Психологія

1. Агресивна поведінка дітей підліткового віку та її подолання
2. Аналіз параметрів емоційної сфери особистості
3. Вербальні і невербальні методи впливу на особистість в екстремальних ситуаціях
4. Вивчення взаємозв’язку статі та рис характеру студентів
5. Вивчення впливу осмисленості матеріалу на запам’ятовування
6. Вивчення конформності особистості
7. Вивчення особливостей виховання культурних навичок у дітей дошкільного віку
8. Вивчення розвитку мислення дитини молодшого шкільного віку
9. Вивчення соціальної відповідальності особистості
10. Вивчення ціннісної сфери особистості
11. Види та роль емоцій у житті людини
12. Відмінності комунікативної компетентності у представників різних типів професій
13. Відмінності мотивації досягнення у різних професій
14. Вимір стійкості і концентрація уваги (коректурна проба Бурдона-Анфінова)
15. Вияв труднощів у спілкуванні старшокласників з однолітками
16. Відношення до дітей в сім’ях з давності до сучасних днів
17. Відношення наукової психології до парапсихологічних теорій у сучасному суспільстві
18. Внесок Аристотеля в розвиток уявлень про душу
19. Внутрішні конфлікти
20. Впевненість та невпевненість як детермінанти розвитку особистості перший вapiaнт
21. Впевненість та невпевненість як детермінанти розвитку особистості другий вapiaнт
22. Вплив афективно-когнітивних утворень пілота на ергономічну ефективність польоту
23. Вплив еволюційних ідей Дарвіна на розвиток психології
24. Вплив особливостей спілкування на ефективність продаж
25. Вплив працездатності та функціональних станів у продавців або касирів
26. Вплив професіоналізму на формування моделей фахівця
27. Вплив професійної кар’єри, періодизації життя та професійного розвитку на становлення професіоналізму суб’єкта другий варіант
28. Вплив професійної кар’єри, періодизація життя та професійного розвитку на становлення професіоналізму суб’єктів перший варіант
29. Вплив профорієнтації та підготовки на професійне становлення особистості
30. Вплив родини на формування самосвідомості дитини дошкільного віку
31. Вплив самооцінки й рівня досягнень на еталонний образ супутника життя
32. Вчення про характер и нахили особистості Лазурського
33. Тендерні особливості сприймання образу лікаря здоровими та хворими людьми
34. Тендерні стереотипи в засобах молодіжної комунікації
35. Готовність підлітків до самостійного життя
36. Групова терапія в корекції залежностей
37. Динаміка ціннісно-мотиваційної готовності до педагогічної діяльності студентів педагогічного BHЗ
38. Діагностика дітей від народження до трьох років
39. Діагностика особистості з використанням методик
40. Діагностика пізнавальних процесів у дітей шкільного віку
41. Діагностика самосвідомості та самоставлення
42. Дослідження агресивності в міжособистісний взаємодії учнівського колективу
43. Дослідження емоційного стану людини за допомогою тесту Popшaxa
44. Дослідження особистісних якостей у системи професійного відбору oпepaтора
45. Дослідження робочого місця оператора діагностичних систем
46. Дослідження самооцінки особистості
47. Дослідження словесно-логічного мислення особистості
48. Дослідження творчого мислення особистості
49. Дослідження адаптації людини до діяльності
50. Дослідження психологічного портрета успішного керівника
51. Дослідження синдрому психологічного вигорання
52. Дослідження функціонального стану оператора діагностичних систем
53. Дослідження функціонального стану оператора EOM
54. Дослідження функціонального стану оператора
55. Дослідження функціонального стану організму токара-фрезерувальника
56. Емоції та почуття в дослідженнях
57. Ергономічність радіомовної комунікації в системі авіадиспетчер-пілот
58. Естетичні інтереси сучасних старшокласників
59. Етнопсихологічні орієнтири сімейного виховання
60. Закономірності формування и реалізації індивідуального досвіду оператора
61. Запобігання явищам монотонної діяльності оператора
62. Зв’язок агресії і темпераменту
63. Зв’язок лабільності мислення та локус контролю особистості
64. Зв’язок темпераменту з розвитком лідерських якостей
65. Значення міжособистісного спілкування у льотному екіпажі
66. Індикаторні системи
67. Інтимно-особистісні стосунки у юнацькому віці
68. Ігроманія
69. Корекція пізнавальної сфери дошкільників
70. Метод експерименту сутність вимоги види переваги та недоліки
71. Методи сенсорного виховання дітей середнього дошкільного віку
72. Міжкультурні и внутрикультурні комунікації
73. Мова як один з механізмів формування національної ментальності
74. Мотивація в навчальний діяльності школяра
75. Національний характер як феномен культури
76. Невербальна поведінка проблеми інтерпретації
77. Ненормативний кризи у життєвому шляху людини
78. Основні структурні ознаки масової комунікації
79. Основные виды памяти и их характеристика второй вариант
80. Основные виды памяти и их характеристика
81. Особенности психологической работы с подростками с неполных семей
82. Особистісні та характерологічні змини при хвороби Тіка
83. Особистісна тривожність студентів та їх неформальних стосунків у rpyпі
84. Особливості сприймання образу лікаря здоровими та хворими людьми
85. Особливості темпераменту и характеру дітей дошкільного віку
86. Особливості мотиваційної сфери періоду ранньої дорослості
87. Особливості пам’яті у дітей дошкільного віку
88. Особливості підліткового гумору
89. Особливості професійної спрямованості студентів-психологів
90. Особливості психологічної допомоги при роботі з людьми похилого віку
91. Особливості реалізації навичок міжособистісного спілкування у команді oпepaторів
92. Особливості розвитку самооцінки в підлітковому віці
93. Особливості сімейного консультування в залежності від проблеми клієнта
94. Пізнавальний розвиток дітей
95. Подолання підліткових криз навчально-виховними засобами
96. Поняття про особистості в психології
97. Порівняльний аналіз прояву тривожності у студентів психологів 1 і 2 кypcy
98. Предмет і завдання історії психології як галузі психологічної науки
99. Причинність політичної поведінки
100. Проблема стилю діяльності на рівні психологічної підтримки суб’єкта праці
101. Професійне самовизначення суб’єкта як проблема становлення професійної самосвідомості
102. Професійний вибір як елемент управління персоналом
103. Псикорекція недисциплінованої поведінки учнів
104. Психогігієна та психопрофілактика в практиці психолога
105. Психодіагностика особливостей пам’яті та уваги в різних вікових rpynax
106. Психологічна готовність юнаків та створення сім’ї
107. Психологічна класифікація ознак влади
108. Психологічна концепція управління ризиками
109. Психологічна характеристика понять бажання, мрія, інтерес
110. Психологічне вивчення інтелекту
111. Психологічні особливості механізму взаємовпливу
112. Психологічні особливості процесів пам’яті запам’ятовування та забування
113. Психологічні особливості хворих з інфекційними захворюваннями
114. Психологічні особливості хворих з хірургічною патологією
115. Психологічні погляди Гегеля
116. Психологічні погляди И. Канта
117. Психологічні погляди Леонардо да Вінчі
118. Психологічний аналіз розвитку стосунків
119. Психологічний аналіз трудових рухів, дій, діяльності особистості
120. Психологічна допомога при переживанні втрати та сильного горя
121. Психологічна експертиза показників психічного здоров’я особистості
122. Психологічна експертиза адекватності родинних стосунків
123. Психологічна експертиза адекватності розуміння емоційного стану іншої людини перший варіант
124. Психологічна експертиза адекватності розуміння емоційного стану іншої людини другий варіант
125. Психологічна специфіка спільної творчої діяльності
126. Психологічна характеристика натовпу
127. Психологічні особливості зорової та слухової пам’яті
128. Психологічні особливості мовної взаємодії в системі «диспетчер-пілот»
129. Психологічні особливості розвитку пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
130. Психологічні особливості формування та розвитку самооцінки дітей дошкільного віку
131. Психологічні особливості я-концепції людини раннього дорослого віку
132. Психологічні причини агресивної поведінки дітей підліткового віку в умовах неповної сім’ї
133. Психологічні проблеми при гострих психотичних cтанах
134. Психологія в літературній творчості Ф.М. Достоєвського
135. Психологія хворих дитячим церебральним паралічем
136. Психонефротичні захворювання від психічного перевантаження
137. Психосемантичний аналіз категорії «інтеграція» у свідомості вчителів загальноосвітніх шкіл з різним досвідом роботи
138. Пубертатна криза, її механізми
139. Розвиток пам’яті в дошкільному віці
140. Розвиток пам’яті в молодшій школі
141. Розвиток пам’яті у молодших школярів
142. Розвиток пам’яті у підлітковому віці
143. Розвиток пізнавальної діяльності в юнацькому віці
144. Розвиток психоаналізу в працях послідовників Фрейда. Неофрейдизм
145. Розвиток уваги в онтогенезі
146. Розвиток уваги у дітей дошкільного віку
147. Розвиток уяви дітей дошкільного віку в творчих іграх
148. Розвиток Я-концепції в молодших підлітків у тренінгових заняттях
149. Розлучення як соціально-психологічний феномен
150. Роль уяви в проблемних ситуаціях особистості
151. Самотність як одна з провідних проблем в сучасній психотерапії
152. Сором’язливість особистості, зв’язок сором’язливості з самооцінкою
153. Соціально-психологічна проблематика операторської діяльності
154. Соціальна ідентичність особистості як чинник вибору стилю поведінки в конфлікті
155. Соціально-культурне оточення і становлення особистості
156. Соціально-педагогічні характеристики сім’ї як детермінанти вибору професії випускниками середніх загальноосвітніх закладів
157. Соціально-психологічний аналіз конфліктів між дітьми в ігровій діяльності
158. Соціально-психологічні чинники економічної соціалізації старших підлітків
159. Стан напруженості у авіаційних диспетчерів
160. Становлення самооцінки в підлітковому віці
161. Статус особистості як показник взаємовідносин у rpyпі
162. Темперамент и стиль діяльності
163. Уявлення про кохання у старшокласників
164. Факторы и особенности формирования учебной активности студентов вузов
165. Фантазування-психологічний механізм захисту особистості
166. Формування взаємовідносин в учнівському колективі молодших школярів
167. Формування мотивації навчання на уроках географії
168. Формування навичок здорового способу життя у дітей та підлітків
169. Функціональний стан продавця-консультанта
170. Хвороба Тіка
171. Ціннісно-орієнтаційна змістова професійного самовизначення підлітків
172. Шляхи формування у дітей середнього дошкільного віку почуття любові до матері

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *