Право (інтелектуальна власність, теорія держави і права)

1. Адвокатура Канади
2. Адміністративно-правова характеристика статті «Порушення законодавства з фінансових питань»
3. Акціонерні товариства порівняльно-правова характеристика
4. Аналіз статистичних даних щодо пенсійного забезпечення в Україні
5. Аналіз форми держави в Україні
6. Бюджет співтовариства
7. Бюджетна система України
8. Види податків і зборів
9. Види юридичної діяльності
10. Відшкодування шкоди
11. Виконавча влада. Глава держави
12. Відсторонення від роботи
13. Вплив кислотних дощів на навколишнє середовище
14. Гаазька конференція з міжнародного приватного права
15. Гарант Конституції
16. Гарантії незалежних суддів
17. Господарсько-правова відповідальність
18. Державне регулювання цин монополістів
19. Державне управління
20. Державний суверенітет
21. Джерела галузі конституційного права
22. Джерела конституційного права
23. Дигести Юстиніана
24. Динаміка винахідницької та патентно-ліцензійної активності інституту радіофізики і електроніки НАН України
25. Дипломатична та консульська служба
26. Дистанційний допит
27. Договір поставки
28. Договірні зобов’язання та договір лізингу
29. Договірні зобов’язання та договір оренди
30. Договірні зобов’язання
31. Договори купівлі-продажу товарів у міжнародному приватному праві
32. Доказ і позов
33. Докази та доказування в цивільному процесі
34. Доказування і докази в кримінальному процесі
35. Дослідження слідів рук ЛЮДИНИ
36. Еволюція інтелектуальної власності в України. ВОІВ
37. Екологічна безпека продуктів харчування
38. Забезпечення національної безпеки як функція держави
39. Забезпечення позову
40. 3авдання та повноваження Служби безпеки України, її місце в системі правоохоронних органів
41. Завдання юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань
42. Загальна характеристика бюджетного законодавства України
43. 3агальна характеристика діяльності міжнародних організацій у сфери боротьби з тероризмом
44. 3агальна характеристика концепції права
45. 3агальни правила накладання адміністративних стягнень
46. Запобіжні заходи в кримінальному процесі
47. Зародження кредитно-банківських відносин в Київський Русі
48. 3ахист прав авторів та суміжних прав
49. 3ахист права інтелектуальної власності
50. Земля і правокористування надрами
51. Злочини в сфері громадської безпеки
52. 3міст і значення стадії попереднього розгляду справи суддею
53. Зміст та властивості судового рішення в цивільному процесі
54. Інтелектуальна власність в реклами
55. Інтелектуальна власність в Україні
56. Інтелектуальна власність в Україні
57. Касаційне впровадження
58. Класифікація адміністративно-правових норм
59. Кодекс цивільного захисту України
60. Компетенція третейського суду
61. Конституційне право громадян на житло
62. Конституційні основи функціонування судової влади в зарубіжних країнах
63. Конституційно-правові засади територіального устрою України
64. Конституційний Суд України
65. Конституційно-правові норми
66. Конституціоналізм в Україні
67. Контракт – особливий вид трудового договору
68. Криміналістична трасологія
69. Кримінальне положення Австрії 1803 р.
70. Кримінально-правове поняття транспортного засобу
71. Методологія юридичних наук
72. Механізм кримінально-правового регулювання
73. Механізм сучасної української держави
74. Міжнародні договори з питань цивільного процесу
75. Міжнародний економічний контракт
76. Міжнародний цивільний процес
77. Мито, його види та порядок нарахування
78. Міжнародні договори як форма конституційного права України
79. Надання міжнародними банківськими установами кредитив державам
80. Національні земельні ресурси
81. Нетипові форми держави
82. Нормативно-правові акти
83. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичних осіб
84. Об’єкт інтелектуальної власності – хореографічний твір
85. Об’єкт інтелектуальної власності – художні ювелірні вироби перший варіант
86. Об’єкт інтелектуальної власності-художні ювелірні вироби другий варіант
87. Обставини що виключають злочинність діяння
88. Огляд місця події у важкодоступних місцях
89. Оптимізація екологічного законодавства України в контексті міжнародних зобов’язань
90. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи
91. Основи державної служби
92. Основі конституційного права Швеції
93. Основи підприємницького права
94. Основні відмінності оперативно-розшукової діяльності та контррозвідної діяльності
95. Основні стадії виборів депутатів місцевих рад та їх характеристика
96. Основні положення дисципліни Судові та правоохоронні органи України
97. Основні сучасні концепції держави
98. Особа злочинця
99. Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
100. Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб
101. Особливості права на судовий захист в цивільному судочинстві
102. Особливості права розпорядження земельними ділянками
103. Особливості англо-американської правової сім’ї
104. Особливості правозастосовної діяльності спеціальних служб
105. Охорона авторських и суміжних прав
106. Оцінка висновку експерта-економіста слідчим и судом
107. Парламент в системи державної влади
108. Парламент. Верховна Рада
109. Підприємство як вид господарської діяльності
110. Пільги для ветеранів військової служби
111. Підприємницька діяльність
112. Повернення проїзних документів на пункті продажу в бюро замовлень
113. Повноваження прокурора по здійсненню нагляду за законністю порушення кримінальної справи
114. Поділ влади у Великобританії
115. Політичні партії
116. Поновлення шлюбу
117. Поняття адміністративного примусу
118. Поняття держави
119. Поняття і суть козачого права
120. Поняття страховий стаж
121. Поняття та мета покарання
122. Поняття та особливості договору поставки
123. Поняття та структура внутрішньодержавного правового механізму реалізації норм міжнародного права
124. Поняття трудового договору
125. Поняття юридичної деонтології
126. Поняття, основи, ознаки теорії держави і права
127. Поняття, призначення та порядок виплати пенсій
128. Попередній розгляд справи в суди апеляційної інстанції
129. Порівняльна характеристика про порядок вчинення нотаріальних дій
130. Порівняння повноважень парламентів України, Польщі, Німеччини
131. Порушення конкурентного законодавства
132. Порядок надання відпусток працівнику
133. Порядок створення підприємств
134. Права та обов’язки народного депутата України
135. Права та обов’язки орендодавців та орендарів
136. Право власності юридичних осіб
137. Право власності на природні ресурси і природокористування
138. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
139. Правова держава
140. Правове значення постанови про порушення кримінальної справи
141. Правове регулювання діяльності аграрної біржі
142. Правове регулювання діяльності с-г ярмарків
143. Правове регулювання та значення діяльності нотаріуса
144. Правове становище ТОВ
145. Правові засоби безпеки при інженерній діяльності та робота з ГМО
146. Правові основи обмеження монополізму і недобросовісної конкуренції
147. Правові підстави визнання ордера на жиле приміщення недійсним
148. Правові підстави для вилучення земельної ділянки у зв’язку з суспільною необхідністю
149. Правовий захист іноземців в міжнародному цивільному процесі
150. Правовий статус громадських об’єднань
151. Правові підстави проведення реорганізації господарських товариств
152. Правочин
153. Працевлаштування за допомогою посередницьких організацій
154. Предмет метод і функціонування цивільного права
155. Приватне право Голландії
156. Приватне право Голландії другий варіант
157. Приватне право США другий варіант
158. Приватне право США перший варіант
159. Принципи адміністративного судочинства
160. Принципи кримінального процесу перший варіант
161. Принципи кримінального процесу другий варіант
162. Принципи примусового лікування
163. Принципи та перспективи розвитку інституту юридичної відповідальності України
164. Припинення діяльності юридичних суб’єктів господарювання
165. Приховування и момент закінчення злочину
166. Причини виникнення держави в сучасних умовах
167. Проблемне питання законності судових рішень
168. Проблемне питання правового регулювання заміни захисника
169. Проблеми запровадження медіації в Україні
170. Проблеми правових процедур забезпечення екологічної безпеки продуктів харчування
171. Проблеми реалізації принципів правосуддя
172. Проблеми реформування структури суду європейського союзу за лісабонським договором
173. Проблеми розмежування різних видів судової юрисдикції
174. Прокурорський нагляд у державному управлінні
175. Процесуальні засади застосування законодавства про захист вид недобросовісної конкуренції
176. Психологія групових та організаційних злочинів
177. Рання профілактика злочинності неповнолітніх
178. Реформування кримінально-процесуального законодавства
179. Розвиток законодавства Європейського Союзу в галузі регулювання екологічних відносин
180. Розмежування прав трудових колективів і профспілок на підприємстві
181. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист
182. Розслідування, розкрадання державного чи колективного майна шляхом шахрайства
183. Роль римського права в формуванні джерел права в країнах романо-германської правової сім’ї
184. СБУ
185. Система екологічного законодавства и права
186. Співвідношення диспозитивних та імперативних норм
187. Співвідношення принципів державної мови і доступності правосуддя
188. Співвідношення понять «господарсько – правова відповідальність» та « господарсько – правові санкції»
189. Способи підробки або погіршення якості високооктанових бензинів дизельних палив
190. Способи та прийоми переконання їх застосування під час вербувальної бесіди
191. Стадії злочину
192. Створення юридичної особи
193. Структура господарського законодавства
194. Судова медична експертиза у випадках масової загибелі людей
195. Судово-медичне визначення знаряддя травми при дії тупих предметів
196. Судово-почеркознавча експертиза
197. Сутність та зміст оперативно-розшукової діяльності органів СБ України
198. Суть та функції судової влади
199. Сучасні меценати України
200. Сучасні теорії походження держави
201. Сучасний стан та перспективи розвитку українського парламентаризму
202. Теорія фашистської держави
203. Товариство з обмеженою відповідальністю
204. Товариство та його особливості
205. Трудове право визначення Трудове законодавство
206. Умисне вбивство з метою приховати інший злочин
207. Умови до вступу в шлюб і умови що їх перешкоджають
208. Участь органів ДПС у процедури державної реєстрації, ліцензування та патентування
209. Форми держави в зарубіжних країнах
210. Форми держави
211. Формування правової свідомості і правової культури
212. Формування цивільного захисту та його можливості
213. Характеристика місцевих та спеціалізованих судів судової системи України
214. Цивільне та господарське право стан наукової дискусії та перспективи розвитку
215. Цивільний Кодекс Німеччини
216. Цивільно-правові системи держав світу
217. Чому Україна програє справи у ЄС з прав людини
218. Шенгенський процес и його розвиток у сучасних умовах
219. Юридична відповідальність підприємця за порушення податкового законодавства

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *