Менеджмент (менеджмент ЗЕД)

1. Аналіз екологічного менеджменту
2. Аналіз інвестиційного менеджменту перший варіант
3. Аналіз інвестиційного менеджменту другий варіант
5. Аналіз інноваційного менеджменту
7. Аналіз кадрового менеджменту
9. Аналіз комунікативного менеджменту
10. Аналіз логістичного менеджменту
11. Аналіз маркетингового менеджменту
12. Аналіз менеджменту персоналу
13.Аналіз менеджменту персоналу
14. Аналіз менеджменту якості
15. Аналіз операційного менеджменту
16. Аналіз стратегічного менеджменту
17. Аналіз фінансового менеджменту
18. Аналіз елементів формування трудового колективу
19. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності підприємств виноградарсько-виноробної галузі Криму
20. Аналіз мотивації праці управлінського та виробничого персоналу
21. Антикризова програма підприємства
22.Бібліотечний менеджмент и маркетинг
23. Бізнес-планування як складова стратегічного планування діяльності
24. Використання методу експерименту в аналізі та виборі альтернатив
25. Вплив митно-тарифного регулювання на розвиток зовнішньої торгівлі держави
26. Ділова оцінка персоналу в туристичній організації
27. Економічні методи менеджменту
28. Експорт декількох видів продукції
29. Ефективність праці на вокзалі
30. Загальна характеристика державного підприємства
31. Заходи щодо підвищення функції контролю на вокзалі
32. ЗЕД АПК України
33. Зміни факторів внутрішнього середовища
34. Інформаційна система управління розробка та впровадження
35. Історико-методолопочні засади аналізу самореалізації менеджерів нижчої ланки
36. Комунікації в системі корпоративного управління
37. Конкурентоспроможність підприємства
38. Контроль та його місце в системі управління
39. Кредитна політика підприємства
40. Лідерство та вплив на підлеглих
41. Масштаби діяльності Міністерства праці та соціальної політики
42. Менеджмент підприємства та аналіз стратегії
43. Менеджмент як технологія управління організацією
44. Методологія організації управління персоналом
45. Методологічні основи дослідження розвитку персоналу
46. Міждержавні органи управління
47. Міжнародний комерційний кредит
48. Міжнародні правила торгівлі товарами
49. Модель конфлікту на підприємстві
50. Модель сучасного менеджера
51. Моделювання операційної системи
52. Моніторинг інформаційних потоків
53. Напрями та проблеми перебудови економічної служби на підприємстві
54. Органи державного і місцевого регулювання ЗЕД та їх компетенція
55. Організаційна поведінка
56. Організація внутрішніх та зовнішніх інформаційних зв’язків на підприємствах
57. Організація лотерей
58. Організаційна культура та поведінка на підприємстві
59. Організація медико-санітарної допомоги в країнах з системою охорони здоров’я, що розвивається
60. Особливості здійснення та організації міжнародних авіаційних перевезень
61. Особливості побудови та функціонування механізму делегування повноважень на підприємстві
62. Особливості регулювання імпорту в Україні
63. Особливості розвитку транспортно-експедиційних послуг України
64. Особливості кадрового аудиту у сучасному підприємстві готельно-ресторанного бізнесу
65.Особливості стратегії фірм розвинутих країн світу
66. Особливості управління фірмою малого бізнесу у стані кризи
67. Офіс-менеджер
68. Оцінка вартості підприємства як цілісного майнового комплексу
69. Підготовка обґрунтування доцільності реалізації проекту
70. Планування та формування персоналу
71. Побудова моделі виробництва умовної деталі на машинобудівному заводі у механічному цеху
72. Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів
73. Політика формування та використання прибутку від операційної діяльності підприємства
74. Пошук та оцінка закордонних партнерів
75. Правила прийняття рішень в умовах кризи організації
76.Престиж та характер педагогічної праці
77. Прийняття рішень побудованих на інтуїції
78. Ризик в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності
79. Розробка бізнес-плану створення підприємства
80. Розроблення фінансового плану підприємства
81. Системи управління якістю в ресторанному бізнесі
82. Ситуативна детермінанта в прийнятті управлінських рішень
83. Содержание организационной функции в управлении сервисной организацией
84. Спеціалізація підприємств в агропромисловому комплексі
85.Стратегічне управління ВАТ «Київполіграфмаш»
86.Стратегічне управління ВАТ «Київмлин»
87. Стратегічне управління персоналом організації
88. Сутність і основні риси TOB
89. Сутність, принципи та функції менеджменту
90. Сучасна школа менеджменту
91.Теоретичні аспекти управління витратами в контексті удосконалення інноваційної діяльності
92. Теоретичні основи інформаційної діяльності у сфері управління
93. Удосконалення діючої операційної системи на підприємстві
94. Управління інвестиційною привабливістю підприємства
95. Управління кар’єрою менеджера підприємства готельної індустрії
96. Управління маркетингом на підприємстві
97. Управління операційною інфраструктурою підприємства
98. Управління та оптимізація структури капіталу підприємства
99. Управлінська теорія. Історія і сучасність
100.Управління знаннями на підприємстві
101. Управління інноваційною діяльністю в сфері освіти
102. Управління людськими ресурсами в підприємствах готельного господарства
103. Управлінський облік та інформаційні системи підприємства
104. Фінансовий контролінг на підприємстві
105. Фінансове планування в управлінні підприємством з використанням сучасних інформаційних систем
106. Формування та управління прибутком підприємства
107. Характеристика ОАО “Газпром”
108. Характеристика ОАО “Лукойл”
109. Характер и етика підприємства та аналіз зовнішнього середовища
110.Цінова політика підприємства та її управління
111. Шляхи вдосконалення

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *