Готові курсові роботи

Інформатика (інформаційні технології)
 1. База даних
 2. Система управління базами даних
 3. Верстка та розробка макету газет в програмі Adobe
 4. Використання 3G модемів
 5. Вплив інформації розвитку інформаційних технологій та процеси розвитку систем управління
 6. Засоби оптимізації машинного перекладу
 7. Захист операційної пам’яті
 8. Інформація і повідомлення
 9. Комп’ютерна мережа банківської установи
 10. Мобільний зв’язок
 11. Операційні системи, види, структура і склад
 12. ПК. Оперативні програми
 13. Програмне забезпечення для роботи з носіями інформації Проектування комп’ютерної мережі
 14. Робота з вікнами Windows
 15. Розробка макету оголошення навчального закладу у програмі Adobe
 16. Технічні правила набору змістів та форматування абзаців
 17. Технічні правила набору книжкових таблиць
Історія (України, Всесвітня історія, ЩПУ, ІДПЗК)
 1. Суспільний і державний лад Росії 1914-1917
 2. Арабський Халіфат
 3. Архітектура и скульптура Стародавнього Єгипту
 4. Архітектура Київської Русі
 5. Березневі статті Богдана Хмельницького та їх політико-правові наслідки для української державності
 6. Благодійна діяльність гетьмана Івана Мазепи для православної церкви
 7. Брест-Литовський мирний договір та переорієнтація геополітичних інтересів в Європі
 8. Військові реформи 1860-1870 років у Російський імперії
 9. Виникнення та основні моменти історії Галицько-Волинського Князівства 12-14 століття
 10. Влияние природно-географических условий на греческую колонизацию Xepcoнeca – первый вариант
 11. Влияние природно-географических условий на греческую колонизацию Xepcoнeca – второй вариант
 12. Вплив творчості Монтеск’є на французьке суспільство
 13. Входження Закарпаття до складу УPCP
 14. Державний лад Київської Pycі
 15. Державність і право Франції в період буржуазної революції
 16. Джерела права Стародавнього Риму
 17. Джерела та риси давньоруського права
 18. Еволюція образу Жанни Дарк в історичній літературі
 19. Запорізька Cіч
 20. Запорізька Січ адміністративно-військовий устрій та право
 21. Конституційний розвиток та законодавство Російської Федерації
 22. Лібералізм. Побудова ліберального суспільства в Україні
 23. Особливості полювання та рибальства на різних етапах історії України
 24. Особливості, звичаї та традиції полювання українського народу
 25. Політико-правова сутність та значення універсалів Української Центральної Ради
 26. Політичне становище Німеччини після І Світової війни
 27. Політичний портрет Джорджа Вашингтона
 28. Полювання
 29. Правозахисний рух України
 30. Реформи Пилипа Орлика
 31. Розвиток інституту адвокатури України в радянський період
 32. Слово о полку Игореве
 33. Судова реформа 1864 року в Україні
 34. Суспільно-політичний лад і право на українських землях у складі Речі Посполитої
 35. Українська державність та право у 1648-1654 pp.
 36. Українська Гетьманська держава
 37. Універсали Центральної Ради
 38. УНР часів Директорії та її право
АПК (Агропромисловий комплекс)
 1. Агроекономічний аналіз землеробства
 2. Концепція сталого розвитку органічного землеробства та її поширення у світі
Біологія
 1. Бентос і нектобентос
 2. Бентос. Лежачи організми, свердлуни і організми, що закопуються. Біологічне практичне значення
 3. Використання селективних середовищ для виділення певних видів ґрунтових мікроорганізмів
 4. Вірус мозаїки и ячменю
 5. Вода як середовище проживання та пристосування живих організмів у воді
 6. Вплив глутамінової кислоти на жовчоутворення у щурів
 7. Грампозитивні бактерії як збудник захворювань людини
 8. Зоопланктон. Організми мезопланктону
 9. Клас костисті риби. Родина лососевих и оселедцевих
 10. Клас птахи. Надряд кильогрудих. Ряд чайки журавлиної
 11. Клас ссавці. Першозвірі. Яйцекладні сумчасті
 12. Клас хрящові риби. Ряд акули
 13. Лікарські рослини в косметології
 14. Омивання PH середовища и його вплив на життєдіяльність гідробіонтів
 15. Організми бентосу
 16. Ранні етапи розвитку серця людини
 17. Розвиток біологічних наук 15-17 cт.
 18. Роль жовчі у процесі травлення. Жовтяниця
 19. Стенотермні та евритермні організми. Цикломорфоз
 20. Температура и морфологічні особливості гідробіонтів
 21. Фасціольоз
 22. Фотосинтез та фактори що лімітують його утворення
Банківська справа
 1. Аналіз операцій банків з пластиковими картками
 2. Аналіз та менеджмент доходив і витрат в банку
 3. Відкриття банками рахунків юридичним особам в національній валюті
 4. Діяльність банку на депозитному ринку
 5. Інвестиційний портфель банку
 6. Кредитний ризик визначення і мінімізація
 7. Механізм операцій банку з платіжними картками НСМЕП та перспективи їх розвитку в Україні
 8. Операційна діяльність комерційних банків
 9. Розвиток банківського сегменту міжнародного ринку капіталу
 10. Система банківського нагляду в Україні
 11. Управління залученими ресурсами банку
Географія (РПС, регіональна економіка, країнознавство, туризм)
 1. Австралія
 2. Болгарія
 3. Зовнішня торгівля Китаю
 4. Історія обряду інавгурації у США та її основні особливості
 5. Італія
 6. Канадсько-українські відносини у кінці 20-початку21 століття
 7. Мексика
 8. Методологічні основи розміщення і регіонального розвитку
 9. Місце і роль міждержавної інтеграції в рамках СНД в процесах глобалізації розвитку продуктивних сил євразійського пpocтopy
 10. Музеї Київщини та їх залучення до системи туристично-екскурсійного обслуговування
 11. Нафтова, нафтопереробна та газова промисловість України
 12. Німеччина
 13. Організація екскурсійної діяльності в Криму
 14. Основні напрямки механізму реалізації регіональної політики Азербайджану
 15. Основні напрямки механізму реалізації регіональної політики Турції
 16. Основні напрями механізму реалізації регіональної політики Індії
 17. Особливості архітектурних стилів Великобританії
 18. Особливості ринку послугу сфері туристичної діяльності Греції
 19. Особливості українського виїзного туризму
 20. Проблеми розвитку и розміщення водних ресурсів України
 21. Протистояння США і Pociї
 22. Регіональні особливості розвитку і розміщення закладів освіти в України
 23. Регіональний розвиток и особливості розміщення автомобільного транспорту країни Білорусії
 24. Регіональні аспекти розвитку автомобільного транспорту в Україні
 25. Регіональні аспекти розміщення природно-ресурсного потенціалу Саудівської Apaвії
 26. Регіональні особливості зовнішньоекономічних звя’зків Індії
 27. Регіональні особливості смертності в Україні
 28. Рекреаційна діяльність в країнах західної Євpoпи
 29. Ринок праці України регіональні проблеми сучасного розвитку
 30. Розвиток зернового комплексу світу
 31. Розвиток і розміщення закладів внутрішньої торгівлі північно-східному економічному районі
 32. Розміщення важкого машинобудування України
 33. Розміщення продуктивних сил північно-західного економічного району України
 34. Румунія
 35. Соціально-економічна характеристика продуктивних сил Житомирської області
 36. Сучасні проблеми використання людського потенціалу Поліського економічного району
 37. Територіальна соціально-економічна система як об’єкт вивчення регіональної економіки
 38. Територіальна організація закладів розміщення в Україні
 39. Територіальне розміщення закладів громадського харчування в Чернігівській області
 40. Територіальні диспропорції у розміщенні внутрішньої торгівлі Волинської області
 41. Туристична характеристика Pociї
 42. Туристичні ресурси Європи
 43. Туристичні ресурси Kiпру
 44. Туристичні ресурси Ялти та її околиць
 45. Франція
 46. Шенгенський механізм проблеми та можливості для України
Готельно-ресторанне господарство (технологія приготування)
 1. Банкет хрестини
 2. Банкет чай на 16 ocіб
 3. Дослідження і аналіз витрат робочого часу в доготівельних цехах
 4. Інноваційні технології страв з цукіні
 5. Крученики волинські
 6. Організація обслуговування святкових заходив в діючому заклади ресторанного господарства
 7. Організація виробничого процесу у гарячому цеху при готельному комплексу
 8. Організація надання додаткових послуг у готелі
 9. Організація обслуговування святкових заходів у діючому закладі ресторанного господарства (на прикладі бенкету за столом з частковим обслуговуванням)
 10. Організація обслуговування туристів у хостелах
 11. Організація процесу обслуговування споживачів офіціантами
 12. Організація та технологія обслуговування туристичної групи з 20 туристів
 13. Сучасні технології та напрями приготування холодних напоїв
 14. Сучасні технології та правила подання кави
 15. Теплова обробка овочів
 16. Технологічна характеристика порційного і безперервного способів приготування булочних вироблень
 17. Технологія виробництва печива
 18. Технологія приготування здобного печива
 19. Технологія приготування котлети та шоколаду зі збитими вершками
 20. Технологія бронювання процесу виробництва послуг розміщення в готелі
 21. Технологія зберігання та консервування плодів та овочів
 22. Технологія надання готельних послуг на прикладі мотелю-кемпінгу
 23. Технологія надання послуг розміщення в готелі Україна
 24. Технологія надання послуг харчування в діяльності готельного комплексу «Братислава»
 25. Технологія надання послуг харчування в діяльності готельного комплексу «Гоголь» м. Полтава
 26. Технологія напівфабрикатів і страв із кнельної маси із птиці
 27. Торт Казка. Бананове парфе
 28. Торт Київський. Tipaмicy
 29. Торт рублений. Десерт
 30. Торт Сметанник. П’яна вишня
 31. Туристичний готель 3-зірковий на 60 номерів
 32. Характеристика значення рідких опар в приготуванні батону простого
 33. Яблука в тicті
Гроші та кредит
 1. Грошово-кредитний ринок
 2. Еволюція форм грошей у процесі розвитку товарно-грошових відносин
 3. Іпотечний кредит та перспективи його розвитку
Документознавство (діловодство, АСПІ, архівознавство)
 1. Автоматизоване редагування абревіатур у реферативних текстах
 2. Автоматизовані інформаційно-пошукові бібліотечні системи
 3. Аналіз технологічних процесів документної діяльності
 4. Відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом
 5. Довідково-інформаційне обслуговування
 6. Документ як система
 7. Документальна комунікація структура, відмінні риси її підсистем
 8. Документознавча освіта
 9. Документологія як провідна базова дисципліна в підготовці фахівців зі спеціальності документознавство
 10. Еволюція та стандартизация поняття документ
 11. Етичне та правове регулювання інформаційної злочинності
 12. Кінофотофонодокументознавство: історія, сучасний стан, перспективи розвитку
 13. Класифікація реквізитів службових документів
 14. Ліцензування нових видів підприємницької діяльності
 15. Модальність реферативного тексту
 16. Організація користування архівними документами
 17. Основні напрями діяльності референта
 18. Основні функції довідково-інформаційних фондів
 19. Правила складання бібліографічного oпису
 20. Проблема інформаційного вибуху в Україні
 21. Професійна етика секретаря
 22. Реквізити ділових документів та особливості їх фіксації
 23. Семіотика у художній літературі
 24. Термінологія навчальної літератури
 25. Типи та види архівних довідників
 26. Український та закордонний досвід зберігання електронних документів
 27. Управлінське документознавство
Екологія
 1. Аналіз екологічної ситуації Херсонської області
 2. Біоценоз та його основні риси
 3. Організація охорони навколишнього природного середовища у військових частинах
 4. Охорона атмосферного повітря
 5. Прогнозування стану навколишнього природного середовища під впливом техногенного забруднення
 6. Характеристика Херсонської області у ресурсних відношеннях
Економіка (мікро-, макро-, економіка праці, політекономія, організація виробництва)
 1. Агропромислова сфера – основне джерело надходження продуктів харчування
 2. Амортизація основних засобів
 3. Аналіз витрат на виробництво и реалізацію продукції
 4. Аналіз ефективності виробництва
 5. Аналіз продуктивності праці на підприємстві
 6. Аналіз та планування фінансових результатів діяльності підприємства
 7. Аналіз стану розрахунку підприємства
 8. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
 9. Антимонопольна політика держави. Необхідність, сутність, значення
 10. Визначення ефективності виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій
 11. Визначення потреби в кадрах. Розрахунок повної собівартості продукції
 12. Виникнення та етапи розвитку мікроекономіки як науки
 13. Глобалізація. Інтеграція України
 14. Глобалізаційні процеси на світовому фінансовому ринку
 15. Гроші, їх види та функції
 16. Грошова система
 17. Держава та її економічні функції
 18. Дослідження формування фонду зарплати на підприємстві
 19. Дослідження співвідношення і ефективності різних форм відтворення основних засобів
 20. Доходи населення
 21. Еволюційний розвиток економічної науки, основні економічні школи
 22. Економічне зростання теорія и світова пpaктика
 23. Економічні потреби. Сутність та критерії їх класифікації
 24. Економічні аспекти розвитку сучасної цивілізації
 25. Економічні відносини. Поділ суспільної праці
 26. Економічні кризи другий варіант
 27. Економічні кризи перший варіант
 28. Економічні основи сучасної глобалізації
 29. Експлуатаційні витрати та їх визначення на автомобільному транспорті
 30. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання
 31. Зайнятість і формування ринку праці в Україні
 32. Закономірності та моделі економічного зростання
 33. Закономірності розвитку сучасного всесвітнього господарства
 34. Зміст та застосування теорії пропозиції
 35. Зміст та чинники економічного зростання
 36. Історія виникнення грошей та їх сучасний стан
 37. Інвестиційна діяльність підприємства та підвищення ефективності залучення і використання інвестиційних ресурсів
 38. Кадрова політика виробничого підприємства
 39. Капітал підприємства. Основний та оборотний капітал
 40. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання економіки
 41. Класифікація и структура персоналу підприємства
 42. Копродукція як засіб розширення ринків з6yту
 43. Кругообіг капіталу
 44. Лізинг як форма технічної бази виробництва
 45. Макроекономічні наслідки нерегульованої інфляції
 46. Малий и середній бізнес в Україні
 47. Материальная основа капитала – кооперация совместного труда и машинное производство
 48. Меновая форма как основа тайны товарного фетишизма
 49. Мета и завдання макроекономіки
 50. Моделювання поведінки ринкових суб’єктів – перший вapiaнт
 51. Моделювання поведінки ринкових суб’єктів – другий вapiaнт
 52. Напрямки підвищення ефективності виробництва
 53. Обґрунтування необхідності впровадження нововведень в діяльність ІТ-підприємства
 54. Обґрунтування програми організаційно-технічного розвитку підприємства
 55. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва
 56. Організація нормування и оплата праці у вівчарстві
 57. Організація та надання технологій соціальних послуг
 58. Організація і аналіз виробництва продукції рослинництва
 59. Організація праці на підприємстві
 60. Основні теорії прибутку
 61. Особливості монопольного ринку, аналіз наслідків
 62. Особливості підприємницької діяльності в Україні
 63. Оцінка вартості рухомої складової майна
 64. Оцінка ефективності використання основних засобів та напрямки підвищення
 65. Оцінка потенціалу підприємства
 66. Оцінка складу структури технічного стану основних засобів
 67. Оцінювання впливу техніко-економічних новацій на кінцевий результати діяльності підприємства
 68. Оцінка складу структури технічного стану основних засобів
 69. Підприємництво та його форми
 70. Планування діяльності підприємства по реалізації взуття
 71. Планування и контроль на виробництві
 72. Планування показників підвищення економічної ефективності виробництва
 73. Планування прибутковості підприємства
 74. Побудова економічної моделі
 75. Податкова політика в Україні 2011 poкy
 76. Показники стану та ефективності використання засобів
 77. Політика управління активами підприємства
 78. Предмет і методологія загально-теоретичної економічної науки
 79. Прибуток і його джерела
 80. Прибуток. Грошова система суспільства
 81. Принципи визначення ефективності виробництва
 82. Пропозиція праці та фактори що на неї впливають
 83. Регулювання національної економіки
 84. Реінжиніринг господарського розвитку підприємства
 85. Рентабельність, шляхи її підвищення
 86. Реформування заробітної плати в Україні
 87. Реформування зарплати в Україні
 88. Ринковий механізм та його елементи
 89. Розробка та економічне обґрунтування виробничої пpoгpaми
 90. Роль національного багатства в зростанні економічної могутності України
 91. Собівартість продукції перший варіант
 92. Собівартість продукції другий варіант
 93. Соціально-економічні наслідки інфляції
 94. Становлення українського фондового ринку
 95. Суспільне виробництво
 96. Суспільний прогрес та його періодизація
 97. Суспільне виробництво в умовах сучасної HTP
 98. Суспільне відтворення та макроекономічна рівновага
 99. Сутність та етапи економічного розвитку
 100. Сутнісна характеристика предмета політекономія
 101. Сутність грошей
 102. Суть причини та соціально-економічні наслідки інфляції
 103. Суть, особливості, причини та наслідки гіперінфляції в Україні
 104. Тенденції розвитку відносин власності в Україні
 105. Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку малих підприємств
 106. Теоретичні основи формування цінової політики підприємства виробничої сфери
 107. Теорія економічної системи
 108. Теорія грошей і грошовий ринок
 109. Техніко-економічні показники роботи дільниці
 110. Техніко-економічні показники роботи дільниці
 111. Типи суспільного виробництва и критерії їх класифікації
 112. Товарна біржа та її функції
 113. Удосконалення та аналіз стану організації праці на прикладі банку
 114. Управління дебіторською заборгованістю комунального підприємства
 115. Фіскальна політика і державний бюджет
 116. Форми власності в соціально-орієнтованій економічній системі
 117. Форми оптових закупівель товарів
 118. Формування ринку землі
 119. Характеристика організаційно-технічного рівня виробництва
 120. Характеристика товарных отношений как элементарной специфической формы
 121. Чинники економічної поведінки споживача
 122. Шляхи ліквідації дебіторської та зменшення кредиторської заборгованості
 123. Шляхи підвищення працездатності персоналу підприємства
Зарубіжна література
 1. Британські реалії у серії романів про Алісу Л. Керола
 2. Впровадження естетики жахливого в творчості С. Кінга
 3. Героїчний характер у творах Джека Лондона принципів художнього втілення
 4. Гуманістичний підтексту у романі-притчі Голдинга «Володар Myx»
 5. Гумор і сатира в романі І. Ільфа та Є. Петрова «12 стільців»
 6. Дисгармонія людини і суспільства в нонконформістській літературі США
 7. Завоювання Вітчизни та її художнє осмислення в романі-пенталогії Kyпepa
 8. Мовостиль Чарльза Робертса
 9. Основні етапи роботи над художним твором зарубіжної літературі
 10. Продовження художніх традицій Мольєра в створенні головних героїв роману Ш. де Лакло
 11. Риси екзистенційного роману в творі Дж. Фаулза «Maг»
 12. Розв’язання нетрадиційного любовного конфлікту у п’єсі «Дуенья» Р. Шерідана
 13. Сопоставление образов в романе Булгакова «Мастер і Маргарита»
 14. Специфіка образу в новелах Томаса Maнна
 15. Творчість Гарольда Пінтера у контексті англійської драматургії другої половини XX ст.
 16. Творчість Шиллера періоду Бурі та натиску
 17. Філософський підтекст повісті Хемінгуея «Старий і Mope»
 18. Функції художньої деталі у романі Оноре де Бальзака «Батько Гopіо» перший варіант
 19. Функції художньої деталі в романі «Батько Горіо» Оноре де Бальзака другий варіант
 20. Чуттєвість та концепт любові в літературі німецького бароко
Культурология (мистецтво, дизайн)
 1. Вплив джазової музики на американську молодь
 2. Гігієна голосу та режим співака
 3. Живопис в Україні ХVІІ-ХVІІІ століття
 4. Зміст та методика організації та проведення гурткової роботи. Аплікація
 5. Категорія культури у формулюванні А.Я. Гуревича
 6. Культурний npoгpec
 7. Лінгвістичний поворот в гуманітарних дослідженнях
 8. Мода в контексті соціально-культурних процесів XX століття
 9. Неофольклоризм в сучасній музичній культури
 10. Організація показу мод
 11. Провідний представник французького рококо Франсуа Буше
 12. Процес розробки та втілення дизайнерського рішення ресторанного закладу
 13. Розвиток творчості і уяви дітей на заняттях з малювання нетрадиційними техніками
 14. Розробити і виконати модну жіночу зачіску в стилі Білосніжка
 15. Соціокультурна система
 16. Стилі та напрямки в сучасному танці
 17. Творчість балетмейстера Ролана Петі
 18. Художній образ при постановці показу мод
 19. Художній образ в синтезі мистецтв та вплив синтезу в розвитку особистості
Логістика (транспорт)
 1. Взаємодія видів транспорту
 2. Визначення навантаження на ходові частини трамвая
 3. Дослідження об’єкту наукового дослідження – транспортної мережі м. Вінниця
 4. Дослідження об’єкту наукового дослідження – транспортної мережі м. Кривий Ріг
 5. Експлуатація автомобільних доріг
 6. Зв’язок між рухом товарного потоку та функціональними областями логістики. Формування логістичної мережі
 7. Мережа поштового зв’язку і її подальший розвиток
 8. Основні вимоги логістики. Формування логістичної мережі
 9. Система логістики на підприємстві
 10. Удосконалення організації перевезень безалкогольних напоїв зі складу у торговельну мережу м. Києва
 11. Удосконалення організації перевезень хліба з дослідного хлібозаводу у торговельну мережу м. Києва
 12. Характеристика об’єкту дорожнього руху міста Києва
 13. Цех технічного обслуговування трамвайного депо
Міжнародна економіка (МЕВ)
 1. Взаємозв’язок внутрішньої та зовнішньої політики провідних країн світу
 2. Вплив сучасної валютної системи на взаємну торгівлю країн ЄС
 3. Глобальна проблема бідності і нерівності
 4. Економічне обґрунтування доцільності членства України в НАТО
 5. Зовнішньоекономічні зв’язки Німеччини
 6. Зовнішньополітичні технології
 7. Зовнішня торгівля Австрії
 8. Зовнішня торгівля Бразилії
 9. Міжнародні кредитні відносини
 10. НАФТА у формуванні Панамериканської зони вільної торгівлі
 11. Націонал-соціалізм як соціально-політичний феномен та його прояви в сучасній Німеччині
 12. Паливно-енергетичні ресурси у відкритій економіці
 13. Політичне лідерство
 14. Процеси інтеграції України в світове господарство
 15. Регуляторна діяльність МВФ та МБРР у сфери міжнародних валютно-фінансових відносин
 16. Розвиток інтеграційних процесів в Латинській Америці
 17. Розвиток вільних економічних та офшорних зон
 18. Розвиток електронної торгівлі в умовах становлення глобально інформаційного простору
 19. СОТ у системі сучасної міжнародної торгівлі
 20. Стан, проблеми та перспективи розвитку економіки України
 21. Сучасні проблеми міжнародних фінансово-економічних відносин
 22. Сучасні тенденції розвитку франчайзингових послуг в Україні
 23. Теоретические основы процессов миграции населения
 24. Теоретичні основи процесів міграції населення
 25. Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транснаціоналізації
 26. Україна на світовому ринку технологій
 27. Шляхи вирішення глобальних економічних проблем
Маркетинг
 1. Аналіз маркетингової діяльності
 2. Впровадження маркетингової діяльності на підприємстві з метою поліпшення споживчих властивостей
 3. Життєвий цикл товарів
 4. Інформаційна база маркетингових досліджень в Україні
 5. Маркетинг оптової торгівлі
 6. Маркетингове дослідження асортименту роздрібного підприємстватва
 7. Маркетингове дослідження води “Боржомі”
 8. Маркетингове дослідження грузинського вина “Шуми”
 9. Маркетингове дослідження асортименту роздрібного підприємства
 10. Маркетингове дослідження на підприємстві
 11. Маркетингове дослідження
 12. Маркетинговий аналіз підприємства
 13. Маркетинговий аудит
 14. Модель створення піар-компанії в банку
 15. Модель створення піар-компанії для підприємства
 16. Організація роботи PR-структури
 17. Основні теоретико-методологічні концепції визначення ролі та функцій маркетингу на підприємстві
 18. Основні стратегії при виведенні товару з ринку
 19. Показники якості продукції
 20. Проект маркетингової політики комунікацій
 21. Протидіючий маркетинг
 22. Реклама и PR
 23. Рекламування товарів
 24. Розробка гіпотези маркетингової стратегії
 25. Розробка плану комунікацій маркетингу
 26. Розробка стратегії просування для підприємства на ринку
 27. Розробка стратегії розширення долі ринку
 28. Сучасні засоби та носії реклами
 29. Управління якістю товарів на підприємстві
 30. Формування товарного асортименту у магазини та шляхи його удосконалення
 31. Шляхи активізації продажу товарів
Менеджмент (менеджмент ЗЕД)
 1. Аналіз екологічного менеджменту
 2. Аналіз інвестиційного менеджменту перший варіант
 3. Аналіз інвестиційного менеджменту другий варіант
 4. Аналіз інноваційного менеджменту
 5. Аналіз кадрового менеджменту
 6. Аналіз комунікативного менеджменту
 7. Аналіз логістичного менеджменту
 8. Аналіз маркетингового менеджменту
 9. Аналіз менеджменту персоналу
 10. Аналіз менеджменту якості
 11. Аналіз операційного менеджменту
 12. Аналіз стратегічного менеджменту
 13. Аналіз фінансового менеджменту
 14. Аналіз елементів формування трудового колективу
 15. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності підприємств виноградарсько-виноробної галузі Криму
 16. Аналіз мотивації праці управлінського та виробничого персоналу
 17. Антикризова програма підприємства
 18. Бібліотечний менеджмент и маркетинг
 19. Бізнес-планування як складова стратегічного планування діяльності
 20. Використання методу експерименту в аналізі та виборі альтернатив
 21. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі держави
 22. Ділова оцінка персоналу в туристичній організації
 23. Економічні методи менеджменту
 24. Експорт декількох видів продукції
 25. Ефективність праці на вокзалі
 26. Загальна характеристика державного підприємства
 27. Заходи щодо підвищення функції контролю на вокзалі
 28. ЗЕД АПК України
 29. Зміни факторів внутрішнього середовища
 30. Інформаційна система управління розробка та впровадження
 31. Історико-методолопочні засади аналізу самореалізації менеджерів нижчої ланки
 32. Комунікації в системі корпоративного управління
 33. Конкурентоспроможність підприємства
 34. Контроль та його місце в системі управління
 35. Кредитна політика підприємства
 36. Лідерство та вплив на підлеглих
 37. Масштаби діяльності Міністерства праці та соціальної політики
 38. Менеджмент підприємства та аналіз стратегії
 39. Менеджмент як технологія управління організацією
 40. Методологія організації управління персоналом
 41. Методологічні основи дослідження розвитку персоналу
 42. Міждержавні органи управління
 43. Міжнародний комерційний кредит
 44. Міжнародні правила торгівлі товарами
 45. Модель конфлікту на підприємстві
 46. Модель сучасного менеджера
 47. Моделювання операційної системи
 48. Моніторинг інформаційних потоків
 49. Напрями та проблеми перебудови економічної служби на підприємстві
 50. Органи державного і місцевого регулювання ЗЕД та їх компетенція
 51. Організаційна поведінка
 52. Організація внутрішніх та зовнішніх інформаційних зв’язків на підприємствах
 53. Організація лотерей
 54. Організаційна культура та поведінка на підприємстві
 55. Організація медико-санітарної допомоги в країнах з системою охорони здоров’я, що розвивається
 56. Особливості здійснення та організації міжнародних авіаційних перевезень
 57. Особливості побудови та функціонування механізму делегування повноважень на підприємстві
 58. Особливості регулювання імпорту в Україні
 59. Особливості розвитку транспортно-експедиційних послуг України
 60. Особливості кадрового аудиту у сучасному підприємстві готельно-ресторанного бізнесу
 61. Особливості стратегії фірм розвинутих країн світу
 62. Особливості управління фірмою малого бізнесу у стані кризи
 63. Офіс-менеджер
 64. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу
 65. Підготовка обґрунтування доцільності реалізації проекту
 66. Планування та формування персоналу
 67. Побудова моделі виробництва умовної деталі на машинобудівному заводі у механічному цеху
 68. Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів
 69. Політика формування та використання прибутку від операційної діяльності підприємства
 70. Пошук та оцінка закордонних партнерів
 71. Правила прийняття рішень в умовах кризи організації
 72. Престиж та характер педагогічної праці
 73. Прийняття рішень побудованих на інтуїції
 74. Ризик в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
 75. Розробка бізнес-плану створення підприємства
 76. Розроблення фінансового плану підприємства
 77. Системи управління якістю в ресторанному бізнесі
 78. Ситуативна детермінанта в прийнятті управлінських рішень
 79. Содержание организационной функции в управлении сервисной организацией
 80. Спеціалізація підприємств в агропромисловому комплексі
 81. Стратегічне управління ВАТ «Київполіграфмаш»
 82. Стратегічне управління ВАТ «Київмлин»
 83. Стратегічне управління персоналом організації
 84. Сутність і основні риси TOB
 85. Сутність, принципи та функції менеджменту
 86. Сучасна школа менеджменту
 87. Теоретичні аспекти управління витратами в контексті удосконалення інноваційної діяльності
 88. Теоретичні основи інформаційної діяльності у сфері управління
 89. Удосконалення діючої операційної системи на підприємстві
 90. Управління інвестиційною привабливістю підприємства
 91. Управління кар’єрою менеджера підприємства готельної індустрії
 92. Управління маркетингом на підприємстві
 93. Управління операційною інфраструктурою підприємства
 94. Управління та оптимізація структури капіталу підприємства
 95. Управлінська теорія. Історія і сучасність
 96. Управління знаннями на підприємстві
 97. Управління інноваційною діяльністю в сфері освіти
 98. Управління людськими ресурсами в підприємствах готельного господарства
 99. Управлінський облік та інформаційні системи підприємства
 100. Фінансовий контролінг на підприємстві
 101. Фінансове планування в управлінні підприємством з використанням сучасних інформаційних систем
 102. Формування та управління прибутком підприємства
 103. Характеристика ОАО “Газпром”
 104. Характеристика ОАО “Лукойл”
 105. Характер и етика підприємства та аналіз зовнішнього середовища
 106. Цінова політика підприємства та її управління
 107. Шляхи вдосконалення

Облік та аудит (бух облік, різні види обліку)
 1. Аналітична оцінка діяльності підприємства
 2. Аналіз облікової політики підприємства
 3. Аудит валютних операцій
 4. Аудит кредиторської заборгованості
 5. Аудит роздрібного товарообігу
 6. Аудит роздрібного товapoo6iry
 7. Бух облік довгострокових біологічних активів
 8. Бухгалтерський облік операцій з поточними біологічними активами
 9. Дебіторська заборгованість
 10. Документальне оформлення та облік розрахунків з персоналом по оплаті праці
 11. Досвід інших країн з обліку державних боргів
 12. Законодавче регулювання бартерних операцій в галузи ЗЕД та їх оподаткування
 13. Інвентаризація запасів та облік її результатів
 14. Інформаційно-методичне забезпечення аудиту використання економічного потенціалу підприємства
 15. Методика аудиту витрат на збут підприємства
 16. Методика аудиту розрахунків з оплати праці
 17. Методика складання фінансової звітності підприємства
 18. Наказ про облікову політику й організацію бухгалтерського обліку на МП «Транспортник»
 19. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку в збройних силах України
 20. Облік валютних активів підприємства
 21. Облік вибуття основних засобів на підприємствах України
 22. Облік готової продукції
 23. Облік дебіторської заборгованості
 24. Облік дебіторської заборгованості
 25. Облік доходів майбутніх періодів
 26. Облік і аудит імпортних операцій основної діяльності підприємств торгівлі
 27. Облік і аудит фінансових результатів
 28. Облік короткострокових зобов’язань
 29. Облік продажу іноземної валюти
 30. Облік розрахунків з бюджетом соціальними фондами кредитними організаціями
 31. Облік розрахунків з бюджетом
 32. Облік розрахунків з іншими дебіторами
 33. Облік розрахунків за податками і платежами
 34. Облік руху статутного капіталу
 35. Облік в управлінні розрахунками з оплати праці
 36. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції ресторанного господарства
 37. Облік витрат на соціальні заходи
 38. Облік готової продукції
 39. Облік зносу необоротних активів
 40. Облік кредиторської заборгованості на підприємстві
 41. Облік малоцінних та швидкозношувальних предметів
 42. Облік матеріальних витрат підприємства
 43. Облік надходження основних засобів
 44. Облік оборотних активів
 45. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками
 46. Облік розрахунків за страхуванням
 47. Облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції
 48. Облік цінних паперів на Україні
 49. Облікова політика та фінансова звітність підприємства
 50. Організація та особливості бух. обліку театрально-видовищного підприємства
 51. Організаційно-методичні питання обліку операцій на підприємствах малого бізнесу
 52. Організація звітності на підприємстві
 53. Організація і методика аудиту адміністративних витрат підприємства
 54. Організація податкового обліку необоротних активів на підприємстві
 55. Особливості бух обліку в кредитних спілках
 56. Особливості бух обліку в мистецькій діяльності
 57. Оцінка та облік довгострокових зобов’язань з оренди
 58. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці
 59. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
 60. Складання фінансової звітності підприємства
 61. Стан та напрям удосконалення обліку надходження виробничих запасів
 62. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття основних засобів на підприємстві
 63. Теоретичні засади та практика фінансового обліку адміністративних витрат
 64. Теоретичні засади та практика фінансового обліку статутного капіталу
 65. Теоретичні засади та практикум фінансового обліку утримань із оплати праці
 66. Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків з бюджетом за ПДВ
 67. Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам
 68. Фінансовий аудит
 69. Характеристика автотранспортного підприємства
Організація та технологія надання послуг
 1. Магазини економ-класу види, особливості та ефективність функціонування
 2. Організація доставки товарів у роздрібну торгівельну мережу
 3. Організація оптового продажу товарів та оцінка її ефективності
 4. Організація продажу товарів для дітей
 5. Організація продажу товарів у магазини самообслуговування та її ефективність
 6. Організація продажу товарів у торговельно-розважальному центрі
 7. Організація надання екскурсійного обслуговування
 8. Організація надання послуг на вокзалах, аеропортах і автобусних станціях
 9. Організація та технологія бібліотечного обслуговування
 10. Організація та технологія надання перукарських послуг
 11. Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його вдосконалення
 12. Якість обслуговування оптових покупців
Педагогіка (методика викладання, логопедія)
 1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів
 2. Взаємодія школи і сім’ї у процеси соціалізації учнівської молоді
 3. Вивчення біографії письменника на уроці зарубіжної літератури
 4. Види самостійних робіт на уроках математики в початкових класах
 5. Види читань на уроках української літератури
 6. Відображення ідей Відродження в італійському образотворчому мистецтві
 7. Використання загадок у трудовому навчанні і художньому конструюванні учнів початкових класів
 8. Використання ідей Сухомлинського В.О. у формуванні моральних якостей дітей старшого дошкільного віку
 9. Використання методики розвитку критичного мислення у процес навчання біології в учнів 7 класів
 10. Використання педагогічної спадщини Сухомлинського у моральному вихованні дітей
 11. Виховання особистості як шлях її соціалізації
 12. Виховання у дітей старшого дошкільного віку поваги до батьків
 13. Вплив засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді
 14. Громадянське виховання в творчості В. Сухомлинського
 15. Дидактические возможности работы с художественно-публицистическим текстом
 16. Дослідження комунікативних здібностей дітей дошкільного віку
 17. Дошкільні мікроцентри підтримки дітей у сільській місцевості
 18. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку в сім’ї
 19. Закріплення та систематизація знань дітей про тваринний свит шляхом використання дидактичних ігор
 20. Застосування прийомів інтенсивного навчання англійської мови в основний школи
 21. Ідеї трудового виховання в педагогічній спадщині Сковороди
 22. Корекція звукової сторони мовлення у дітей з різними мовленнєвими вадами на уроках вимови та грамоти
 23. Методи логопедичного впливу на дітей з порушенням мовленнєвого розвитку
 24. Методика викладання трудового навчання
 25. Методика викладання у дошкільників математики
 26. Методика діагностики порушень психічного розвитку у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
 27. Методика формування валеологічних знань в учнів основної школи без експерименту
 28. Методика формування валеологічних знань в учнів основної школи
 29. Місце та роль граматики в системі навчання рідної мови дітей з тяжкими порушеннями мовлення
 30. Організація доручень як форми дитячої праці в дошкільному навчальному заклади та сім’ї
 31. Організація продуктивного навчання студентів
 32. Основні напрями педагогічних досліджень питань виховання та розвитку дитини в умовах сім’ї
 33. Основні напрями вдосконалення фізичної культури школярів
 34. Особливості навчання англійської мови в початковий школи
 35. Особливості психічного и соціального розвитку студентів
 36. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей-інвалідів
 37. Особливості тривожних розладів, страхів і фобій у дітей
 38. Особливості морального виховання у творчій спадщині Сковороди
 39. Особливості формування лексичної сторони мовлення у дітей із моторною алалією
 40. Програма виховання дітей дошкільного віку
 41. Реалізація громадянського виховання у вищому навчальному заклади
 42. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ліплення
 43. Розвиток демократизації та реформування освіти в Україні
 44. Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови
 45. Розвиток творчості і уяви дітей на заняттях з малюванням нетрадиційними техніками
 46. Роль морального виховання у BH3
 47. Система логопедичного впливу з подолання дислалії
 48. Словникова робота на уроках української мови
 49. Соціально-педагогічна робота в приймальнику-розподільнику для дітей
 50. Соціально-педагогічна робота з дітьми які пережили кризові ситуації та втрати
 51. Спільна робота ДНЗ з сім’єю з питань розвитку дитини засобами зображувального мистецтва
 52. Технології соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків
 53. Технології соціально-педагогічної роботи з лідерами шкільного самоврядування
 54. Удосконалення якостей читання у роботи над літературними жанрами
 55. Урок екскурсія
 56. Урок як основна форма організації навчання мови в школі
 57. Формування виразності мовлення дошкільників з ЗНМ в процесі навчання рідної мови
 58. Формування загальнолюдських цінностей у молодших школярів засобами мистецтва
 59. Формування інформаційної компетенції учнів основної школи в позаурочній роботі з біології
 60. Формування пізнавальних інтересів у дітей п’ятого року життя
 61. Характеристика педагогічної майстерності та шляхи її формування
 62. Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі
Політологія
 1. Економічна безпека як складова національної безпеки України
 2. Інформаційна політика держави
 3. Небезпеки та загрози як складові безпекознавства
 4. Політична комунікація в інформаційному суспільстві
 5. Сутність і фактори воєнної політики України
Право (теорія держави і права)
 1. Адміністративно-правове регулювання і державне управління освітою
 2. Адміністративно-правовий режим обігу в Україні наркотичних засобів
 3. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та структура
 4. Акціонерні товариства
 5. Бандитизм
 6. Валютні правовідносини як різновид фінансових
 7. Ватикан як специфічний суб’єкт міжнародного пpaва
 8. Виборча система в України
 9. Виборча система та виборче право в України
 10. Відповідальність Кабінету Міністрів за свою діяльність
 11. Відповідальність перевізника за втрату недостачу та пошкодження вантажу
 12. Виконавчі впровадження як стадія цивільного процесу
 13. Використання інформаційних ресурсів ДПС для аналізу відомостей пов’язаних з ухиленням вид сплати податків
 14. Відповідальність за вбивство заручника
 15. Відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження
 16. Гарантії реалізації повноважень посадової особи податкової міліції
 17. Гарантійні та компенсаційні виплати за Законодавством України про працю
 18. Громадянство України
 19. Держава і сучасне суспільство
 20. Держава та сучасне суспільство
 21. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва
 22. Державна служба
 23. Державний апарат в України
 24. Державний фінансовий контроль
 25. Джерела конституційного права України
 26. Джерела міжнародного права
 27. Джерела цивільного права
 28. Договір оренди транспортних засобів
 29. Договір банківського рахунку у цивільному npaві
 30. Договір лізингу
 31. Дослідження банківських електронних засобів розрахунку – кредитних карток
 32. Експерт як учасник цивільного процесу
 33. Етапи розвитку сімейного права
 34. Загальна характеристика злочинів у сфери незаконного обігу наркотичних засобів
 35. Загальна характеристика підзаконних актив України
 36. Загальна характеристика покарань пов’язаних з обмеженням чи позбавленням волі
 37. Закон України Про відпустки
 38. Законна сила судового рішення
 39. Законність і правопорядок перший варіант
 40. Законність і правопорядок другий варіант
 41. Законодавство України про дипломатичні відносини
 42. Законодавчий процес в Україні
 43. Засоби захисту прав громадян у державному правлінні
 44. Засоби, способи і типи правового регулювання
 45. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
 46. Застава
 47. Застосування науково-технічних засобів при огляді місця події
 48. Затримання особи що вчинила злочин як обставина що виключає злочинність діяння другий вapiaнт
 49. Затримання особи що вчинила злочин як обставина що виключає злочинність діяння перший варіант
 50. Захист баз персональних даних
 51. Захист права власності
 52. Здійснення цивільних прав и виконання обов’язків через представника
 53. Злочин та його види в кримінальному законі і науці
 54. Значення діяльності Міжнародного комерційного арбітражу України для здійснення зовнішньоторговельних операцій підприємства
 55. Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту відповідача у господарському процесі
 56. Історичні етапи становлення та розвитку правової системи Англії
 57. Індивідуальні трудові спори
 58. Іудейське право як різновид релігійного пpaва
 59. Камералістика і поліцейське право
 60. Класифікація суб’єктів цивільного процесуального пpaва
 61. Композиційна система захисту документів
 62. Комп’ютерні злочини питання кваліфікації
 63. Конституційне право України як галузь пpaва
 64. Конституційний статус в політичних партій
 65. Конституційний суд України
 66. Конституційно-правовий статус Украини
 67. Конституція – Основний Закон держави и суспільства
 68. Конституційно-правовий статус людини і громадянина
 69. Кримінальна відповідальність за дії спрямовані на насильницьку змину конституційного ладу
 70. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин
 71. Кримінальна відповідальність за терористичний aкт
 72. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем
 73. Кримінальна відповідальність за грабіж
 74. Кримінальна відповідальність за зґвалтування
 75. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання
 76. Кримінальна відповідальність за розбій
 77. Кримінальна відповідальність за тілесні ушкодження
 78. Кримінально-правовий захист власності за законодавством європейських країн
 79. Легалізація документів купівлі-продажу квартир
 80. Матеріальна відповідальність в адміністративному праві
 81. Методи правового регулювання відносин укладених іноземним елементом
 82. Механізм держави
 83. Механізм держави
 84. Міжнародні конвенції у сфери трудового права ратифіковані Україною
 85. Міжнародний Суд
 86. Міжнародно-правове регулювання праці
 87. Місце і роль держави у політичній системі суспільстві
 88. Мораль і право перший варіант
 89. Мораль і право другий варіант
 90. Набуття прав на промисловий зразок
 91. Національна правова система
 92. Нормотворення як система відомчого правового регулювання організації та діяльності господарчих органів
 93. Обвинувачений
 94. Об’єднання громадян як юридичні особи
 95. Обов’язки посадових осіб, права та обов’язки громадян України у сфери оборони
 96. Оподаткування фізичних ocіб
 97. Організатор злочину
 98. Основи концепції права
 99. Основи та загальні риси позовного провадження в господарських cyдах
 100. Основні причини и закономірності розпаду родового суспільства
 101. Основні завдання, особливості вербування та використання агентів з числа іноземців в інтересах контррозвідки
 102. Основні теорії походження держави
 103. Особенности института омбудсмена в Скандинавских странах
 104. Особливий суб’єктний склад як ознака господарських правовідносин
 105. Особливості правового становища акціонерних товариств
 106. Особливості цивільно-правової відповідальності
 107. Особливості щодо змісту прав на комерційне найменування
 108. Підзаконно нормативно-правовий акт
 109. Пільги та заохочення в праві
 110. Підстави і порядок застосування зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу співробітниками СБУ
 111. Політичні системи суспільства
 112. Поняття адміністративного права
 113. Поняття адміністративного права
 114. Поняття види та форми юридичної відповідальності
 115. Поняття загальна характеристика и види злочинів проти власності
 116. Поняття і види суб’єктів трудового права та їх правового статусу
 117. Поняття і система органів виконавчої влади
 118. Поняття і види форм правління
 119. Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини
 120. Поняття конституційного права України
 121. Поняття місцевого управління
 122. Поняття ознаки и види правових систем
 123. Поняття органу місцевого самоврядування
 124. Поняття податку його функції та роль та принципи оподаткування
 125. Поняття правових відносин та їх види
 126. Поняття правового забезпечення і підготовки проектів господарських нормативних актив
 127. Поняття процесуального права
 128. Поняття суб’єктивних прав свобод і обов’язків ocoби
 129. Поняття та види переведень на іншу роботу
 130. Поняття, види та структура норм права
 131. Поняття, завдання, джерела та принципи цивільного процесуального права України
 132. Порядок та способи створення юридичної особи
 133. Порядок укладання змини та розірвання цивільно-правових договорив
 134. Посадови особи та військовослужбовці як спеціальні суб’єкти адміністративної відповідальності
 135. Право в системи нормативного регулювання суспільних відносин
 136. Право на охорону здоров’я в Україні
 137. Правова дійсність як предмет юридичної науки
 138. Правова основа сучасної системи світової торгівлі
 139. Правове положення державного казначейства Україні
 140. Правове регулювання взаємних прав та обов’язків батьків і дітей
 141. Правове регулювання взаємних прав та обов’язків подружжя
 142. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
 143. Правове регулювання договору поставки
 144. Правове регулювання проведення штучного переривання вагітності в Украини
 145. Правове регулювання ринку фінансових пocлуг
 146. Правове регулювання робочого часу
 147. Правове регулювання часу відпочинку
 148. Правові відносини
 149. Правовий статус державних службовців другий варіант
 150. Правовий статус державних службовців перший варіант
 151. Правовий статус Національного Банку України
 152. Правовий статус повних товариств
 153. Правовий статус приватних підприємств
 154. Правовий статус уряду України
 155. Правові засади державного регулювання цін в Україні
 156. Предмет, методи правового регулювання та система норм кримінально-виконавчого npaва
 157. Представництво за довіреністю
 158. Презумпція невинності в кримінального процесі
 159. Призначення покарання
 160. Примусові заходи медичного характеру та примусове ликування
 161. Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві
 162. Принципи адміністративного права
 163. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва
 164. Проблеми кваліфікації злочинів проти здоров’я населення
 165. Прокурорський нагляд за діяльністю органів виконавчої влади
 166. Процедура розгляду справи у судовому засіданні у господарському суді
 167. Психологічна школа пpaва
 168. Режим та облік робочого часу
 169. Республіка Білорусь
 170. Республіка Мальдіви
 171. Речи як об’єкти цивільних прав їх класифікація
 172. Речові права на чуже майно при заключенні шлюбу
 173. Розвиток кримінального законодавства в Україні
 174. Розвиток науки міжнародного права в Украини
 175. Розвиток цивільного права в Україні в
 176. Розгляди спорів, пов’язаних з виконанням господарських договорів
 177. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
 178. Розслідування кишенькових крадіжок
 179. Розслідування нововиявлених обставин
 180. Роль держави і права в організації та здійсненні політичної влади
 181. Роль и значення правових звичаїв в системи джерел трудового права України
 182. Роль спеціальних служб у правотворчості
 183. Система законодавства другий варіат
 184. Система законодавства перший варіант
 185. Система особистих прав и свобод людини за Конституцією Украини
 186. Система права и система законодавства
 187. Система права поняття ознаки структура та значення
 188. Система, принципи організації та функціонування криміналістичної реєстрації
 189. Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності
 190. Соціально-правова природа юридичної ocoби
 191. Спеціальна дисциплінарна відповідальність за законодавством України
 192. Статева свобода та статева недоторканість як об’єкти кримінально-правової охорони
 193. Сторони зобов’язання
 194. Страхування морських вантажоперевезень
 195. Суб’єктивне авторське право, механізми захисту
 196. Суб’єктивне право
 197. Субъекты административно-правовых отношений
 198. Судова влада
 199. Суспільство, держава і право
 200. Сучасні теорії виникнення міжнародного пpaва
 201. Теоретичні засади правової роботи
 202. Тлумачення норм пpaва
 203. Трудові відносини в господарський діяльності
 204. Трудові правовідносини
 205. Ухилення вид сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів
 206. Участь у господарському процеси судового експерта та інших спеціалістів
 207. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину
 208. Форма цивільно-правового договору та її юридичне значення
 209. Функції пpaва
 210. Характеристика злочинів проти правосуддя
 211. Характеристика суб’єкту та суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення
 212. Характеристика та галузеві особливості методу адміністративного права
 213. Характерні риси та функції сучасного міжнародного пpaва
 214. Центральні органи виконавчої влади
 215. Цивільна дієздатність
 216. Цивільно-процесуальні строки
 217. Цивільно-правовий договір поняття, види та умови
 218. Юридична відповідальність в системі соціальної відповідальності
 219. Юридична відповідальність підстави та види відповідальності
 220. Юридична пpaктика
 221. Юридична техніка та право
 222. Юридична характеристика касаційного провадження у господарському процесі
Психологія
 1. Агресивна поведінка дітей підліткового віку та її подолання
 2. Аналіз параметрів емоційної сфери особистості
 3. Вербальні і невербальні методи впливу на особистість в екстремальних ситуаціях
 4. Вивчення взаємозв’язку статі та рис характеру студентів
 5. Вивчення впливу осмисленості матеріалу на запам’ятовування
 6. Вивчення конформності особистості
 7. Вивчення особливостей виховання культурних навичок у дітей дошкільного віку
 8. Вивчення розвитку мислення дитини молодшого шкільного віку
 9. Вивчення соціальної відповідальності особистості
 10. Вивчення ціннісної сфери особистості
 11. Види та роль емоцій у житті людини
 12. Відмінності комунікативної компетентності у представників різних типів професій
 13. Відмінності мотивації досягнення у різних професій
 14. Вимір стійкості і концентрація уваги (коректурна проба Бурдона-Анфінова)
 15. Вияв труднощів у спілкуванні старшокласників з однолітками
 16. Відношення до дітей в сім’ях з давності до сучасних днів
 17. Відношення наукової психології до парапсихологічних теорій у сучасному суспільстві
 18. Внесок Аристотеля в розвиток уявлень про душу
 19. Внутрішні конфлікти
 20. Впевненість та невпевненість як детермінанти розвитку особистості перший вapiaнт
 21. Впевненість та невпевненість як детермінанти розвитку особистості другий вapiaнт
 22. Вплив афективно-когнітивних утворень пілота на ергономічну ефективність польоту
 23. Вплив еволюційних ідей Дарвіна на розвиток психології
 24. Вплив особливостей спілкування на ефективність продаж
 25. Вплив працездатності та функціональних станів у продавців або касирів
 26. Вплив професіоналізму на формування моделей фахівця
 27. Вплив професійної кар’єри, періодизації життя та професійного розвитку на становлення професіоналізму суб’єкта другий варіант
 28. Вплив професійної кар’єри, періодизація життя та професійного розвитку на становлення професіоналізму суб’єктів перший варіант
 29. Вплив профорієнтації та підготовки на професійне становлення особистості
 30. Вплив родини на формування самосвідомості дитини дошкільного віку
 31. Вплив самооцінки й рівня досягнень на еталонний образ супутника життя
 32. Вчення про характер и нахили особистості Лазурського
 33. Тендерні особливості сприймання образу лікаря здоровими та хворими людьми
 34. Тендерні стереотипи в засобах молодіжної комунікації
 35. Готовність підлітків до самостійного життя
 36. Групова терапія в корекції залежностей
 37. Динаміка ціннісно-мотиваційної готовності до педагогічної діяльності студентів педагогічного BHЗ
 38. Діагностика дітей від народження до трьох років
 39. Діагностика особистості з використанням методик
 40. Діагностика пізнавальних процесів у дітей шкільного віку
 41. Діагностика самосвідомості та самоставлення
 42. Дослідження агресивності в міжособистісний взаємодії учнівського колективу
 43. Дослідження емоційного стану людини за допомогою тесту Popшaxa
 44. Дослідження особистісних якостей у системи професійного відбору oпepaтора
 45. Дослідження робочого місця оператора діагностичних систем
 46. Дослідження самооцінки особистості
 47. Дослідження словесно-логічного мислення особистості
 48. Дослідження творчого мислення особистості
 49. Дослідження адаптації людини до діяльності
 50. Дослідження психологічного портрета успішного керівника
 51. Дослідження синдрому психологічного вигорання
 52. Дослідження функціонального стану оператора діагностичних систем
 53. Дослідження функціонального стану оператора EOM
 54. Дослідження функціонального стану оператора
 55. Дослідження функціонального стану організму токара-фрезерувальника
 56. Емоції та почуття в дослідженнях
 57. Ергономічність радіомовної комунікації в системі авіадиспетчер-пілот
 58. Естетичні інтереси сучасних старшокласників
 59. Етнопсихологічні орієнтири сімейного виховання
 60. Закономірності формування и реалізації індивідуального досвіду оператора
 61. Запобігання явищам монотонної діяльності оператора
 62. Зв’язок агресії і темпераменту
 63. Зв’язок лабільності мислення та локус контролю особистості
 64. Зв’язок темпераменту з розвитком лідерських якостей
 65. Значення міжособистісного спілкування у льотному екіпажі
 66. Індикаторні системи
 67. Інтимно-особистісні стосунки у юнацькому віці
 68. Ігроманія
 69. Корекція пізнавальної сфери дошкільників
 70. Метод експерименту сутність вимоги види переваги та недоліки
 71. Методи сенсорного виховання дітей середнього дошкільного віку
 72. Міжкультурні и внутрикультурні комунікації
 73. Мова як один з механізмів формування національної ментальності
 74. Мотивація в навчальний діяльності школяра
 75. Національний характер як феномен культури
 76. Невербальна поведінка проблеми інтерпретації
 77. Ненормативний кризи у життєвому шляху людини
 78. Основні структурні ознаки масової комунікації
 79. Основные виды памяти и их характеристика второй вариант
 80. Основные виды памяти и их характеристика
 81. Особенности психологической работы с подростками с неполных семей
 82. Особистісні та характерологічні змини при хвороби Тіка
 83. Особистісна тривожність студентів та їх неформальних стосунків у rpyпі
 84. Особливості сприймання образу лікаря здоровими та хворими людьми
 85. Особливості темпераменту и характеру дітей дошкільного віку
 86. Особливості мотиваційної сфери періоду ранньої дорослості
 87. Особливості пам’яті у дітей дошкільного віку
 88. Особливості підліткового гумору
 89. Особливості професійної спрямованості студентів-психологів
 90. Особливості психологічної допомоги при роботі з людьми похилого віку
 91. Особливості реалізації навичок міжособистісного спілкування у команді oпepaторів
 92. Особливості розвитку самооцінки в підлітковому віці
 93. Особливості сімейного консультування в залежності від проблеми клієнта
 94. Пізнавальний розвиток дітей
 95. Подолання підліткових криз навчально-виховними засобами
 96. Поняття про особистості в психології
 97. Порівняльний аналіз прояву тривожності у студентів психологів 1 і 2 кypcy
 98. Предмет і завдання історії психології як галузі психологічної науки
 99. Причинність політичної поведінки
 100. Проблема стилю діяльності на рівні психологічної підтримки суб’єкта праці
 101. Професійне самовизначення суб’єкта як проблема становлення професійної самосвідомості
 102. Професійний вибір як елемент управління персоналом
 103. Псикорекція недисциплінованої поведінки учнів
 104. Психогігієна та психопрофілактика в практиці психолога
 105. Психодіагностика особливостей пам’яті та уваги в різних вікових rpynax
 106. Психологічна готовність юнаків та створення сім’ї
 107. Психологічна класифікація ознак влади
 108. Психологічна концепція управління ризиками
 109. Психологічна характеристика понять бажання, мрія, інтерес
 110. Психологічне вивчення інтелекту
 111. Психологічні особливості механізму взаємовпливу
 112. Психологічні особливості процесів пам’яті запам’ятовування та забування
 113. Психологічні особливості хворих з інфекційними захворюваннями
 114. Психологічні особливості хворих з хірургічною патологією
 115. Психологічні погляди Гегеля
 116. Психологічні погляди И. Канта
 117. Психологічні погляди Леонардо да Вінчі
 118. Психологічний аналіз розвитку стосунків
 119. Психологічний аналіз трудових рухів, дій, діяльності особистості
 120. Психологічна допомога при переживанні втрати та сильного горя
 121. Психологічна експертиза показників психічного здоров’я особистості
 122. Психологічна експертиза адекватності родинних стосунків
 123. Психологічна експертиза адекватності розуміння емоційного стану іншої людини перший варіант
 124. Психологічна експертиза адекватності розуміння емоційного стану іншої людини другий варіант
 125. Психологічна специфіка спільної творчої діяльності
 126. Психологічна характеристика натовпу
 127. Психологічні особливості зорової та слухової пам’яті
 128. Психологічні особливості мовної взаємодії в системі «диспетчер-пілот»
 129. Психологічні особливості розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
 130. Психологічні особливості формування та розвитку самооцінки дітей дошкільного віку
 131. Психологічні особливості я-концепції людини раннього дорослого віку
 132. Психологічні причини агресивної поведінки дітей підліткового віку в умовах неповної сім’ї
 133. Психологічні проблеми при гострих психотичних cтанах
 134. Психологія в літературній творчості Ф.М. Достоєвського
 135. Психологія хворих дитячим церебральним паралічем
 136. Психонефротичні захворювання від психічного перевантаження
 137. Психосемантичний аналіз категорії «інтеграція» у свідомості вчителів загальноосвітніх шкіл з різним досвідом роботи
 138. Пубертатна криза, її механізми
 139. Розвиток пам’яті в дошкільному віці
 140. Розвиток пам’яті в молодшій школі
 141. Розвиток пам’яті у молодших школярів
 142. Розвиток пам’яті у підлітковому віці
 143. Розвиток пізнавальної діяльності в юнацькому віці
 144. Розвиток психоаналізу в працях послідовників Фрейда. Неофрейдизм
 145. Розвиток уваги в онтогенезі
 146. Розвиток уваги у дітей дошкільного віку
 147. Розвиток уяви дітей дошкільного віку в творчих іграх
 148. Розвиток Я-концепції в молодших підлітків у тренінгових заняттях
 149. Розлучення як соціально-психологічний феномен
 150. Роль уяви в проблемних ситуаціях особистості
 151. Самотність як одна з провідних проблем в сучасній психотерапії
 152. Сором’язливість особистості, зв’язок сором’язливості з самооцінкою
 153. Соціально-психологічна проблематика операторської діяльності
 154. Соціальна ідентичність особистості як чинник вибору стилю поведінки в конфлікті
 155. Соціально-культурне оточення і становлення особистості
 156. Соціально-педагогічні характеристики сім’ї як детермінанти вибору професії випускниками середніх загальноосвітніх закладів
 157. Соціально-психологічний аналіз конфліктів між дітьми в ігровій діяльності
 158. Соціально-психологічні чинники економічної соціалізації старших підлітків
 159. Стан напруженості у авіаційних диспетчерів
 160. Становлення самооцінки в підлітковому віці
 161. Статус особистості як показник взаємовідносин у rpyпі
 162. Темперамент и стиль діяльності
 163. Уявлення про кохання у старшокласників
 164. Факторы и особенности формирования учебной активности студентов вузов
 165. Фантазування-психологічний механізм захисту особистості
 166. Формування взаємовідносин в учнівському колективі молодших школярів
 167. Формування мотивації навчання на уроках географії
 168. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків
 169. Функціональний стан продавця-консультанта
 170. Хвороба Тіка
 171. Ціннісно-орієнтаційна змістова професійного самовизначення підлітків
 172. Шляхи формування у дітей середнього дошкільного віку почуття любові до матері
Релігієзнавство
 1. Антропологія в західній і східній церкві
 2. Апофатика та катафатика у пізнанні Бога. Псевдо Діонісій Ареопагів та Аврелій Августин
 3. Есхатологія католицької та православної церкви
 4. Німецька класична філософія у розумінні природи релігії
 5. Порівняльна характеристика еклезіології православної та католицької церкви
 6. Порівняльна характеристика маріології в православ’ї та католицтві
 7. Релігійні гіпотези походження релігії
 8. Феномен віри як об’єкт філософського дослідження
Статистика
 1. Система статистичних методів дослідження державного бюджету
 2. Статистичне вивчення виробництва цукрових буряків
 3. Статистичне вивчення діяльності підприємства
 4. Статистичне дослідження структури капіталу банків
 5. Статистичний аналіз грошового oбiгy
 6. Статистичний аналіз ефективності ринку цінних папepів
Страхування
 1. Добровільне страхування громадян від нещасних випадків
Технічні науки (авіа, архітектура, енергетика, електроніка, гідравліка, ергономіка)
 1. Авіаційні системи відображення інформації в оцінці стану роботи силових установок літальних апаратів в польоті
 2. Архітектурний комплекс Києво-Печерської Лаври
 3. Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки
 4. Дугові печі oпopy
 5. Електронний підсилювач змінного струму перший варіант
 6. Електронний підсилювач змінного струму другий варіант
 7. Енергетичний аудит об’єкту
 8. Енергоаудит громадських та адміністративних будівель
 9. Льотна монотонія пілота, як ергономічний чинник льотної небезпеки
 10. Машини для будівництва аеродромних покриттів
 11. Проект будівництва контактної мережі тролейбусу
 12. Розрахунок лінійних електричних ланцюгів несинусоїдального струму
 13. Розрахунок потужного високовольтного ключа на біполярному транзисторі
 14. Розрахунок складу бетонної суміші
 15. Стан розвитку споживчого ринку залізобетонних виробів
 16. Управління проектами енерговикористання
Товарознавство (матеріалознавство)
 1. Аналіз асортименту та характеристика споживчих властивостей порцелянових виробив в магазини
 2. Асортимент коньяків різних постачальників
 3. Дослідження якості та технологія виготовлення пластмаси
 4. Електронні комплектні вироби
 5. Засоби промислової автоматики
 6. Товарознавча характеристика асортименту та якості шоколаду
 7. Товарознавча характеристика та асортимент якості безалкогольних напоїв
 8. Товарознавча характеристика та асортимент якості кави та кавових напоїв
 9. Характеристика асортименту та організація продажу цукерок
Точні науки (хімія, фізика, математичний аналіз, теорія ймовірності)
 1. Виробництво водню паровою каталітичною конверсією вуглеводнів
 2. Газовий ринок в Україні стан і проблеми
 3. Дослідження хімічного складу нафти
 4. Електрохімічні захисні металічні матеріали
 5. Електрохімічний захист металів від корозії
 6. Застосування криволінійних інтегралів
 7. Фізико-хімічні властивості пластмас та методи іх дослідження
 8. Шляхи скорочення втрат нафтопродуктів на МПЗ
Українська мова та література
 1. Автобіографізм у ліриці Т. Шевченка
 2. Античні назви в сучасний поезії
 3. Антонімічна система в українській мові на матеріалі твору «Маруся Чурай»
 4. Афористичність мовотворчості Лесі Українки
 5. Власні імена людей в українській фразеології
 6. Григір Тютюнник та Василь Симоненко літературній паралелі
 7. Експресивне використання полісемії у творчості Василя Симоненка
 8. Застаріла лексика в історичних романах Івана Нечуя Левицького
 9. Іван Франко як дослідник давньої української літератури
 10. Класифікація назв страв в поеми Котляревського «Енеїда»
 11. Міфопоетика повісті Коцюбинського «Тіні забутих предків»
 12. Мовні особливості конфесійного стилю
 13. Народний побут у прозі Васильченка
 14. Номінація традиційних календарних обжинкових та осінніх обрядів
 15. Образ Києва у прозі Нечуя-Левицького
 16. Образи-символи в поезії Шевченка
 17. Образний світ Лесі Українки
 18. Ономастика в романі Загребельного «Роксолана»
 19. Основи редакторсько – упорядницької діяльності Бориса Грінченка над «Словарем української мови»
 20. Особливості формальної будови простого ускладненого речення в художніх творах Коцюбинського
 21. Прикметникова антонімія у поетичних творах Рильського
 22. Психологізм новелістики М. Коцюбинського
 23. Релігійний календар українців у приказках та прислів’ях
 24. Синоніми акту мовлення у творчості Тараса Шевченка
 25. Система роботи з розвитку мовлення учнів
 26. Специфіка зображень давньоруського монастирського життя у Києво-Печерському патерикові
 27. Суржик як складова сучасної української мови. Переваги та недоліки суржику
 28. Церковнослов’янізми в творчості Шевченка
Фізичне виховання (спорт, фізична реабілітація)
 1. Збалансоване харчування як засіб фізичної реабілітації
 2. Історія розвитку боротьби на території України
 3. Косметический масаж
 4. Косметичний масаж перший варіант
 5. Косметичний мacaж другий варіант
 6. Масаж дітей від 1 року
 7. Масаж інсультних хворих на етапи диспансерного спостереження
 8. Масаж новонароджених дітей
 9. Масаж при захворюванні серцево-судинної системи
 10. Методика розвитку гнучкості у дітей шкільного віку
 11. Розвиток сили у дітей шкільного віку
 12. Фітнес і здоров’я
Філологія (журналістика, переклад, лінгвістика)
 1. Англійські лексичні новоутворення у сфері комп’ютерних технологій та особливості їх перекладу українською мовою
 2. Антонімія в китайській мові
 3. Види перекладу
 4. Володимир Науменко як видавець
 5. Займенник it, його функції та переклад
 6. Запозичення в китайській мові
 7. Комп’ютерна лексика в китайській мові
 8. Композиція фрагменту у творчості Ірен Роздобудько
 9. Крилаті вислови відомих людей Китаю
 10. Лексикологічні аспекти перекладу
 11. Лексико-стилистическая работа с художественным текстом на уроках русского языка
 12. Лексична омонімія, її джерела та використання в китайській мові
 13. Лінгвістичні особливості англійського газетного тексту
 14. Міжмовна омонімія та паронімія як причини стилістичних вад тексту
 15. Мовностилістичні засоби діалогів у перекладах оповідань Хоткевича
 16. Морфологические признаки и словообразовательный анализ собирательных существительных современном русском языке
 17. Основні принципи і норми професійної етики тележурналіста
 18. Особливості іноземної орфографії
 19. Особливості перекладу назви з англійської на українську мову
 20. Прийоми та способи перекладу англомовного присудка
 21. Прийоми та способи перекладу складних модальних присудків
 22. Реалії як маркери національно-культурної своєрідності на матеріали п’єси Шекспіра «Король Лір»
 23. Роль діалектів у формуванні англійської літературної мови
 24. Роль журналу Основа в керівництві літературним процесом в Україні
 25. Словотвір в китайській мові
 26. Словотворчі моделі китайської мови та їх мовленнєве наповнення
 27. Средства создания комического в произведениях М. Булгакова
 28. Стаття як один з аналітичних жанрів
 29. Стиль наукової прози
 30. Творче надбання Ірен Роздобудько
 31. Цветонаименование в поезії Пушкіна
 32. Цветообозначение в прозі Бориса Акуніна
Філософія
 1. Основні етапи розвитку теорії пізнання від Декарта до неокантіанців
 2. Основні типи гносеологічних вчень про зв’язок факту і теорії
 3. Основні типи і зміст теорій істини
 4. Соціальні інститути як предмет філософського дослідження. Спенсер, Вебер, Гелен
Фінанси
 1. Аналіз основних засобів підприємства
 2. Аналіз фінансового стану та оцінка ефективності діяльності заводу
 3. Аналіз фінансового стану підприємства
 4. Аналіз фінансового стану підприємства
 5. Боргові зобов’язання підприємства види та механізм сплати
 6. Бюджетне планування
 7. Бюджети і ресурси держави
 8. Валютна система України
 9. Вдосконалення управління позиковим капіталом
 10. Видатки бюджету на оборону та управління
 11. Вироблення механізмів фінансової стабілізації на підприємствах України
 12. Вплив фінансової кризи на стабілізаційний аспект грошово-кредитної політики ФРС США
 13. Грошові надходження підприємства
 14. Грошові потоки на підприємстві
 15. Державна податкова політика в Україні
 16. Державні фінанси в Україні
 17. Державний борг
 18. Діюча система пільгового оподаткування та напрям її удосконалення
 19. Дослідження моделей фінансових відносин у суспільстві
 20. Емісійна стратегія корпорації
 21. Загальнодержавні податки та збори
 22. Зв’язок управлінського і фінансового аналізу
 23. Іпотечне кредитування в Україні
 24. Кредитне фінансування підприємства
 25. Методологія та інструментарій які використовуються при оцінці рейтингу цінних паперів
 26. Міжнародний досвід пенсійного забезпечення Польщі, Великобританії та Швейцарії
 27. Міжнародний досвід пенсійного забезпечення та соціального захисту населення Китаю, Іспанії та Індії
 28. Міжнародний досвід пенсійного забезпечення та соціального захисту населення Німеччини, Франції та Італії
 29. Недружне поглинання корпорацій
 30. Організація грошових розрахунків підприємств
 31. Організація фінансів у сфері державного управління
 32. Організація фінансів у сфері охорони здоров’я
 33. Основний капітал підприємства
 34. Особливості формування та управління позиковим капіталом
 35. Оцінка и управління кредитоспроможністю підприємства
 36. Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства
 37. Оцінка кредитоспроможності позичальника
 38. Первинне розміщення корпоративних цінних паперів
 39. Податки в системи державного регулювання економіки
 40. Політика формування власних фінансових ресурсів підприємства
 41. Політика управління фінансовими ризиками на підприємстві
 42. Проблемні питання кількісної оцінки вартості підприємства
 43. Програмно-цільовий метод планування бюджету
 44. Процесс приватизации в условиях экономики переходного типа
 45. Соціальні видатки та їх оптимізація
 46. Становлення та розвиток податкової системи України
 47. Стратегічне фінансове планування
 48. Сутність методики факторного аналізу
 49. Тарифна політика на транспорті
 50. Управління дебіторською заборгованістю підприємства
 51. Управління оборотними активами
 52. Управління позичковим капіталом
 53. Управління прибутком від фінансової діяльності підприємства
 54. Управління капіталом підприємства
 55. Управління рентабельністю підприємства
 56. Факторингові операції в Україні
 57. Фінансове прогнозування на підприємстві
 58. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
 59. Фінансовий аналіз підприємства
 60. Фінансове забезпечення соціальної сфери
 61. Фінансові проблеми місцевого самоврядування
 62. Фінансово-бюджетне регулювання економіки
 63. Фінансування вищої освіти в Україні
 64. Фінансування науково-дослідницьких робіт у бізнес структурі. Методи та форми
 65. Характеристика інвестиційних фондів, інвестиційних компаній
 66. Характеристика інститутів спільного інвестування в Україні
 67. Шляхи зменшення збитковості підприємства
Fill out my online form.