Біологія (антропологія, медицина)

1. Абіотичні фактори та особливості їх дії на мікрофлору водойм
2. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення біологічних дисциплін
3. Анаболізм як складова частина метаболізму
4. Анорексія
5. Антибіотики в біотехнології
6. Антибіотики та їх вплив на людину
7. Антигени пухлин та їх практичне значення
8. Антиципація у тварин
9. Антропометричні методи дослідження людини
10. Біологічні ритми та старіння
11. Біомедична етика клінічних випробувань проведення лікарських препаратів
12. Біорізноманіття і біологічне різноманіття середовища
13. Вікові зміни нервової системи людини
14. Вимушена робоча поза та гіподинамія як виробнича шкідливість працівників фармацевтичної галузі
15. Внесок вітчизняних вчених у розвиток фармації в період ХХ століття
16. Водні гриби
17. Вплив агротехнічних заходів на ґрунтову мікрофлору
18. Вплив температури на ріст мікроорганізмів
19. Генетичні методи створення мікроорганізмів
20. Генетично обумовлені дефекти сприйняття смаку, нюху
21. Гени-модифікатори
22. Генна інженерія.doc
23. Групи крови та особливості успадкування
24. Дихальний ланцюг та його компоненти
25. Докази ролі ядра та хромосом у явищі спадковості
26. Еволюція нервової системи
27. Еволюція травної системи людини
28. Економічна оцінка біорізноманіття
29. Економічна оцінка біорізноманіття
30. Еритропоетин
31. Жіночі статеві стероїдні гормони
32. Загальна характеристика сучасних великих рас людини
33. Закономірності впливу хімічної будови лікарської речовини на біологічно та фармакологічну активність
34. Застосування лазеротерапії в медицині
35. Зв’язок психіки тварин з їх повединкою
36. Изменение биохимического состава крови при тренировках
37. Імуноблотинг. Гемоглютинація. Тест Кумбса
38. Історія відкриття фотосинтезу
39. Історія впровадження taxa laforum
40. Імунна система opганізму
41. Імунологічна недостатність, первинні імунодефіцити
42. Іонізуючі випромінювання
43. Керування екосистемами з позиціями біологічного різноманіття
44. Керування руховою функцією організму
45. Мікробіологічне виробництво лікарських засобів
46. Мікробіологія молока
47. Морфологія та класифікація грунтів
48. Нейрофізіологічні і соціальні аспекти наркоманії
49. Нетрадиційна медицина
50. Обмін речовин в організмі людини
51. Основні методи викладання біології у вищій школі
52. Парність хромосом у соматичних клітинах
53. Періодичний ріст мікроорганізмів
54. Постнатальний розвиток поведінки
55. Предмет и завдання психологічної антропології
56. Препарати жиророзчинних вітамінів
57. Природні порушення метаболізму
58. Радіо-імунний аналіз. Характеристики міток
59. Регуляція синтезу ферментів
60. Рецептори і проблеми сенсорної специфічності
61. Родина мікрококація
62. Розвиток земської медицини та відкриття земських аптек
63. Роль мікроорганізмів у формуванні санітарного режиму водойм
64. Розмноження організмів
65. Cинапси
66. Синдром Tepнера
67. Системи головного мозку, що беруть участь в процесах пам’яті
68. Способи реплікації ДНК-вмісних вірусів бактерій
69. Стохастичні та детерміністичні радіобіологічні ефекти
70. Стрес и загально-адаптаційний синдром
71. Сучасні підходи до розвитку фармацевтичної галузі у виробництві м’яких лікарських форм
72. Травлення в порожнині шлунку
73. Фактори некрозу пухлин
74. Фактори неспецифічної резистентності організму та різних систем
75. Ферменти
76. Фітопатогенні гриби
77. формування імуногенетики як науки
78. Функції підкіркових ядер із старої кори великих півкуль
79. Характеристика збудника туляремії
80. Характеристика родин бактеріофагів – CAUDOVIRALES та Leviviridae
81. Хемілюмінесцентний аналіз
82. Хірургічне лікування пародонта

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *