Історія (України, ІДПУ, ІДПЗК, Всесвітня)

1. 90 річниця від дня жовтневої революції 1917
2. Б. Хмельницький – видатний державний діяч і полководець
3. Берестейська унія
4. Боснія і Герцеговина особливості становища в новому часі
5. Визвольна війна укр. народу XVII ст.
6. Військові аптеки на території України 18 ст.
7. Внесок вчених України у перемогу над фашизмом
8. Вплив католицької церкви на латино-американські суспільства
9. Голодомор 1932-1933 pp. – геноцид проти українського народу
10. Голодомор в Україні у 1932-33 рр. та його наслідки
11. Грецька колонізація Північного Причорномор’я
12. Державний лад та право античних міст держав північного Причорномор’я
13. Державний устрій країн Стародавнього Сходу та суспільний лад
14. Джерела права Стародавнього Риму
15. Дисидентський рух в Україні інший BapiaHT.doc
16. Дисидентський рух в Україні
17. Економічна політика фашистської Німеччини
18. Загальна характеристика реформ Солона
19. Значення укр. національної революції 1648-1676 рр.
20. Зовнішня політика Київської Русі 9-12 ст.
21. Індустріалізація в Україні
22. Історична постать – М. Максимович
23. Історія Лондонського Tayepa
24. Історія розвитку архітектури і будівництва Греції
25. Київська Pycь
26. Козацька держава
27. Країнознавча характеристика Російської Федерації
28. Кримінальний Кодекс Німеччини «Кароліна»
29. Культура кімерійців і сарматів. Культура земель періоду ЗУНР
30. Культурне будівництво в Україні в 20-ті роки 20 ст.
31. Культурно-національний рух в українських землях в 16-17 cт.
32. Ліквідація української автономії
33. Лобістські організації в зарубіжних країнах та форми і способи правового регулювання їхньої діяльності
34. Німецька експансія та кальмарська унія
35. Особистість в історії авіації України 80-х років 20 століття
36. ОУН-УПА
37. Періодизація української державності
38. Перспективи розвитку національного авіаційного університету
39. Політика перших Рюриковичів. Реформи княгині Ольги
40. Політика царя Бориса Ш в Болгарії
41. Правовий статус України за переяславським договором 1654 p.
42. Причини і початок Другої Світової війни
43. Причини характер та рушійні сили визвольної війни
44. Програми післявоєнного оновлення економіки в європейських країнах та Японії
45. Римське право
46. Розпад Югославії та його причини
47. Роль Балабуєва П. в розвитку та становленні вітчизняної авіації
48. Роль запорізького козацтва в історії українського народу
49. Роль К. Калініна в історії авіації України 80-х років 20 ст.
50. Сербське національне відродження
51. Стан української культури в роки ІІ Світової війни
52. Схема української історії Грушевського
53. Транспорт у стародавньому світі
54. Турція після ІІ Світової війни по сьогодення
55. Україна в роки Другої світової війни
56. Українська еліта 14-початку 16 ст. Проблема денаціоналізації
57. Українська національна революція 1648-1676 pp.
58. Українське національне відродження 18-19 ст.
59. Україна в повоєнні роки 1945-1953.
60. Україна в умовах сталінського тоталітарного режиму
61. Україно-польські відносини в роки П Світової війни
62. Українське козацтво. Запорізька Cіч
63. Унікальні стародавні споруди Греції
64. Утворення Директорії. Відродження УНР
65. Феодальне суспільство. Розпад Русі-України
66. Формування ранньофеодальної держави Київська Pycь

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *