Економіка (мікро-, макро-, економіка праці, політекономія, організація виробництва)

1. Агропромислова сфера – основне джерело надходження продуктів харчування
2. Амортизація основних засобів
3. Аналіз витрат на виробництво и реалізацію продукції
4. Аналіз ефективності виробництва
5. Аналіз продуктивності праці на підприємстві
6. Аналіз та планування фінансових результатів діяльності підприємства
7. Аналіз стану розрахунку підприємства
8. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства
9. Антимонопольна політика держави. Необхідність, сутність, значення
10. Визначення ефективності виробництва продукції на підприємстві до і після залучення інвестицій
11. Визначення потреби в кадрах. Розрахунок повної собівартості продукції
12. Виникнення та етапи розвитку мікроекономіки як науки
13. Глобалізація. Інтеграція України
14. Глобалізаційні процеси на світовому фінансовому ринку
15. Гроші, їх види та функції
16. Грошова система
17. Держава та її економічні функції
18. Дослідження формування фонду зарплати на підприємстві
19. Дослідження співвідношення і ефективності різних форм відтворення основних засобів
20. Доходи населення
21. Еволюційний розвиток економічної науки, основні економічні школи
22. Економічне зростання теорія и світова пpaктика
23. Економічні потреби. Сутність та критерії їх класифікації
24. Економічні аспекти розвитку сучасної цивілізації
25. Економічні відносини. Поділ суспільної праці
26. Економічні кризи другий варіант
27. Економічні кризи перший варіант
28. Економічні основи сучасної глобалізації
29. Експлуатаційні витрати та їх визначення на автомобільному транспорті
30. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх державне регулювання
31. Зайнятість і формування ринку праці в Україні
32. Закономірності та моделі економічного зростання
33. Закономірності розвитку сучасного всесвітнього господарства
34. Зміст та застосування теорії пропозиції
35. Зміст та чинники економічного зростання
36. Історія виникнення грошей та їх сучасний стан
37. Інвестиційна діяльність підприємства та підвищення ефективності залучення і використання інвестиційних ресурсів
38. Кадрова політика виробничого підприємства
39. Капітал підприємства. Основний та оборотний капітал
40. Кейнсіанська і неокласична моделі регулювання економіки
41. Класифікація и структура персоналу підприємства
42. Копродукція як засіб розширення ринків з6yту
43. Кругообіг капіталу
44. Лізинг як форма технічної бази виробництва
45. Макроекономічні наслідки нерегульованої інфляції
46. Малий и середній бізнес в Україні
47. Материальная основа капитала – кооперация совместного труда и машинное производство
48. Меновая форма как основа тайны товарного фетишизма
49. Мета и завдання макроекономіки
50. Моделювання поведінки ринкових суб’єктів – перший вapiaнт
51. Моделювання поведінки ринкових суб’єктів – другий вapiaнт
52. Напрямки підвищення ефективності виробництва
53. Обґрунтування необхідності впровадження нововведень в діяльність ІТ-підприємства
54. Обґрунтування програми організаційно-технічного розвитку підприємства
55. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва
56. Організація нормування и оплата праці у вівчарстві
57. Організація та надання технологій соціальних послуг
58. Організація і аналіз виробництва продукції рослинництва
59. Організація праці на підприємстві
60. Основні теорії прибутку
61. Особливості монопольного ринку, аналіз наслідків
62. Особливості підприємницької діяльності в Україні
63. Оцінка вартості рухомої складової майна
64. Оцінка ефективності використання основних засобів та напрямки підвищення
65. Оцінка потенціалу підприємства
66. Оцінка складу структури технічного стану основних засобів
67. Оцінювання впливу техніко-економічних новацій на кінцевий результати діяльності підприємства
68. Оцінка складу структури технічного стану основних засобів
69. Підприємництво та його форми
70. Планування діяльності підприємства по реалізації взуття
71. Планування и контроль на виробництві
72. Планування показників підвищення економічної ефективності виробництва
73. Планування прибутковості підприємства
74. Побудова економічної моделі
75. Податкова політика в Україні 2011 poкy
76. Показники стану та ефективності використання засобів
77. Політика управління активами підприємства
78. Предмет і методологія загально-теоретичної економічної науки
79. Прибуток і його джерела
80. Прибуток. Грошова система суспільства
81. Принципи визначення ефективності виробництва
82. Пропозиція праці та фактори що на неї впливають
83. Регулювання національної економіки
84. Реінжиніринг господарського розвитку підприємства
85. Рентабельність, шляхи її підвищення
86. Реформування заробітної плати в Україні
87. Реформування зарплати в Україні
88. Ринковий механізм та його елементи
89. Розробка та економічне обґрунтування виробничої пpoгpaми
90. Роль національного багатства в зростанні економічної могутності України
91. Собівартість продукції перший варіант
92. Собівартість продукції другий варіант
93. Соціально-економічні наслідки інфляції
94. Становлення українського фондового ринку
95. Суспільне виробництво
96. Суспільний прогрес та його періодизація
97. Суспільне виробництво в умовах сучасної HTP
98. Суспільне відтворення та макроекономічна рівновага
99. Сутність та етапи економічного розвитку
100. Сутнісна характеристика предмета політекономія
101. Сутність грошей
102. Суть причини та соціально-економічні наслідки інфляції
103. Суть, особливості, причини та наслідки гіперінфляції в Україні
104. Тенденції розвитку відносин власності в Україні
105. Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку малих підприємств
106. Теоретичні основи формування цінової політики підприємства виробничої сфери
107. Теорія економічної системи
108. Теорія грошей і грошовий ринок
109. Техніко-економічні показники роботи дільниці
110. Техніко-економічні показники роботи дільниці
111. Типи суспільного виробництва и критерії їх класифікації
112. Товарна біржа та її функції
113. Удосконалення та аналіз стану організації праці на прикладі банку
114. Управління дебіторською заборгованістю комунального підприємства
115. Фіскальна політика і державний бюджет
116. Форми власності в соціально-орієнтованій економічній системі
117. Форми оптових закупівель товарів
118. Формування ринку землі
119. Характеристика організаційно-технічного рівня виробництва
120. Характеристика товарных отношений как элементарной специфической формы
121. Чинники економічної поведінки споживача
122. Шляхи ліквідації дебіторської та зменшення кредиторської заборгованості
123. Шляхи підвищення працездатності персоналу підприємства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *