Філологія (журналістика, переклад, лінгвістика)

1. Англійські лексичні новоутворення у сфері комп’ютерних технологій та особливості їх перекладу українською мовою
2. Антонімія в китайській мові
3. Види перекладу
4. Володимир Науменко як видавець
5. Займенник it, його функції та переклад
6. Запозичення в китайській мові
7. Комп’ютерна лексика в китайській мові
8. Композиція фрагменту у творчості Ірен Роздобудько
9. Крилаті вислови відомих людей Китаю
10. Лексикологічні аспекти перекладу
11. Лексико-стилистическая работа с художественным текстом на уроках русского языка
12. Лексична омонімія, її джерела та використання в китайській мові
13. Лінгвістичні особливості англійського газетного тексту
14. Міжмовна омонімія та паронімія як причини стилістичних вад тексту
15. Мовностилістичні засоби діалогів у перекладах оповідань Хоткевича
16. Морфологические признаки и словообразовательный анализ собирательных существительных современном русском языке
17. Основні принципи і норми професійної етики тележурналіста
18. Особливості іноземної орфографії
19. Особливості перекладу назви з англійської на українську мову
20. Прийоми та способи перекладу англомовного присудка
21. Прийоми та способи перекладу складних модальних присудків
22. Реалії як маркери національно-культурної своєрідності на матеріали п’єси Шекспіра «Король Лір»
23. Роль діалектів у формуванні англійської літературної мови
24. Роль журналу Основа в керівництві літературним процесом в Україні
25. Словотвір в китайській мові
26. Словотворчі моделі китайської мови та їх мовленнєве наповнення
27. Средства создания комического в произведениях М. Булгакова
28. Стаття як один з аналітичних жанрів
29. Стиль наукової прози
30. Творче надбання Ірен Роздобудько
31. Цветонаименование в поэзии Пушкина
32. Цветообозначение в прозе Бориса Акунина

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *