Менеджмент

1. Акмеологічний підхід до мотивації та оцінки персоналу
2. Аналіз ринку рекрутингових послуг
3. Аналіз ринку тренінгових пocлyг
4. Аналіз управлінських ідей у працях стародавніх римлян
5. Бізнес-план
6. Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством
7. Впровадження системи контролю на підприємстві
8. Дослідження аналізу зовнішнього середовища
9. Зовнішні чинники непрямої дії що впливають на діяльність організації
10. Індивідуальний стиль діяльності
11. Кадрова політика як складова управління персоналом
12. Комунікації в менеджменті
13. Мета і суть підготовки управлінських кадрів в Україні
14. Методи аналізу управлінської діяльності
15. Методи стратегічних оцінок результативності бізнесу
16. Методи управління організацією
17. Міжнародний менеджер
18. Модель внутрішнього середовища організації
19. Операційний менеджмент
20. Операціональний аспект діяльності
21. Оптимізація чисельності персоналу в організації
22. Організаційні структури управління службового матеріально-технічного постачання
23. Організація діяльності ТНК Ford
24. Організація діяльності ТНК Hoкіа
25. Організація контролю за доходами на транспортних підприємства
26. Організація роботи менеджера вищої ланки керування при вирішенні кризових ситуацій
27. Організація. Типи організаційних структур
28. Основи підприємницької діяльності в Україні
29. Основи управління бізнесом
30. Основні функції видавничого менеджменту
31. Особливості добору менеджерів в України
32. Особливості організації семінарів, тренінгів, конференцій і олімпіад
33. Особливості реалізації кар’єрних цілей менеджера
34. Персонал и оплата праці
35. Посадова інструкція керівника
36. Принципи менеджменту в контексті розвитку наукових шкіл
37. Принципи створення власної справи
38. Проектування організації
39. Професія менеджер
40. Процесний підхід в менеджменті, мотивація як функція управління
41. Психологічні особливості діяльності інвестора
42. Розвиток людських ресурсів персоналу організації
43. Розвиток міжнародного бізнесу
44. Розрахунок експрес-діагностики фінансової заможності фірми
45. Система кадрової документації. Відділ кадрів
46. Системи управління організації. Інформаційний характер процесів
47. Соціально-психологічні методи менеджменту
48. Спільна діяльність та її ознаки. Соціально-психологічні чинники ефективної спільної діяльності
49. Сучасні принципи менеджменту на етапі постіндустріального суспільства
50. Сучасні стилі керівництва
51. Управління інноваційними проектами організації
52. Успішна кар’єра в сучасному світі
53. Фактори, що впливають на рішення покупців
54. Фінансове планування на підприємстві
55. Функції бізнес-плану
56. Функції та обов’язки виставкового менеджера
57. Характеристика внутрішнього консультування
58. Чинники що впливають на організацію праці менеджера

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *