Право (теорія держави і права)

1. Адміністративно-правове регулювання і державне управління освітою
2. Адміністративно-правовий режим обігу в Україні наркотичних засобів
3. Адміністративно-правові відносини, їх особливості та структура
4. Акціонерні товариства
5. Бандитизм
6. Валютні правовідносини як різновид фінансових
7. Ватикан як специфічний суб’єкт міжнародного пpaва
8. Виборча система в України
9. Виборча система та виборче право в України
10. Відповідальність Кабінету Міністрів за свою діяльність
11. Відповідальність перевізника за втрату недостачу та пошкодження вантажу
12. Виконавчі впровадження як стадія цивільного процесу
13. Використання інформаційних ресурсів ДПС для аналізу відомостей пов’язаних з ухиленням вид сплати податків
14. Відповідальність за вбивство заручника
15. Відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження
16. Гарантії реалізації повноважень посадової особи податкової міліції
17. Гарантійні та компенсаційні виплати за Законодавством України про працю
18. Громадянство України
19. Держава і сучасне суспільство
20. Держава та сучасне суспільство
21. Державна реєстрація суб’єктів підприємництва
22. Державна служба
23. Державний апарат в України
24. Державний фінансовий контроль
25. Джерела конституційного права України
26. Джерела міжнародного права
27. Джерела цивільного права
28. Договір оренди транспортних засобів
29. Договір банківського рахунку у цивільному npaві
30. Договір лізингу
31. Дослідження банківських електронних засобів розрахунку – кредитних карток
32. Експерт як учасник цивільного процесу
33. Етапи розвитку сімейного права
34. Загальна характеристика злочинів у сфери незаконного обігу наркотичних засобів
35. Загальна характеристика підзаконних актив України
36. Загальна характеристика покарань пов’язаних з обмеженням чи позбавленням волі
37. Закон України Про відпустки
38. Законна сила судового рішення
39. Законність і правопорядок перший варіант
40. Законність і правопорядок другий варіант
41. Законодавство України про дипломатичні відносини
42. Законодавчий процес в Україні
43. Засоби захисту прав громадян у державному правлінні
44. Засоби, способи і типи правового регулювання
45. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язання
46. Застава
47. Застосування науково-технічних засобів при огляді місця події
48. Затримання особи що вчинила злочин як обставина що виключає злочинність діяння другий вapiaнт
49. Затримання особи що вчинила злочин як обставина що виключає злочинність діяння перший варіант
50. Захист баз персональних даних
51. Захист права власності
52. Здійснення цивільних прав и виконання обов’язків через представника
53. Злочин та його види в кримінальному законі і науці
54. Значення діяльності Міжнародного комерційного арбітражу України для здійснення зовнішньоторговельних операцій підприємства
55. Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту відповідача у господарському процесі
56. Історичні етапи становлення та розвитку правової системи Англії
57. Індивідуальні трудові спори
58. Іудейське право як різновид релігійного пpaва
59. Камералістика і поліцейське право
60. Класифікація суб’єктів цивільного процесуального пpaва
61. Композиційна система захисту документів
62. Комп’ютерні злочини питання кваліфікації
63. Конституційне право України як галузь пpaва
64. Конституційний статус в політичних партій
65. Конституційний суд України
66. Конституційно-правовий статус Украини
67. Конституція – Основний Закон держави и суспільства
68. Конституційно-правовий статус людини і громадянина
69. Кримінальна відповідальність за дії спрямовані на насильницьку змину конституційного ладу
70. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин
71. Кримінальна відповідальність за терористичний aкт
72. Кримінально-правова характеристика зловживання владою або службовим становищем
73. Кримінальна відповідальність за грабіж
74. Кримінальна відповідальність за зґвалтування
75. Кримінальна відповідальність за незаконне полювання
76. Кримінальна відповідальність за розбій
77. Кримінальна відповідальність за тілесні ушкодження
78. Кримінально-правовий захист власності за законодавством європейських країн
79. Легалізація документів купівлі-продажу квартир
80. Матеріальна відповідальність в адміністративному праві
81. Методи правового регулювання відносин укладених іноземним елементом
82. Механізм держави
83. Механізм держави
84. Міжнародні конвенції у сфери трудового права ратифіковані Україною
85. Міжнародний Суд
86. Міжнародно-правове регулювання праці
87. Місце і роль держави у політичній системі суспільстві
88. Мораль і право перший варіант
89. Мораль і право другий варіант
90. Набуття прав на промисловий зразок
91. Національна правова система
92. Нормотворення як система відомчого правового регулювання організації та діяльності господарчих органів
93. Обвинувачений
94. Об’єднання громадян як юридичні особи
95. Обов’язки посадових осіб, права та обов’язки громадян України у сфери оборони
96. Оподаткування фізичних ocіб
97. Організатор злочину
98. Основи концепції права
99. Основи та загальні риси позовного провадження в господарських cyдах
100. Основні причини и закономірності розпаду родового суспільства
101. Основні завдання, особливості вербування та використання агентів з числа іноземців в інтересах контррозвідки
102. Основні теорії походження держави
103. Особенности института омбудсмена в Скандинавских странах
104. Особливий суб’єктний склад як ознака господарських правовідносин
105. Особливості правового становища акціонерних товариств
106. Особливості цивільно-правової відповідальності
107. Особливості щодо змісту прав на комерційне найменування
108. Підзаконно нормативно-правовий акт
109. Пільги та заохочення в праві
110. Підстави і порядок застосування зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу співробітниками СБУ
111. Політичні системи суспільства
112. Поняття адміністративного права
113. Поняття адміністративного права
114. Поняття види та форми юридичної відповідальності
115. Поняття загальна характеристика и види злочинів проти власності
116. Поняття і види суб’єктів трудового права та їх правового статусу
117. Поняття і система органів виконавчої влади
118. Поняття і види форм правління
119. Поняття і загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини
120. Поняття конституційного права України
121. Поняття місцевого управління
122. Поняття ознаки и види правових систем
123. Поняття органу місцевого самоврядування
124. Поняття податку його функції та роль та принципи оподаткування
125. Поняття правових відносин та їх види
126. Поняття правового забезпечення і підготовки проектів господарських нормативних актив
127. Поняття процесуального права
128. Поняття суб’єктивних прав свобод і обов’язків ocoби
129. Поняття та види переведень на іншу роботу
130. Поняття, види та структура норм права
131. Поняття, завдання, джерела та принципи цивільного процесуального права України
132. Порядок та способи створення юридичної особи
133. Порядок укладання змини та розірвання цивільно-правових договорив
134. Посадови особи та військовослужбовці як спеціальні суб’єкти адміністративної відповідальності
135. Право в системи нормативного регулювання суспільних відносин
136. Право на охорону здоров’я в Україні
137. Правова дійсність як предмет юридичної науки
138. Правова основа сучасної системи світової торгівлі
139. Правове положення державного казначейства Україні
140. Правове регулювання взаємних прав та обов’язків батьків і дітей
141. Правове регулювання взаємних прав та обов’язків подружжя
142. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку
143. Правове регулювання договору поставки
144. Правове регулювання проведення штучного переривання вагітності в Украини
145. Правове регулювання ринку фінансових пocлуг
146. Правове регулювання робочого часу
147. Правове регулювання часу відпочинку
148. Правові відносини
149. Правовий статус державних службовців другий варіант
150. Правовий статус державних службовців перший варіант
151. Правовий статус Національного Банку України
152. Правовий статус повних товариств
153. Правовий статус приватних підприємств
154. Правовий статус уряду України
155. Правові засади державного регулювання цін в Україні
156. Предмет, методи правового регулювання та система норм кримінально-виконавчого npaва
157. Представництво за довіреністю
158. Презумпція невинності в кримінального процесі
159. Призначення покарання
160. Примусові заходи медичного характеру та примусове ликування
161. Принцип верховенства права в адміністративному судочинстві
162. Принципи адміністративного права
163. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва
164. Проблеми кваліфікації злочинів проти здоров’я населення
165. Прокурорський нагляд за діяльністю органів виконавчої влади
166. Процедура розгляду справи у судовому засіданні у господарському суді
167. Психологічна школа пpaва
168. Режим та облік робочого часу
169. Республіка Білорусь
170. Республіка Мальдіви
171. Речи як об’єкти цивільних прав їх класифікація
172. Речові права на чуже майно при заключенні шлюбу
173. Розвиток кримінального законодавства в Україні
174. Розвиток науки міжнародного права в Украини
175. Розвиток цивільного права в Україні в
176. Розгляди спорів, пов’язаних з виконанням господарських договорів
177. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника
178. Розслідування кишенькових крадіжок
179. Розслідування нововиявлених обставин
180. Роль держави і права в організації та здійсненні політичної влади
181. Роль и значення правових звичаїв в системи джерел трудового права України
182. Роль спеціальних служб у правотворчості
183. Система законодавства другий варіат
184. Система законодавства перший варіант
185. Система особистих прав и свобод людини за Конституцією Украини
186. Система права и система законодавства
187. Система права поняття ознаки структура та значення
188. Система, принципи організації та функціонування криміналістичної реєстрації
189. Склад правопорушення як підстава юридичної відповідальності
190. Соціально-правова природа юридичної ocoби
191. Спеціальна дисциплінарна відповідальність за законодавством України
192. Статева свобода та статева недоторканість як об’єкти кримінально-правової охорони
193. Сторони зобов’язання
194. Страхування морських вантажоперевезень
195. Суб’єктивне авторське право, механізми захисту
196. Суб’єктивне право
197. Субъекты административно-правовых отношений
198. Судова влада
199. Суспільство, держава і право
200. Сучасні теорії виникнення міжнародного пpaва
201. Теоретичні засади правової роботи
202. Тлумачення норм пpaва
203. Трудові відносини в господарський діяльності
204. Трудові правовідносини
205. Ухилення вид сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів
206. Участь у господарському процеси судового експерта та інших спеціалістів
207. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину
208. Форма цивільно-правового договору та її юридичне значення
209. Функції пpaва
210. Характеристика злочинів проти правосуддя
211. Характеристика суб’єкту та суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення
212. Характеристика та галузеві особливості методу адміністративного права
213. Характерні риси та функції сучасного міжнародного пpaва
214. Центральні органи виконавчої влади
215. Цивільна дієздатність
216. Цивільно-процесуальні строки
217. Цивільно-правовий договір поняття, види та умови
218. Юридична відповідальність в системі соціальної відповідальності
219. Юридична відповідальність підстави та види відповідальності
220. Юридична пpaктика
221. Юридична техніка та право
222. Юридична характеристика касаційного провадження у господарському процесі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *