Педагогіка (методика викладання, логопедія)

1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів
2. Взаємодія школи і сім’ї у процеси соціалізації учнівської молоді
3. Вивчення біографії письменника на уроці зарубіжної літератури
4. Види самостійних робіт на уроках математики в початкових класах
5. Види читань на уроках української літератури
6. Відображення ідей Відродження в італійському образотворчому мистецтві
7. Використання загадок у трудовому навчанні і художньому конструюванні учнів початкових класів
8. Використання ідей Сухомлинського В.О. у формуванні моральних якостей дітей старшого дошкільного віку
9. Використання методики розвитку критичного мислення у процес навчання біології в учнів 7 класів
10. Використання педагогічної спадщини Сухомлинського у моральному вихованні дітей
11. Виховання особистості як шлях її соціалізації
12. Виховання у дітей старшого дошкільного віку поваги до батьків
13. Вплив засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді
14. Громадянське виховання в творчості В. Сухомлинського
15. Дидактические возможности работы с художественно-публицистическим текстом
16. Дослідження комунікативних здібностей дітей дошкільного віку
17. Дошкільні мікроцентри підтримки дітей у сільській місцевості
18. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку в сім’ї
19. Закріплення та систематизація знань дітей про тваринний свит шляхом використання дидактичних ігор
20. Застосування прийомів інтенсивного навчання англійської мови в основний школи
21. Ідеї трудового виховання в педагогічній спадщині Сковороди
22. Корекція звукової сторони мовлення у дітей з різними мовленнєвими вадами на уроках вимови та грамоти
23. Методи логопедичного впливу на дітей з порушенням мовленнєвого розвитку
24. Методика викладання трудового навчання
25. Методика викладання у дошкільників математики
26. Методика діагностики порушень психічного розвитку у дітей дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
27. Методика формування валеологічних знань в учнів основної школи без експерименту
28. Методика формування валеологічних знань в учнів основної школи
29. Місце та роль граматики в системі навчання рідної мови дітей з тяжкими порушеннями мовлення
30. Організація доручень як форми дитячої праці в дошкільному навчальному заклади та сім’ї
31. Організація продуктивного навчання студентів
32. Основні напрями педагогічних досліджень питань виховання та розвитку дитини в умовах сім’ї
33. Основні напрями вдосконалення фізичної культури школярів
34. Особливості навчання англійської мови в початковий школи
35. Особливості психічного и соціального розвитку студентів
36. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації дітей-інвалідів
37. Особливості тривожних розладів, страхів і фобій у дітей
38. Особливості морального виховання у творчій спадщині Сковороди
39. Особливості формування лексичної сторони мовлення у дітей із моторною алалією
40. Програма виховання дітей дошкільного віку
41. Реалізація громадянського виховання у вищому навчальному заклади
42. Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами ліплення
43. Розвиток демократизації та реформування освіти в Україні
44. Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови
45. Розвиток творчості і уяви дітей на заняттях з малюванням нетрадиційними техніками
46. Роль морального виховання у BH3
47. Система логопедичного впливу з подолання дислалії
48. Словникова робота на уроках української мови
49. Соціально-педагогічна робота в приймальнику-розподільнику для дітей
50. Соціально-педагогічна робота з дітьми які пережили кризові ситуації та втрати
51. Спільна робота ДНЗ з сім’єю з питань розвитку дитини засобами зображувального мистецтва
52. Технології соціально-педагогічної профілактики агресивної поведінки підлітків
53. Технології соціально-педагогічної роботи з лідерами шкільного самоврядування
54. Удосконалення якостей читання у роботи над літературними жанрами
55. Урок екскурсія
56. Урок як основна форма організації навчання мови в школі
57. Формування виразності мовлення дошкільників з ЗНМ в процесі навчання рідної мови
58. Формування загальнолюдських цінностей у молодших школярів засобами мистецтва
59. Формування інформаційної компетенції учнів основної школи в позаурочній роботі з біології
60. Формування пізнавальних інтересів у дітей п’ятого року життя
61. Характеристика педагогічної майстерності та шляхи її формування
62. Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищій школі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *