Маркетинг

1. 7S для маркетингу пocлyг
2. PR-компанія
3. ABC аналіз суть мета та особливості здійснення
4. Аналіз конкурентного середовища в системи маркетингу
5. Аналіз конкурентоспроможності товару
6. Аналіз мотивів і їх використання у рекламі
7. Бізнес-план підприємства що надає маркетингові послуги
8. Визначення поняття життєвий цикл товару
9. Дослідження ефективності діяльності Вокзалу
10. Дослідження ефективності послуг УЦОП
11. Застосування промислового маркетингу у відомій компанії
12. Значення маркетингової діяльності в підприємницькій діяльності
13. Ідентифікація та адресація цільових груп
14. Імідж інформації в Інтернеті
15. Іміджмейкінг
16. Історія становлення іміджології як науки
17. Комерційна і некомерційна реклама
18. Контракти и договори закупівлі та порядок их укладання
19. Маркетингове дослідження ефективності послуг УЦОП
20. Маркетингове дослідження сектору кондитерських виробив
21. Механізм взаємодії засобами масової інформації
22. Ознаки та етапи формування служби маркетингу підприємства
23. Основні типи іміджу
24. Особенности работы на товарном рынке и на рынке услуг
25. Особливості закупівельної діяльності на ринках FMCG-ceктору
26. Особливості маркетингової діяльності підприємства (на прикладі ЖEO)
27. Особливості маркетингової діяльності у телекомунікаційній компанії
28. Планування програми ринкового визнання товару підприємства
29. Практичні міри щодо впровадження цінової політики на транспорті з метою підвищення ефективності діяльності
30. Просування товару на закордонний ринок
31. Процес управління маркетингом
32. Публікація відомостей про патенти на винаходи
33. Реклама та класифікація рекламних помилок
34. Система маркетингових комунікацій
35. Система маркетингу. Ціноутворення
36. Сучасні проблеми паблік рилейшнз
37. Теорія маркетингового ayдиту
38. Теорія і практика реклами
39. Франчайзинг
40. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *