Фінанси

1. Аналіз основних засобів підприємства
2. Аналіз фінансового стану та оцінка ефективності діяльності заводу
3. Аналіз фінансового стану підприємства
4. Аналіз фінансового стану підприємства
5. Боргові зобов’язання підприємства види та механізм сплати
6. Бюджетне планування
7. Бюджети і ресурси держави
8. Валютна система України
9. Вдосконалення управління позиковим капіталом
10. Видатки бюджету на оборону та управління
11. Вироблення механізмів фінансової стабілізації на підприємствах України
12. Вплив фінансової кризи на стабілізаційний аспект грошово-кредитної політики ФРС США
13. Грошові надходження підприємства
14. Грошові потоки на підприємстві
15. Державна податкова політика в Україні
16. Державні фінанси в Україні
17. Державний борг
18. Діюча система пільгового оподаткування та напрям її удосконалення
19. Дослідження моделей фінансових відносин у суспільстві
20. Емісійна стратегія корпорації
21. Загальнодержавні податки та збори
22. Зв’язок управлінського і фінансового аналізу
23. Іпотечне кредитування в Україні
24. Кредитне фінансування підприємства
25. Методологія та інструментарій які використовуються при оцінці рейтингу цінних паперів
26. Міжнародний досвід пенсійного забезпечення Польщі, Великобританії та Швейцарії
27. Міжнародний досвід пенсійного забезпечення та соціального захисту населення Китаю, Іспанії та Індії
28. Міжнародний досвід пенсійного забезпечення та соціального захисту населення Німеччини, Франції та Італії
29. Недружне поглинання корпорацій
30. Організація грошових розрахунків підприємств
31. Організація фінансів у сфері державного управління
32. Організація фінансів у сфері охорони здоров’я
33. Основний капітал підприємства
34. Особливості формування та управління позиковим капіталом
35. Оцінка и управління кредитоспроможністю підприємства
36. Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства
37. Оцінка кредитоспроможності позичальника
38. Первинне розміщення корпоративних цінних паперів
39. Податки в системи державного регулювання економіки
40. Політика формування власних фінансових ресурсів підприємства
41. Політика управління фінансовими ризиками на підприємстві
42. Проблемні питання кількісної оцінки вартості підприємства
43. Програмно-цільовий метод планування бюджету
44. Процесс приватизации в условиях экономики переходного типа
45. Соціальні видатки та їх оптимізація
46. Становлення та розвиток податкової системи України
47. Стратегічне фінансове планування
48. Сутність методики факторного аналізу
49. Тарифна політика на транспорті
50. Управління дебіторською заборгованістю підприємства
51. Управління оборотними активами
52. Управління позичковим капіталом
53. Управління прибутком від фінансової діяльності підприємства
54. Управління капіталом підприємства
55. Управління рентабельністю підприємства
56. Факторингові операції в Україні
57. Фінансове прогнозування на підприємстві
58. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
59. Фінансовий аналіз підприємства
60. Фінансове забезпечення соціальної сфери
61. Фінансові проблеми місцевого самоврядування
62. Фінансово-бюджетне регулювання економіки
63. Фінансування вищої освіти в Україні
64. Фінансування науково-дослідницьких робіт у бізнес структурі. Методи та форми
65. Характеристика інвестиційних фондів, інвестиційних компаній
66. Характеристика інститутів спільного інвестування в Україні
67. Шляхи зменшення збитковості підприємства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *