Економіка (політекономія, макро-, економіка праці, економічний аналіз)

1. Аналіз фінансових результатів і рентабельності
2. Аналітичні методи та прийоми техніко-економічного аналізу
3. Антиконкурентні узгодження дії підприємців
4. Валовий внутрішній продукт структура, методи обчислення та шляхи оптимізації
5. Валовий внутрішній продукт та його структура за категоріями доходу
6. Вартість і мінова вартість товару
7. Визначення оптимальних параметрів технологічного процесу
8. Виробнича програма підприємства
9. Вільні економічні зони
10. Вплив інвестицій на якість життя населення
11. Грошово-кредитна політика держави
12. Грошово-кредитна політика
13. Державна підтримка малого бізнесу
14. Державне регулювання розвитку зв’язку
15. Державне регулювання страхової діяльності
16. Державне регулювання транспортного комплексу
17. Державні видатки тенденції і фактори зростання
18. Діяльність фірми та її витрати в короткостроковому періоді
19. Економ кризи, аналіз та тенденції
20. Економічна безпека підприємства
21. Економічна поведінка економічних суб’єктів в сучасних умовах
22. Економічні погляди Туган-Барановського
23. Економічний зміст та види рентабельності
24. Економічний ризик та методи його вирішення
25. Економіка і право актуальні проблеми взаємодії
26. Економічні погляди Туган-Барановського
27. Електронна комерція як складова частина онлайнового бізнесу
28. Елементи теорії корисності для визначення типів людей за ставленням до ризику
29. Закон зростання продуктивності праці
30. Закономірності розвитку технологічних систем
31. Заробітна плата
32. Зв’язки дефіциту бюджету та державного боргу
33. Інфляція як складова суспільного відтворення
34. Історичні умови виникнення, сутність і загальна характеристика шкіл маржиналізму
35. Кейнсіанство та його різновиди
36. Конкуренція сутність і роль у ринковому господарстві
37. Конкуренція
38. Малий бізнес – основа розвитку економіки в ринкових yмовах
39. Механізм ринкового саморегулювання, його елементи
40. Міжнародна практика обґрунтування проектів
41. Міжнародний валютний фонд
42. Моделі економічного зростання з урахуванням політичного устрою суспільства
43. Мораль і закони ринку
44. Нормування системи техніко-економічних показників
45. Організація праці
46. Основні організаційно-економічні форми реалізації суспільного поділу праці
47. Основні риси економічної науки
48. Основні засади грошово-кредитної політики
49. Основні ознаки сучасного постіндустріального суспільства
50. Основні риси вільного (класичного) ринку
51. Оцінка посередницької діяльності на ринку праці України
52. Податкова політика в державах ринку
53. Показники ефективності об’єднань підприємств
54. Поняття про ринок
55. Потенціал і розвиток підприємства
56. Практичні особливості розрахунку індексів цін
57. Приватизація державного сектора економіки
58. Проблема нерівності доходів в ринковій економіці та шляхи соціального захисту населення
59. Ринкова інфраструктура та її складові в сучасній Україні
60. Ринок енергоресурсів України
61. Ринок праці та безробіття
62. Ринок робочої сили
63. Робоча сила як об’єкт купівлі продажу
64. Розвиток підприємництва в Україні на сучасному етапі
65. Розвиток предмету економічної теорії
66. Роль антимонопольного законодавства України в забезпечений добросовісної конкуренції
67. Роль соціального партнерства у вирішенні трудових спорів
68. Система технологічного обслуговування
69. Соціально-економічна ефективність інвестицій
70. Соціальний капітал, реальний стан формування та перспективи розвитку в Україні
71. Соціально-економічна сутність відносин власності
72. Способи утримання ринкової влади монополістом у довгостроковому періоді
73. Стадії прогнозування та планування структури суспільного виробництва
74. Стан впровадження активних заходів на ринку праці України
75. Структура і зміст бізнес-плану
76. Сутність монополізму. Антимонопольна політика в Україні
77. Сутність та основні фактори суспільного виробництва
78. Суть і ознаки змішаної економічної системи
79. Сучасні тенденції в зміні виробничих відносин
80. Сучасні трудові тенденції розвитку соціально-трудових відносин в Україні
81. Теорія експлуатації і її сучасне трактування
82. Теорії економічного зростання
83. Теорія криз і катастроф
84. Теорія та моделі ринкової економіки
85. Технологічні основи функціонування підприємств транспорту
86. Товар
87. Транснаціональні корпорації
88. Умови праці в Україні
89. Управління підприємством
90. Утворення олігополістичних структур
91. Функціонально-вартісний аналіз
92. Ціноутворення в транспортній галузі
93. Якісні прийоми економічного аналізу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *