Облік і аудит (різні види обліку)

1. Автоматизація бух. обліку на підприємствах малого бізнесу
2. Аналіз руху грошових коштів
3. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
4. Аналітичний облік виробничих запасів
5. Аудит звітності підприємства
6. Аудит як форма незалежного фінансового контролю на місцевому рівні
7. Аудиторська етика
8. Бухгалтерський облік в Польщі
9. Видатки бюджетної установи та їх класифікація в підсистемі управлінського обліку
10. Визначення та оцінка основних засобів
11. Внутрішній аудит
12. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
13. Історичне минуле аудиту
14. Інформаційна база та методи контролю на підприємстві
15. Методи калькулювання фактичної собівартості продукції промисловості
16. Методи розподілу між окремими видами продукції вартості малоцінних та швидкозношувальних предметів купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів пошиву та енергії на технологічні цілі
17. Методика складання кошторисне бюджетних установ
18. Облік грошових коштів та фінансових інвестицій малого підприємства
19. Облік матеріалів в бюджетних установах
20. Облік розрахунків і податкова звітність з податку на землю
21. Облік статутного капіталу банку
22. Облік будівельних матеріалів на підприємстві
23. Облік витрат за виробами та замовленнями
24. Облік готової продукції на підприємстві
25. Облік доходів і фінансових результатів малого підприємства
26. Облік організації продукції фермерського господарства
27. Облік придбання запасів та їх оцінка
28. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками
29. Облік розрахунків підприємства з підзвітними особами
30. Облік розрахунків підприємства за претензіями
31. Облік у Данії
32. Облік у Португалії
33. Операції з цінними паперами
34. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах
35. Організація обліку і аудиту в управлінні нематеріальними активами та аналіз ефективності їх використання
36. Організація обліку, аналізу і аудиту в управлінні доходами готельного підприємства
37. Організація обліку, аналізу і аудиту відрахувань на соціальні заходи та напрямки їх використання
38. Організація обліку, аналізу та аудиту в управлінні оборотними активами підприємства
39. Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дочірніми фірмами та філіями Першим міжнародним банком
40. Організація обліку, аналізу та контролю в управлінні розрахунками з органами соціального страхування та пенсійного забезпечення
41. Організація обліку, контролю і аналізу операційної діяльності туристичного підприємства
42. Організація праці аудиторів та її стимулювання
43. Первинні документи які відображають надходження та витрачання матеріалів які зберігаються під відкритим небом
44. План та процедури аудиту поточних зобов’язань
45. Програма та процедури аудиту зобов’язань бюджетної установи
46. Професійна етика аудиторів
47. Способи виявлення підробок в документах
48. Сучасне і майбутнє спеціальності «Бухгалтерський облік»
49. Управління необоротними активами підприємства
50. Фінансова звітність зарубіжних країн

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *