона
 7. Архетипи в теорії К.Г. Юнга
 8. Аутистичність
 9. Біографічний метод пізнання людини (метод Б.Г. Ананьєва)
 10. Біографічний метод
 11. Вивчення закономірності розподілу уваги
 12. Вивчення стресостійкості особистості
 13. Відеотренінг
 14. Види психокорекції
 15. Визначення поняття політична група
 16. Вікова періодизація психічного розвитку людини
 17. Вікова специфіка і індивідуальність
 18. Використання m-Біноміального критерію
 19. Від виховання до самовиховання
 20. Вклад вітчизняних вчених у розвиток теорії особистості Ананьєва і Костюка
 21. Властивості темпераменту як один із регуляторів індивідуального стилю діяльності
 22. Внутрішні конфлікти
 23. Воля та вольові якості
 24. Вплив індивідуально-психологічних особливостей на сексуальну поведінку особистості
 25. Вплив індивідуальних особливостей на виникнення та перебіг психічних розладів
 26. Вплив особистості на соціальне середовище
 27. Вплив особливостей пубертату на розвиток особистості підлітка
 28. Вплив сучасної кіноіндустрії на формування уявлень підлітків та успіху особистості
 29. Вплив умов сімейного виховання на розвиток індивідуальності
 30. Гальперін П. Я. Теорія поетапного формування розумових дій
 31. Десять найуспішніших кар’єр 20 ст.
 32. Ділові ігри
 33. Досвід застосування психорегуляції в швейцарському авіаспорті
 34. Дослідження моторики рук
 35. Дослідження відмінності за допомогою х-квадрата-критерію Пірсона
 36. Дослідження відповідальності особистості
 37. Ембріогенез та його значення для психічного розвитку в онтогенезі
 38. Емоції в підлітковому віці
 39. Ергономічна ефективність професійної поведінки пілота
 40. Загально-психологічна основа формування напрямків навчання. Основні напрями сучасної освіти
 41. Задачі де використовують X2r – критерій Фрідмана та X2 – критерій Пірсона
 42. Засади ефективності психотерапевтичної практики
 43. Засоби та механізми міжособистісної взаємодії перший варіант
 44. Засоби та механізми міжособистісної взаємодії другий варіант
 45. Застосування казок та притч у тренінговій роботі
 46. 3агальне уявлення про характер
 47. Здібності їх види та рівні. Природні передумови розвитку здібностей
 48. Значення природженого та набутого в процеси становлення особистості
 49. 3начення психологічних знань для навчання та виховання особистості
 50. Індивідуальні особливості емоційного реагування
 51. Исследования коллективного мнения
 52. Исследования коллективного мышления
 53. Історія розвитку методів реєстрації фізіологічних реакцій
 54. Інфекційні захворювання нервової системи
 55. Історичні передумови розвитку психодинамічної теорії
 56. Класична та неокласична теорії організації
 57. Комп’ютерні технології у психології
 58. Контроль знань
 59. Конфлікти батьків і підлітків причини зміст і функції
 60. Концептуальне проектування передвиборчої компанії
 61. Критерії оцінки ризику в діяльності професіонала
 62. Людина та її кар’єра
 63. Лямта-критерій Колмогорова-Смирнова
 64. Маніпулятивні тексти
 65. Метод експертних оцінок
 66. Методи роботи з соціальною сіттю
 67. Методи Роршаха для вивчення особистості
 68. Методи стимулювання і мотивації відповідності
 69. Методи стимулювання і самоконтролю в навчанні
 70. Методи формування позитивного соціально-психологічного клімату на підприємстві
 71. Методи що найбільш ефективні при виявленні ступеня погодження змін
 72. Методика багатофакторного вивчення особистості Кеттела
 73. Методики вивчення змістовно-особистісного рівня
 74. Методики оцінювання уваги оператора
 75. Методологічні аспекти розробки психопрограми видів спорту
 76. Механізми психологічного захисту в теорії 3. Фрейда
 77. Мікроклімат сім’ї
 78. Мовленнєва комунікація
 79. Модифікація соціометричного метода
 80. Модифікація соціометричного методу
 81. Монологічна компетенція
 82. Мотивація сімейних відносин. Я-концепція
 83. Мотивація досягнення особистості
 84. Мотивація
 85. Наркоманія як психологічна проблема людини і оточуючого світу
 86. Научіння проблеми особливості та методи дослідження
 87. Невербальні засоби спілкування
 88. Нейропсихологічний аналіз розладив психічних процесів
 89. Об’єкт, предмет і завдання психології
 90. Общение как разновидность трудовой деятельности
 91. Одноосібне володіння його переваги та недоліки
 92. Організація та структура реабілітаційної діяльності
 93. Основи логопедії
 94. Основи психології. Операція мислення
 95. Основні підходи до організації реабілітаційних тренінгів з фахівцями
 96. Основні завдання та структура психологічної служби
 97. Основні концепції особистості як об’єкту управління
 98. Особистість психолога
 99. Особисті прояви неформального спілкування
 100. Особистісні та характерологічні зміни при хворобі Туретта
 101. Особистість як цілісна система психічних властивостей людини
 102. Особливості побудови навчально-виховного процесу при роботи з дітьми з ЗПР
 103. Особливості та прояви неформального спілкування
 104. П’ятифакторна модель особистості
 105. Пам’ять сутність та види
 106. Питання інтелекту тварин
 107. Післяпологові психічні порушення
 108. Політична участь як активна поведінкова дія людини чи особистості
 109. Поняття особистості. Когнітивна концепція соціалізації
 110. Поняття пам’яті
 111. Поняття ризику у психології професійної діяльності
 112. Поняття спілкування його структура цілі засоби
 113. Поняття та основний зміст психологічного супроводу професійної діяльності
 114. Порівняльна нейробіологія кольорового зору людини и тварини
 115. Порівняльний аналіз параметрів розподілу і методів в яких вони використовуються
 116. Порівняльний аналіз шкал виміру і методів дослідження, де вони використовуються
 117. Правила невербального службового етикету
 118. Предмет та завдання соціальної психології
 119. Предстартовая подготовка легкоатлета
 120. Прикладна психологія спорту
 121. Принципи організації та проведення тренінгу вирішення конфліктів
 122. Принципи та доцільність проведення профвідбору
 123. Природа та прояви характеру
 124. Причини шкільної дезадаптації молодшого школяра в групі
 125. Проблема визначення критеріїв психологічної сумісності у малих групах
 126. Проблема конфлікту в політичному процесі
 127. Проблема між дітьми в сім’ї
 128. Проблема психологічного відбору у ризикових професіях
 129. Проблема социально-психологической типологии личности
 130. Проблеми реалізації особистісного потенціалу
 131. Проблеми реалізації особистого потенціалу
 132. Проблемне навчання
 133. Професійне старіння вплив на професійну працездатність оператора
 134. Професійний відбір операторів
 135. Психіатрична експертиза
 136. Психічне здоров’я як запит психоконсультування. Критерії та ознаки
 137. Психічні властивості особистості
 138. Психіатрична експертиза
 139. Психічні явища у психології
 140. Психокорекція як вид психологічної допомоги
 141. Психологическое консультирование, его цель и виды
 142. Психологічна влада керівника і можливості її використання
 143. Психологічна діагностика
 144. Психологічна допомога тривожним клієнтам
 145. Психологічна експертиза інтелектуальної гнучкості особистості відповідно до професійних вимог
 146. Психологічна експертиза емоційної експресивності особистості відповідно до професійних вимог
 147. Психологічна концепція управління ризиками
 148. Психологічна травматизація особистості в умовах бойового стресу
 149. Психологічна характеристика поняття особистість
 150. Психологічне вивчення закономірностей запам’ятовування
 151. Психологічне вивчення процесу збереження інформації
 152. Психологічні особливості хворих з інфекційними захворюваннями
 153. Психологічні вимоги до спеціаліста який працює в галузи оперативно-розшукової діяльності
 154. Психологічні засоби впливу в процеси спілкування
 155. Психологічні методи реабілітації і управління внутрішніми ресурсами
 156. Психологічні особливості і внутрішні конфлікти при неврозах
 157. Психологічні особливості хворих із захворюванням серцево-судинної системи
 158. Психологічні особливості хворих із захворюванням шлунково-кишкового тракту
 159. Психологічні порушення при вживанні галюциногенів
 160. Психологічні риси суб’єкта схильного до ризику
 161. Психологічний аналіз біхевіористичної теорії особистості
 162. Психологічний аналіз вербальної комунікації
 163. Психологічний аналіз видів любові
 164. Психологічний аналіз співвідношення характеру і темпераменту
 165. Психологічний аналіз теорії особистості Карла Густава Юнга
 166. Психологічний аналіз чинників впливу індивіда на інших людей
 167. Психологія ведення переговорів
 168. Психология и спортивное выступление
 169. Психологія народів та психологія мас
 170. Психологія нації
 171. Психологія особистості
 172. Психологія правовідносин у підприємстві
 173. Психологія реклами
 174. Психологія як наука
 175. Психологічна допомога дітям
 176. Психологічна експертиза емоційності особистості відповідно до професійних вимог
 177. Психологічна експертиза адекватності стосунків батьків і дітей
 178. Психологічна експертиза моральної сфери дитини
 179. Психологічна експертиза спостережливості особистості відповідно до професійних вимог
 180. Психологічне вивчення закономірностей запам’ятовування
 181. Психологічні особливості адаптації професіонала до ускладнених умов діяльності
 182. Психологічні особливості засвоєння знань
 183. Психологічні особливості засуджених
 184. Психологічні особливості творчості у дошкільному віці
 185. Психологічні передумови успішності навчання прийомам саморегуляції емоційного стану
 186. Психологічні техніки ведення ділових бесід
 187. Психологічні фактори та закономірності діяльності працівників у складі малих груп
 188. Психологія вагітних жінок
 189. Психологія освітньої діяльності. Освіта як багатоаспектний феномен
 190. Психологія як наука. Предмет психологія
 191. Психотерапевтичний процес в психодраматичній теорії Я. Моренса
 192. Психофізіологічні основи обдарованості
 193. Психофізіологічні методи управління внутрішніми ресурсами
 194. Різновиди пам’яті
 195. Різноманітні підходи до вивчення взаємодії дитини та дорослого на ранніх етапах розвитку
 196. Робота з тилом у біоенергетичному аналізі
 197. Розвиток пам’яті (різні підходи у відношенні з дітьми)
 198. Розвиток пам’яті
 199. Розвиток психотерапії на України
 200. Розвиток уяви
 201. Роль підкоркових систем в регуляції поведінки ЛЮДИНИ
 202. S-критерій тенденцій Джонкіра другий варіант
 203. S-критерій тенденцій Джонкіра та L критерій тенденцій Пейджа
 204. S-критерій тенденцій Джонкіра перший варіант
 205. Самоаналіз пілота негативного досвіду льотної роботі, як ергономічний метод професійного самовдосконалення
 206. Самопізнання основні складові
 207. Свідоме і несвідоме в психічній діяльності людини
 208. Синдром психічного вигорання, його характеристики
 209. Соціальна адаптація та дезадаптація, рівні їх прояву
 210. Социологический и социально-психологический подход к изучению малых групп
 211. Соціально-психологічна проблема безробіття як фактор розвитку психічних розладів
 212. Специфічні особливості другої сигнальної системи та умови її розвитку
 213. Спілкування
 214. Спостереження як метод наукового до слідження
 215. Спрямованість особистості
 216. Стереотипи міжособистісного сприймання
 217. Стратегії розвитку у людини психологічних и соціально-психологічних якостей
 218. Стратегії і тактики маніпулювання
 219. Стратегії формування нових знань та здібностей
 220. Стратегія формування нових знань та здібностей
 221. Стрес, його особливості, симптоми, шляхи подолання
 222. Стрес-менеджмент керівника
 223. Структура і форми свідомості
 224. Структура психічного у теорії Г. Юнга
 225. Сучасний стан розвитку окремих галузей юридичної психології
 226. Сучасні концепції дозвіллєвої діяльності та їх соціально-психологічна основа
 227. Сучасні концепції саморозвитку особистості
 228. Теорія вивчення особистості
 229. Теорія О.Р. Лурія про основні функціональні блоки мозку
 230. Тест Бенетта
 231. Техніка спілкування
 232. Технологія введення консультаційної бесіди
 233. Типи успадкування ознак при взаємодії алельних генів
 234. Типи характеру в теорії Фромма
 235. Травматичний стрес
 236. Тренінг професійного самовизначення старшокласника
 237. Тренінгові технології у корекційній роботі
 238. Тренінг комунікативної компетентності
 239. Тренінг розвитку професійно-важливих рис психолога
 240. Фактори успіху в розвитку кар’єри
 241. Феномен особистісного впливу
 242. Форми переживання почуттів
 243. Формування у професіонала психологічної готовності до ризику
 244. Характеристика понять активність, діяльність, поведінка
 245. Характеристика понять психіка, свідомість, самосвідомість
 246. Характеристика состояния здоровья новорожденных
 247. Характеристики параметричних критеріїв. t-критерій Стьюдента
 248. Шляхи і засоби розвитку творчості дітей дошкільного віку в театрально-драматизаційній діяльності
 249. Явище левшества та його вплив на процеси адаптації людини
 250. Я-концепція. Гендерні особливості
Релігієзнавство
 1. Атеїзм і вільнодумство як складові частини розвитку релігії
 2. Буддизм
 3. Етапи еволюції християнства. Єресі та розколи в ранньому християнстві.
 4. Індуїзм
 5. Іслам
 6. Історичні соціальні і політичні причини виникнення Іудаїзму
 7. Історія інквізиції
 8. Іудаїзм
 9. Католицизм. Історія виникнення. Анімізм
 10. Католицизм
 11. Нагірна проповідь Ісуса Христа
 12. Новітні релігійні течії
 13. Причини хрещення Київської русі
 14. Релігія в контексті екологічної культури
 15. Релігія в сучасному світі
 16. Релігія та наука
 17. Специфіка провідної релігії Індії індуїзму
 18. Стадії розвитку християнства
 19. Християнство
Соціологія (соціальна робота)
 1. Вернадський
 2. Вулична соціальна робота зі споживачами ін’єкційних наркотиків
 3. Глобалізація, її перспективи і ризики
 4. Демографічний перехід
 5. Діяльність благодійних товариств
 6. Етико-професійні принципи і правила поведінки інтерв’юера
 7. Зміст Декларації про етичні принципи у соціальній роботі
 8. ЗМІ
 9. Йоготерапія в сучасній соціальній роботі
 10. Індустріалізація сільського господарства
 11. Інтегральна соціологія П. Сорокіна
 12. Культура як соціальний феномен
 13. Логотерапія в сучасній соціальній роботі
 14. Малі соціальні групи
 15. Можливості соціального партнерства в сучасній Україні
 16. Надання швидкої медичної допомоги в Україні
 17. Насильство в підлітковому середовищі
 18. Наша сім’я мистецтво будувати відносини в сім’ї
 19. Основні сфери діяльності та функцій соціальних працівників
 20. Основні засади політики боротьби з молодіжним алкоголізмом
 21. Основні засади політики боротьби з молодіжним безробіттям
 22. Основні засади політики боротьби з молодіжною наркоманією
 23. Основні поняття соціології
 24. Особистість та соціальне середовище
 25. Особливості розвитку соціальних спільностей сучасного українського суспільства
 26. Підготовка спостерігачів у соціологічному дослідженні
 27. Підприємці про стан і перспективи розвитку малого бізнесу
 28. Проблема раціоналізації суспільства в критичній теорії
 29. Проблеми формування нового середнього класу в Україні
 30. Програма соціального дослідження
 31. Прожитковий мінімум
 32. Професійні ролі фахівців соціальної роботи
 33. Реорганізація соціальної сфери в період переходу до ринку
 34. Розвиток лідерських комунікативних якостей молоді
 35. Розвиток політичної соціології в умовах трансформації суспільства України
 36. Розвиток програм підготовки соціальних працівників у США
 37. Сімейні конфлікти
 38. Система недержавного пенсійного забезпечення
 39. Сім’я, основні її функції та проблеми
 40. Совість як категорія професійної етики
 41. Соціал-демократична модель соціальної політики
 42. Соціальна організація та управління
 43. Соціальний портрет наркомана
 44. Соціологія сім’ї як наука
 45. Соціальна мобільність
 46. Соціальна направленість ринкової економіки держави
 47. Соціальна робота
 48. Соціальна стратегія
 49. Соціальна стратифікація
 50. Соціальний контроль
 51. Соціологія кар’єри
 52. Соціологія особистості
 53. Соціологія управління
 54. Соціологія. Соціальні комунікації
 55. Структура і функціонування соціальних організацій
 56. Суспільство та соціальний контроль
 57. Суспільство і соціальні інститути
 58. Суть і основні напрями соціальної політики держави
 59. Суть соціально-ринкового господарства
 60. Теорія масових комунікацій
 61. Технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами
 62. Технології соціальної роботи з людьми похилого віку
 63. Типологія сім’ї
 64. Цілісні процеси пострадянського суспільства
Статистика (моніторинг)
 1. Документи правового обліку в правовій статистиці
 2. Класифікація групувань в цивільно-правовий статистиці
 3. Класифікація соціальних спостережень у правовій статистиці
 4. Організація системного моніторингу в заповідник
 5. Характеристика показників статистики фінансів
Страхування
 1. Аналітичний звіт страхових компаній
 2. Види медичного страхування
 3. Рекламна діяльність страховика
 4. Страхування вантажів і багажу
 5. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
 6. Страхування, страхові ризики
 7. Структура та основи розрахунку страхових тарифів
Технічні предмети (логістика, будівництво, урбаністика, транспорт, авіа, архітектура)
 1. Архітектура Київської Хоральної Синагоги
 2. Архітектура споруд Києво-Печерської Лаври
 3. Вибір рухомого складу
 4. Загальні відомості про керамічні вироби
 5. Засоби пневмотранспорту у будівництві
 6. Інтегрована АСВІ бортового навігаційного комплексу сучасного Літального апарату
 7. Машини для будівництва аеродромних покриттів
 8. Містобудування як вид діяльності
 9. Міський громадський транспорт
 10. Модуль зубчастого зчеплення
 11. Особливості романської архітектури. Архітектура Візантії
 12. Особливості формування й використання системи відображення інформації екіпажу ЛА при заході на посадку при мінімумі екіпажу
 13. Панельно-променисті системи опалення
 14. Система опалення та класифікація
 15. Склад системи відображення інформації на автоматизованому робочому місці диспетчера аеропорту
 16. Скрепери. Технологія поверхневої обробки
 17. Собівартість автомобільних перевезень
 18. Сущность логистики
 19. Типологія об’єктів ландшафту архітектури та дизайну
 20. Управління ризиками як ергономічний засіб забезпечення льотної безпеки
 21. Уявлення про інформаційну логістику
 22. Фактори і причини міської міграції
 23. Фізичний розвиток населення
Товарознавство
 1. Екологічний контроль продовольчих и непродовольчих товарів
 2. Рошен
 3. Світовий ринок зерна
 4. Споживчі властивості та виробництво цукру в Україні та його якість
 5. Сучасне виробництво сирів, масла вершкового
Точні науки (фізика, хімія)
 1. Вода як рідкий матеріал Землі
 2. Корозія метала
 3. Медичне скло
 4. Основні концепції сучасної хімії
 5. Патрон 338 Lapua Magnum
 6. Перегонка і ректифікація нафтових сумішей
 7. Плазмові технологічні процеси
 8. Пластична деформація металів. Плинність дислокації
 9. Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості палива для реактивних двигунів
Українська мова та література
 1. Види енциклопедій
 2. Довідково-інформаційні документи. Мовні особливості
 3. Життя та наукова діяльність Юрія Шереха-Шевельова
 4. Звукова система старословянської мови другої половини IX ст.
 5. Історія становлення української наукової мови
 6. Кінетика – один із найважливіших засобів невербального спілкування
 7. Магія слова и українська народна медицина
 8. Мова і професія
 9. Морфологічні ознаки та способи дієслів
 10. Написання м’якого знаку
 11. Науковий етикет
 12. Особливості усного і писемного мовлення
 13. Поетичний світ Миколи Вінграновського
 14. Поняття Текст, його складові та ознаки
 15. Порушення лексичних норм у військовому вузі
 16. Психосемантика українського нарису
 17. Психосемантика української новели
 18. Спілкування як інструмент професійної діяльності
 19. Стилістичний аспект розмовної лексики
 20. Типологія етикетних форм звертання в українській мові
 21. Тлумачення поетичного циклу Емми Андріївської
 22. Українські народні казки
 23. Українська література 11-18 ст.
 24. Флексія як словозмінний афікс. Функції афіксів
 25. Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови
 26. Фразеологія офіційно-ділового стилю
 27. Часи і відмінювання дієслова
Фізичне виховання (реабілітація, спорт)
 1. Видатні танцівниці
 2. Масаж при бронхіальній астмі
 3. Масаж при захворюваннях органів дихання
 4. Методика оздоровчої системи
 5. Методика послідовного навчання та виконання базових акробатичних вправ
 6. Олімпійські ігри та професійний спорт
 7. Розтягання і гнучкість
 8. Самоконтроль на уроках фізичного виховання
 9. Санаторно-курортне лікування хворих після операцій на органах черевної порожнини
 10. Сколіоз
 11. Фізична реабілітація при гіпертонічний хворобі
 12. Фізична культура – провідний фактор здоров’я студента
 13. Фізична реабілітація при травмах нервів нижніх кінцівок
 14. Фізична реабілітація при травмах спинного мозку
 15. Фізична реабілітація при травмі лицевого нерву
 16. Фізична реабілітація хворих з захворюваннями черевної порожнини після лапароскопії
 17. Фізіологія і психологія праці
 18. Характеристика оздоровчого та лікувального плавання
Філософія (риторика, логіка)
 1. Абстрактне мислення людини
 2. Албанський король Ахмет І Зогу
 3. Альтернативний аналіз несвідомого як підвалу в ієрархічний структурі психіки
 4. Аналіз мови як домівки буття у Листі про гуманізм Гайдеггера
 5. Антропологічна парадигма Сократа. Чоловік і жінка як творці
 6. Антропологічний матеріалізм Л. Фейєрбаха
 7. Буттєвість світу
 8. Види поділу понять
 9. Вітчизняна філософія та Сковорода
 10. Вчення Вернадського про ноосферу
 11. Вчення про еманацію філософії платонізму
 12. Г. Фреге та його внесок у логіку
 13. Діалектика суб’єкта та об’єкта як проблема сучасної філософії
 14. Духовна культура та її структура. Проблема людини у філософії XX ст.
 15. Іронія як психологічний феномен
 16. Історія розвитку логіки
 17. Космологічні тенденції у вітчизняній філософії. Вернадський
 18. Красномовство
 19. Культура і природа
 20. Логічні основи полеміки
 21. Наукова концепція. Семантичний та прагматичний аналіз
 22. Необхідність, випадковість, свобода як форми єдності
 23. Неокласична філософія кінця XX – поч. XXI ст.
 24. Основні методи теоретичного рівня наукового пізнання
 25. Основні принципі філософії Гегеля
 26. Пам’ять як складова філософії історії
 27. Панорама сучасної філософії
 28. Платон – геніальний філософ
 29. Плюралізм філософських вчень
 30. Поняття свободи у філософії Бердяєва
 31. Предмет та основні функції філософії
 32. Проблема істини у філософії
 33. Проблема людини та її свобода в філософії екзистенціалізму
 34. Проблема людини у філософії XX ст. Духовна культура
 35. Проблема пізнання філософії
 36. Проблема природного закону в давньокитайській філософії
 37. Проблема сенсу життя людини
 38. Проблеми діалектики в німецькій класичній філософії
 39. Простір і час у соціальному контексті
 40. Психологічні ідеї античних натурфілософів. Самопізнання
 41. Розвиток філософії та системи науки знань
 42. Рух як спосіб існування матерії
 43. Свідомість
 44. Світогляд як форма самоусвідомлення людини
 45. Світогляд
 46. Сенс життя як фундаментальна особливість людського існування
 47. Середньовічна схоластика Фоми Аквінського
 48. Софізми, паралогізми і парадокси, розуміння їх значення для розвитку мислення
 49. Соціальне та біологічне в психологічному розвитку індивіда. Криза середнього віку
 50. Справедливість
 51. Староіндійська філософія. Веди
 52. Суспільні та психологічні чинники у пізнанні
 53. Сучасні проблеми логіки
 54. Творчість у контексті розвитку людини Миколи Бердяєва
 55. Традиційні ідеї східної філософії
 56. Умовивід. Безпосередні умовиводи
 57. Філософські проблеми. Предмет та об’єкт філософії. Матеріалізм
 58. Філософія доби Відродження. Проблема сенсу життя людини
 59. Філософія доби Відродження
 60. Філософія Нового часу. Проблеми методу пізнання
 61. Філософія Нового часу. Філософське вчення про пізнання
 62. Філософія Нового часу. Філософія вчення про пізнання
 63. Філософія Середньовіччя. Людина як предмет осмислення
 64. Філософія Стародавнього Сходу
 65. Філософія Цицерона, Сенека, Аврелій та Гегель
 66. Філософське розуміння природи
 67. Філософія Карла Маркса
 68. Філософія Сковороди
 69. Філософія Стародавнього Китаю
 70. Філософська система Гегеля Діалектичний метод
 71. Філософський зміст проблеми буття
 72. Філософські погляди Г. Сковороди
Фінанси
 1. Акцизний збір
 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
 3. Бюджетні права державних організацій законодавчої та виконавчої влади
 4. Види и форми іноземних інвестицій
 5. Витрати
 6. Вплив податкової політики на економічну та соціальну стабільність в Україні
 7. Державна політика стимулювання доходив населення та напрями її вдосконалення в Україні
 8. Диверсифікація діяльності підприємства. Синергія
 9. Дохідні фінансові інструменти в забезпечений стратегії розвитку підприємства
 10. Забезпечення вдосконалення системи фінансового контролінгу на підприємстві
 11. Забезпечення вдосконалення системи фінансового контролінгу на підприємстві
 12. Контроль розрахунків із працівниками з оплати праці та соціального страхування
 13. Контроль розрахунків із фондами соціального страхування
 14. Місцеві податки і збори
 15. Органи фінансового контролю
 16. Організація фінансового контролю України
 17. Організація фінансово-кредитної системи на підприємстві
 18. Основи лізингу
 19. Основні концепції контролінгу
 20. Особливості оцінки вартості позикового капіталу
 21. Оцінка вартості підприємства за трьома методами
 22. Оцінка ризиків інвестиційного проекту
 23. Оцінка вартості активів підприємства. Аукціон
 24. Оцінка вартості звичайних акцій
 25. Оцінка фінансового стану підприємства
 26. Перспективи приєднання Лондона до Єврозони
 27. Підстави для девальвації та ревальвації гривні в 2008 році
 28. Програма фінансового оздоровлення підприємства
 29. Проектне фінансування
 30. Рейдерство. Корпоративне злиття
 31. Розробка програми реструктуризації підприємства
 32. Стратегічний фінансовий аналіз
 33. Схема аналізу фінансових результатів. Інформаційна модель
 34. Теорія портфеля
 35. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах
 36. Фінанси підприємств в умовах формування ринкових відносин в Україні
 37. Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій
 38. Фінансові ресурси підприємства
 39. Фондовий ринок
 40. Характеристика факторів впливу на виручку підприємств від основної діяльності
 41. Цінні папери, акції та облігації
Fill out my online form.